Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Významná návšteva v sídle EFVK.
Termín: 20.9.2013.
Popis akcie: Pán A. Reinhold zástupca nemeckých podnikateľských kruhov sa zastavil v sídle Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Prezidentovi EFVK Eques Všetečkovi tlmočil pozvanie na návštevu Nemecka spojenú s prezentáciou slovenského umenia spojeného s vínnou kultúrou. Prez. Všetečka uvítal toto gesto, ako súčasť rozvoja kultúrnych vzťahov medzi našimi krajinami a prisľúbil účasť. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vinobranie Čajkov.
Termín: 21.9.2013.
Popis akcie: Na pozvanie predstaviteľov obce Čajkov navštívil prez. EFVK Eques Všetečka toto významné regionálne podujatie. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzikontinentálne projekty.
Termín: 24.9.2013.
Popis akcie: Na pôde veľvyslanectva Tchaj-wan - China sa stretli predstavitelia
českého řádu rytířu vína a EFVK na uzavretí spolupráce ohľadom reprezentačných výstav na Taiwane. Celoročná kultúrna spolupráca týchto organizácií otvára dvere umelcom, vinárom do krajín východnej časti sveta. Českí predstavitelia prijali pozvanie do nitrianskeho sídla EFVK, kde sa stretli s obch. riaditeľom Chateau Topoľčianky a s organizátorkou Tchajwanských pobytov v hl. meste Tajpei. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hlohoveckí vinári a ich úloha v projektoch.
Termín: 25.9.2013.
Popis akcie: V skorých hodinách navštívil Nitrianske sídlo predstaviteľ cechu vinárov Hlohovca p. Pavol Tutura. S eques Všetečkom prezidentom EFVK prebrali možnosti vytvorenia platformy pre ďalšie vzdelávanie začínajúcich poľských vinárov a dohodli sa na konkrétnych postupoch. P. Tutura prijal pozvanie na účasť na medzinárodnom stretnutí v Krakove. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Spolupráca s Ukrajinou.
Termín: 26.9.2013.
Popis akcie: Výmena informácií o turizme, možnosti Slovenska v oblasti vinárstva, enoturistiky - boli predmetom stretnutia predstaviteľa EFVK eques Všetečku s generálnym riaditeľom publishing group A. Dranikovom z Ukrainy. Pán Dranikov navštívi v najbližšom období Nitru aj so svojim sprievodom.Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Topoľčany pre zahraničie.
Termín: 26.9.2013.
Popis akcie: V reprezentačných priestoroch sídla EFVK sa stretol prez EFVK eques Všetečka so šéfom vinárskeho života Topoľčian s p. Henrichom Kopincom. V rozhovore prebrali účasť na medzinárodnej konferencii, ktorá sa uskutoční v Poľsku, prebrali program pripravovaných vinárskych prezentácií a ich medzinárodný rozmer. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Krakov a projekty EÚ.
Termín: 1 - 2. 10.2013.
Popis akcie: Na pozvanie hlavného koordinátora projektov EÚ pána R. Kunaszyka sa zúčastnila delegácia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry medzinárodného kooperačného stretnutia v poľskom Krakove. Okrem prezidenta EFVK Eques Jána Všetečku sa tohto dôležitého a významného stretnutia zúčastnili páni Henrich Kopinec zástupca víno združení reg. Topoľčany , Pavol Tutura predseda hlohoveckého cechu vinárov, Majster Vladimír Plachý za poverený koordinátor pre časť výtvarného umenia v projekte EÚ.
Delegácia na mieste predstavila zásadné projektové položky reprezentujúce vínnu kultúru Slovenska. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Pravý guláš v Hlohovci.
Termín: 3.X.2013.
Popis akcie: Príprava na sobotnú medzinárodnú súťaž vo varení vinárskeho gulášu v Hlohovci je v plnom prúde. Ak sa spýtate, aký je to "vinársky" - nesmie tam byť vpustená politika len dobrá nálada pri dobrom víne. Medzi významné zložky stretnutia pri jašterskom guláši patrí estetická úprava exteriéru, ktorú šéf Hlohoveckého cechu vinárov považuje za rovnocennú s gastronomickým pôžitkom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Jašterské guláše.
Termín: 5.X.2013
Popis akcie: Guláš s recesiami pripravil pre hostí a priateľov šéf Hlohoveckého cechu vinárov p. Tutura. Výborná nálada okúzlila všetkých aj dodávateľa bio - potravín p. Butyku s manželkou. Pri dobrom guláši s vínom odolávali aj známi hlohoveckí vinári Ladislav Černý s manželkou Deniskou a ďaľší. Topoľčany zastúpil p. Kopinec s manželkou Katkou a dcérami..Recesia, dobrá nálada a aktívny oddych. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Zlatý kríž EFVK odovzdávany v Carltone.
Termín: 10.X.2013.
Popis akcie: Zlatý kríž Európskeho Fóra Vínnej Kultúry za kultúrny prínos k rozvoju medzinárodných priateľských vzťahov a vinárstva odovzdal prezident EFVK Eques Ján Všetečka – Konstanty s členmi vedenia - jeho Excelencii Davidovi Nang – Yang Leemu z príležitosti osláv 102 výročia založenia Čínskeho štátu a desaťročného pôsobenia Taipei Representative Office na Slovensku. Slávnostnej recepcie v bratislavskom Carltone sa zúčastnilo viac ako 300 významných hostí. Jeho excelencia David Nang – Yang Lee ocenil prínos EFVK nielen na poli kultúry, ale aj pri pomoci exportu vín Česko - Slovenských firiem do pevninskej Číny. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61