Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kroměříž 2014.
Termín: 24.5.2014.
Popis akcie: V Kroměříži sa konalo medzinárodné stretnutie Ordo Equestris Vini Europae, na ktorom sa zúčastnila delegácia zo Slovenska. Európske Fórum Vínnej kultúry je už tradičným spolupracovníkom podujatia. Cech vinárov Hlohovca zastupoval p. P. Tutura a p. P. Butika vinárov regiónu Topoľčany p. Henrich Kopinec.
Okrem vynikajúceho umeleckého programu od orchestra, sólistov ND Praha, cez ľudovú hudbu až po ohňostroj sa priebežne konali bilaterálne rozhovory a prehlbovaní vzájomnej spolupráce. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Urologický kongres.
Termín: 4.jún.2014.
Popis akcie: V priestoroch Zámku u Grófa sídle Európskeho Fóra Vínnej Kultúry sa konalo posedenie urologického kongresu krajín V4.
Prítomných privítal Primár Juraj Bárta a o kultúrnej spolupráci v oblasti vínnej kultúry informoval prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečka. Poukázal na nevyhnutnosť tejto spolupráce v rámci strednej Európy. Medzi hosťami bol aj profesor Ján Breza. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Víno Hlohovec.
Termín: 6.6.2014.
Popis akcie: V reprezentačných priestoroch empírového divadla v Hlohovci sa konalo vyvrcholenie nominačnej súťaže do Salónu vín - Víno Hlohovec. Cech vinárov Hlohovca pod vedením p. Tuturu, manželov Černých a skutočne zapálených priaznivcov vína, dokázali vytvoriť dôstojnú atmosféru podujatia, ktorého sa zúčastnilo, priateľsky a neformálne veľa osobnosti regiónu.
Mimoriadne hodnotné ceny, boli tiež nemalým lákadlom. P. Pavol Tutura informoval o spojení s regiónom Sereď a prez. EFVK Eques Všetečka informoval o pripravovaných medzinárodných projektoch. Zúčastnení to ocenili dlho trvajúcim potleskom. Pozitívne zhodnotil prácu vinárov aj primátor Hlohovca pán Peter Dvoran. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Cieľ: Vinohrady nad Váhom.
Termín: 14.júna.2014.
Popis akcie: Jeden z medzinárodných projektov EFVK počíta aj s fyzickou aktivitou spojenou s propagáciou zaujímavých lokalít Hlohoveckej vinohradníckej oblasti teraz prepojenej na vinársku lokalitu Sereď. Pochod a cyklotrasa - od Urbánka v Hlohovci po Vinohrady nad Váhom, kde ich privítal jeden z najlepších vinárov pán Milan Chudý. Podujatie zorganizoval Cech vinárov pod vedením p. Tuturu. V cieľovej stanici počkal zúčastnených aj prez. EFVK Eques Všetečka. S p. Chudým prejednal nasledujúcu medzinárodnú návštevu predstaviteľov vinárov Maďarska, Poľska a predstaviteľa vinárov pri EÚ. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia EFVK.
Termín: 18.VI.2014
Popis akcie: Zahajovacie stretnutie účastníkov medzinárodnej konferencie o vínnej kultúre, aspektoch enoturistiky, budúcnosti a rozvoji kultúrneho života z pohľadu vinnej tradície sa konalo v reprezentačných priestoroch Zámku u Grófa v Nitre. Stretnutie je zastrešené projektom Leonardo Európskej únie.
Rannú históriu vinárstva zhrnul vo svojej prednáške Ing. V. Libant ex-primátor Nitry, vinárstvo na Zobore -dejiny, rozvoj prof I. Točka, Majster Vladimír Plachý zaujal vynikajúcou prednáškou o ponímaní kultúry a jej vplyvu na medziľudskú komunikáciu. Organizácie enopodujatí v Topoľčanoch priblížil Henrich Kopinec. Stretnutie otvoril prez. EFVK eques . Mgr. Ján Všetečka - Konstanty. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia EFVK
Termín: 19.VI.2014.
Popis akcie: Medzinárodná konferencia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry v rámci projektu Leonardo da Vinci spolu financovaná z prostriedkov EÚ - sa niesla v duchu pracovnom a poznávacom. Pred výjazdom bola pracovná časť, na ktorej sa udobrovali plány do budúcnosti a rozhodovalo sa o nových projektoch. Delegáti navštívili Chateau Topoľčianky. V popoludňajších hodinách sa stretli so spisovateľom, vinárom MUDr Jaromírom Muránim, ktorý nielen pripravil stretnutie priamo vo vinohrade, ale aj v tufovom amfiteátri, kde každému účastníkovi podpísal a daroval knihu Putovania – dejiny vinohradníctva v Čajkove. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia EFVK. Projektu Leonardo. I časť.
Termín: 20.VI.2014.
Popis akcie: Raňajšie bilaterálne rozhovory a raňajky na pozvanie primátora Serede Ing. Tomčányiho. Spojenie aktivít Hlohovca, Serede - cez Šintavu, Vinohrady nad Váhom, Fussmannov dvor. Garanti: p. Tutura z Cechu vinárov, EFVK, zahraniční priatelia. Prez. EFVK Eques Všetečka hovoril aj o pripravovanom projekte "Ferdinand Fussmann" .
Návšteva vinárstva Šintavan, firma, ktorá susedí so Sereďou.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia EFVK. Projektu Leonardo II. časť.
Termín: 20.VI.2014.
Popis akcie: Delegáti navštívili jedno z najlepších vinárstiev oblasti Víno Chudý. Predstavenie Firmy, problematika vinárov, podpora fondov, choroby a kvalita sadeníc, pôda a kvalita - hľadanie východísk. To bol niekoľko hodinový edukačný maratón.
Vynikajúci výklad, podporený filmom a osobnými pestovateľskými skúsenosťami.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia EFVK Projektu Leonardo III. časť.
Termín: 20.VI.2014.
Popis akcie: Projekt "Ferdinand Fussmann" hlboko zapôsobil na prítomných. Jeho Európska platnosť otvára veľké prezentačné možnosti. Delegáti navštívili neobvyklú ekologickú a vrcholne humánnu chovnú farmu Petra Butiku. Po prehliadke farmy, pripravili manželia pohostenie z ich výrobkov. Všetko podľa pôvodných receptúr. Delegátov čakalo aj pohostenie a oboznámenie s históriou známeho "Jaštera" v Hlohovci. Tento objekt sa v rukách majiteľov pretvára na centrum pohody, vynikajúcej kuchyne a kvalitného vína. Po nevšednej večeri - zostavenej zo starého slovenského receptára, delegáti navštívi na pozvanie riaditeľa Fy. Golguz - prevádzku firmy spojenú s degustáciou ich medailovej produkcie. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Rozhovor s pánom Gustávom Koštrnom a jeho ženou.
Termín: 1.7.2014
Popis akcie: Medzinárodný projekt o Ferdinandovi Fussmannovi vyžaduje dokonalú prípravu. Rozhovory s pamätníkmi tvoria dôležitú súčasť projektu na ktorom sa budú zúčastňovať vinári aj mestá Hlohovec a Sereď. Dôstojnosť, úcta a možnosť výpovede každého zúčastneného zaradili tento projekt na popredné miesta.Rozhovor s pánom Gustávom Koštrnom a jeho ženou Emíliou rodenou Motošickou. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61