Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodné stretnutie OEVE vc Nitre.
Termín: 18.4.2012
Popis akcie: Ćentrála Európskeho Fóra Vínnej Kultúry - Zámok u Grófga - bola hostiteľom medzinárodné stretnutia členov Ordo Equestris Vini Europae. S predstaviteľmi Evropského Řádu Rytíťu vína prebrali spoločné projekty pre rok 2012 a 2013 a bola dohodnutá vzájomná spolupráca medzi iným aj pre obec Deažovce a Hlohovec pri oslave ich výročí. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vysoké vyznamenanie prezidentovi eques Všetečkovi.
Termín: 19.4.2012.
Popis akcie: Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry eques Mgr. Ján Všetečka - Konstanty prevzal z rúk senátora eques Jeneia v bazilike Wiener Neustadtu jedno z najvyšších rytierskych vyznamení Ordo Equestris Vini Europae, za morálny a rytiersky zástoj, za prácu pri rozvoji medzinárodných kultúrnych vzťahov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Degustacia vína v Čajkove.
Termín: 21.4.2012.
Popis akcie: Prezident EFVK eques Mgr. Všetečka sa zúčastnil slávností vína v Čajkove na pozvanie predstaviteľov obce a regiónu. Víťazom odovzdal dar Ordo Equestris Vini Europae, zúčastnil sa na slávnostnej recepcii na ktorej vyzdvuhol výrazný vplyv predsedu vinohr. spolku MUDr J.Murániho na spoločenský život obce a regiónu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Cesta bez konca.
Termín: 27.4.2012.
Popis akcie: Majster Vladimír Plachý s prezidentom EFVK Mgr. Všetečkom prerokovali medzinárodné projekty. Ktorých prínos ocenia vinári i priaznivci umenia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Veľvyslanec David Nan-Yang Lee v Hlohovci.
Termín: 5.5.2012.
Popis akcie: Jeho exelencia pán veľvyslanec David Nan-Yang Lee s delegáciou navštívil hlohoveckú vinohradnícku oblasť, kde sa stretol s predstaviteľmi fy. Galguc, primátorom Hlohovca, preds. Mikušom a hlavnými usporiadateľmi a organizátormi pánom Tuturom a p. Černým. Počas obeda odovzdal prez. EFVK Eques Všetečkovi osobný dar ako vďaku za prínos v prehlbovaní medzinárodných kultúrnych vzťahov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Víno Hlohovec 2012.
Termín: 1.6.1012.
Popis akcie: Cech hostinských, vinártov a gastronómie v Hlohovci sa opäť ukázal v noblesnom svetle. Nominačná súťaž vín "Víno Hlohovec 2012" bola zvládnutá bravúrne. Odovzdávanie ocenení, prostredie, program posunuli túto akciu medzi vinárske sviatky oprávnene pútajúc všeobecnú pozornosť.
Páni Pavol Tutura, pani Deniska Černá s manželom Ladislavom Černým si zaslúžia maximálnu pochvalu za vysokú úroveň podujatia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vzácna návšteva Dražoviec.
Termín: 9.júna 2012.
Popis akcie: Vinársky spolok Dražovce – reprezentant - a nositeľ kultúry....
Návšteva jeho Eminencie kardinála pána Polycarp Pengoa súčasne arcibiskupa
v Dar – es – Salaam v Tanzánii. Predsedu Afrických biskupských konferencií so sprievodom pátra Andrzeja Urbanskiego generálneho predstaviteľa rehole salvatoriánov sídliaceho v Ríme - v Dražovciach.
Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hudba pod diamantovou klenbou.
Termín: 15.6.2012.
Popis akcie: Festival Petra Michalicu v Kremnici sa stal sviatkom komornej hudby. Svetoznáme Janáčkovo kvarteto spojené recitáciou Alfréda Strejčka interpretovalo u nás nie moc známe dielo Josepha Haydna. Skromne nazveme tento večer ako sviatok duše. Sme radi, že sme sa zaradili medzi sponzorov tohoto obdivuhodného festivalu. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodné stretnutie v Kroměříži.
Termín: 16.6.2012.
Popis akcie: Vybratá delegácia slovenských členov OEVE sa zúčastnila medzinárodného stretnutia na pôde biskupského paláca v Kroměříži. Stretnutie je považované za najlepšie organizovanú vinársku akciu v strednej Európe. Z tejto príležitosti bola povýšená pani Katarína Všetečková do rytierskej hodnosti Dáma vína. Európske Fórum Vínnej Kultúry zastupoval prez. Eques Všetečka a Majster Plachý. Obaja vyzdvihli dôležitosť týchto kultúrnych medzinárodných aktivít. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie v Eisenstadte.
Termín: 21.6.2012.
Popis akcie: Eques Mag. Všetečka koordinátor aktivít V4 sa zúčastnil pracovného stretnutia v Eisenstadte na pôde konzulátu SR s delegáciou poľskej strany, ktorú zastupoval pán Roman Grad. Uzatvorením termínov kultúrno spoločenských aktivít V4 sa zavŕšila dôležitá etapa spolupráce medzi V4, Rakúskom a spriatelenými zámorskými krajinami. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61