Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hradište pri Partizánskom.
Termín: 4.9.2021.
Popis akcie: Magna Via - a cesta sv. Cyrila a Metoda sa stala súčasťou obce ležiacej na pradávnych obchodných cestách. Už meno obce Hradiste, poukazuje na jej historickú strážnu úlohu na križovatke týchto obchodných ciest. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Výstava o sv. Jánovi z Nepomuku.
Termín: 12.9.2021.
Popis akcie: Slepčany - známe svojim významným rodákom Jurajom Pohroncom Selepčényim - záchrancom Viedne sa stali dočasným domovom výstavy o sv. Jánovi Nepomuckom. Je to jedna z mála výstav, ktoré sa realizovali v sakrálnom prostredí. P. riaditeľka ponitrianskeho múzea, exprimátor mesta Nitra p. Vladimír Libant a mnohé iné osobnosti sa zúčastnili tohoto slávnostného aktu. pozdvihujúceho kultúrne povedomie.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Organový koncert
Termín: 3.10.2021.
Popis akcie: Kostol zasvätený Tomášovi Becketovi s jeho novým organom bol svedkom prvého organového koncertu mladého umelca Jána Bullu z Banskej Bystrice.Jeho umenie po mnohých krajinách sme dostali možnosť oceniť aj u nás doma. Dielo Zimmernamna, Buxtehundeho, Bacha, Jozepha Haydna a ďaľších okúzlilo duše zúčastnených. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: 110 výročie založenia čínskeho štátu Taiwan
Termín: 6.10.2021.
Popis akcie: Výročie vzniku čínskeho štátu Taiwan v Carltone sa neslo v duchu Covidu. Opäť Jeho Excelencia David Nang - Jang Lee prizval ku spolupráci Európske Fórum Vínnej Kultúry, aby reprezentovali Slovensko nielen vínom, ale aj kultúrnym programom. Slovenský detský folklórny súbor sa zhostil tejto úlohy vynikajúco takisto ako vinári Jarkuz, Mojmíroviec a Topoľčianok. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Organový koncertv kostole Tomáša Becketa.
Termín: 10.10.2021
Popis akcie: V poradí druhý organový koncert zaznel v kostole zasvätenom Tomášovi Becketovi v Novej Vsi nad Žitavou. Bravúrne predstavenie organistu a nadšenca Františka Beera podčiarkol svojim nevyčerpateľným temperamentom. jeho blízky vzťah ku Johannovi S. Bachovi premietol cez jeho Prelúdium a fúgu in C, jeho osobná improvizáciu na citlivý slovenský motív, zo začiatku vzdialene pripomenula Suchoňov harmonizačný prístup. Poradil si s modernou aj klasikou precízne zoradenou jeho univerzálnym hudobným inštinktom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Organový koncert v kostole Tomáša Becketa.
Termín: 17.10.2021.
Popis akcie: Stretnúť sa s umelcom kultivovaným - sa stáva v dnešnej dobe raritou. István Nagy - organista s Kollárova priniesol do kostola Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou atmosféru, ktorú v dnešnej dobe môžeme označiť, ako výnimočnú. Nielen kultivovaný frak, či úcta k novému nástroju ale hlavne Úcta ku poslucháčom dláždili cestu vynikajúcemu hudobnému zážitku. Tón,milisekundy jeho návratu k interpretovi spravili Pachembela, Bacha živou súčasťou hudobného zážitku. Výber interpretov vdp. Ľ. Gála je ukážkou, čo dokáže priniesť pre kultúrnu obec nadšenec jeho typu. Vážení absolventi kulturológie, choďte sa modliť do kostola Tomáša Becketa, aby ste sa aspoň dotkli odozvy tohoto vynikajúceho organizátora. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Organový koncert.
Termín: 31.10.2021.
Popis akcie: Organológ, varhaník, hudobný pedagóg tak by som predznamenal meno Václava Uhlíře z Hradca Králové, ktorého koncert zaznel v kostole sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou. Nedeľný podvečer i vďaka úvodnému slovu vdp. Ľubora Gála už po štvrtý krát sa stal malým sviatkom. Sweelinck, Buxtehude, Albinoni, Bach, Kuchař a ďalší skladatelia transponovaní prstovou ekvilibristikou Majstra Uhlíře spravili zo skoro všednej nedele veľký sviatok....
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Organový koncert
Termín: 7.11.2021.
Popis akcie: Vyvrcholením pätice organových koncertov v kostole sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou bol koncert Vladimíra Kopca šéf organistu baziliky sv. Emeráma v Nitre. Organového virtuóza ktorého chýr siaha od Ríma do všetkých veľkých cirkevných lokalít. Sprevádzal omšu pápeža Františka na Slovensku a jeho hudobný životopis vysoko prevyšuje skúsenosti lokálnych odborníkov. Publikum v Novej Vsi svojim potleskom ocenilo umelca a samozrejme aj hlavného organizátora vdp. Ľubora Gála, ktorého zásluhou sa stáva z malého, - ním upraveného vidieckeho kostolíka - vzorový chrám Boží. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Juraj Selepčényi Pohronec pamätný kameň
Termín: 24.4.2022.
Popis akcie: VDP Ľubor Gál z farnosti N.Ves nad Žitavou - Slepčany - pripravil slávnostné odhalenie pamätného kameňa z hory Butkov na počesť najväčšieho Slováka dejín Juraja Sepečényiho. zo Slepčian. Hlavným celebratom bol ThDr Marián Červený. Mimoriadna návštevnosť tejto slávnosti tvorili prekrásny koloryt tohoto významného dňa. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Skalné sanktuárium hory Butkov.
Termín: 24.4.2022.
Popis akcie: Posvätenie zóny pokánia bolo jednou z posledných významných úprav Skalného sanktuária. Religiózny charakter podujatia podčiarkla prítomnosť popredných cirkevných hodnostárov, umelcov i členov podnikateľskej society. Výtvarný prínos tohoto priestoru vysoko prekročil všetky očakávania pripravil dôstojnú prezentáciu duchovného bohatstva regiónu.
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61