Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vystúpenie skupiny ZOE
Termín: 10.6.2021.
Popis akcie: Prvá pokovidová lastovička v podobe vystúpenia skupiny ZOE sa uskutočnila v Seredskom Múzeu holokaustu. Výber repertoáru, prevedenie a celková atmosféra letného skoro večera - bola vynikajúca. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Pro musica nostra Thursoviensi
Termín: 18.6.2021.
Popis akcie: Medzinárodný hudobný festival v Žilinskom kraji pokračuje. Navštívili sme jeden z ôsmich koncertov v gotickej kúrii Kotešová. Muchovo kvarteto a hlavne vynikajúci interpret Gustáv Beláček boli satisfakciou dlhej cesty v preteplených dňoch. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Magna Via
Termín: 25.6.2021.
Popis akcie: Súčasťou odovzdávania mramorového pamätníka Magna Via - najstaršej transkontinentálnej cesty spájajúcej strednú a juhovýchodnú Európu bola aj konferencia o turistickom ruchu. Podujatie sa konalo pod záštitou trenčianskeho samosprávneho kraja a hostiteľom podujatia bola stredná obchodná akadémia v Prievidzi vedená Mgr. Ivanom Kadlečíkom. Študenti školy, Prof. Húska, PhDr. Maliariková i Eques Všetečka oboznámili prítomných so zložitosťami a ambíciami turistického ruchu, ktorého súčasť je aj Magna Via. Stretnutie obohatila výstava spisovateľa Petra Kováčika. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Posvätenie nového organu
Termín: 26.7.2021.
Popis akcie: Vďaka dôstojnému pánovi Ľuborovi Gálovi sa podarilo vystavať, ukončiť a dať do prevádzky kráľovský hudobný nástroj organ v kostole v Novej Vsi nad Žitavou. Jeho posvätenie prebehlo za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka. Čin na túto dobu ojedinelý! Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Benefičný koncert Kandráčovcov.
Termín: 31.07.2021.
Popis akcie: Ďalším mimoriadne úspešným projektom sa stalo benefičné vystúpenie Kandráčovcov. Profesionálne vystúpenie obohatené zaujímavou dramaturgiou a vystúpením aj p. Kandráčovej interpretujúcej sakrálne piesne. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodný deň úcty k poľnohospodárom.
Termín: 8.8.2021.
Popis akcie: Opätovne sa konal v Červeníku Medzinárodný deň úcty k poľnohospodárom. Prehliadka súborov celého Slovenska a priateľské vzťahy so starostami oblasti robia z tohoto sviatku mimoriadny deň. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Púť na horu Butkov.
Termín: 21.8.2021.
Popis akcie: Hora Butkov - najkrajšie a najperspektívnejšie pútnické miesto hostila pútnikov na celoslovenskej púti ku cti Panny Márie Kráľovnej. Tisíce pútnikov, vynikajúci program a múdre slová Mons. Cyrila Vasiľa a Generálneho riaditeľa cementární Ing. Barcíka. Sväto Cyrilo - Metodská tradícia v praxi. Zaujímavý svetský program dal pútnikom veriacim a neveriacim satisfakciu za námahou unavené nohy. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie organizátorov Stolpersteinu.
Termín: 25.8.2021.
Popis akcie: V Pezinku sa konalo s príležitosti ďalších osadení Stolpersteinu stretnutie organizátorov a fotenie s prezidentkou. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Súťaž v kosení.
Termín: 28.8.2021.
Popis akcie: Na lúkach pod štadiónom v obci Cígeľ sa konala súťaž v klasickom kosení. Samozrejme, je to viacej o príjemnom prostredí, ako o súťaži o to sa zaslúžili aj starostovia obcí. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vysväatenie sochy sv. Floriána.
Termín: 31.8.2021.
Popis akcie: Starosta obce Jarok p. S. Sťahel a vedenie obce dávajú postupne obnoviť významné dominanty obce. Slávnostné vysvätenie soch sv. Floriána pred hasičskou zbrojnicou sa stalo súčasťou tohoto procesu. Starú a zničenú sochu sa nielen podarilo obnoviť, ale zachránila sa aj viac ako storočná podesta, ktorá sa nachádzala pod terénom. Takto obnovené dedičstvo predkov sa stalo estetickou súčasťou konkrétnej histórie obce Jarok.
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61