Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Pán T. Vican na pracovnej návšteve v Nitre.
Termín: 14.X.2013.
Popis akcie: Na krátku pracovnú návštevu Nitry pricestoval šéf Evropského Řádu Rytířu Vína pán Tomáš Vican. S prezidentom Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečkom prebral pripravované medzinárodné aktivity oboch organizácií do konca roku 2013. Eques Všetečka informoval predstaviteľa EŔRV o projektoch EÚ. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Veľký medzinárodný projekt pre pomoc vinárov.
Termín: 18.X.2013.
Popis akcie: V Eisenstadte sa stretli predstavitelia SK,PL,HU, a Rakúska, aby pokračovali v započatých krakovských jednaniach s maďarským partnerom. Nielen lekársky kongres o víne a jeho pôsobenie na telo, ktorý prebehne v HU a ktorého sa zástupcovia SK zúčastnia, umelecké výstavy, hudba mnoho sprievodných akcií reprezentujúcich zúčastnené krajiny. Eques Všetečka upozornil zúčastnených na nový trend SPÚ Nitra, v rozširovaní katedier na podporu výuky vinárov a zvyšovaní ich profesionality. Prítomným rozdal materiály o SPÚ aj o rozširovaní odborných možností tejto VŚ. Zúčastnení navštívili hlavný úrad dozorujúci nad kvalitou vín Rakúska, kde po prijatí u riaditeľa absolvovali niekoľkohodinový seminár o možnosti spolupráce. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Habsburg a omša za jeho predkov v Bratislave
Termín: 25.X.2013.
Popis akcie: V Dóme sv. Martina sa konala omša za Habsburga I. Omšu slúžil msg. Zvolenský. Po omši sa s predstaviteľmi štruktúr EÚ a diplomatického zboru stretli významné osobnosti spoločenského života Slovenska. Okrem vyjadrenia podpory Paneurópskeho hnutia oficiálne poďakoval šéf Hlohoveckého vinárskeho cechu p. Pavol Tutura veľvyslancovi Rakúska za pomoc v získavaní poznatkov v oblasti vinárstva a za podporu projektov V4. O rozvoji týchto bilaterálnych vzťahov informoval prezident EFVK Eques Všetečka p. poslankyňu parlamentu EÚ MUDr Záborskú. Všetci prítomní sa stotožnili so slovami p. Habsburga o spoločnej Európe ako o spoločnom domove. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: najvydarenejšia - Topoľčianska koštovka
Termín: 25.X.2013.
Popis akcie: Pán Henrich Kopinec pripravil v Topoľčanoch jednu TOP akciu. Nielen vynikajúce vína, ale spojenie vína a kultúry povýšilo túto akciu na nezabudnuteľný zážitok. Z pohľadu skúseností si dovolíme vzdať hold tomuto vynikajúcemu organizátorovi.
Tradícia. Umenie.Víno. Priateľstvo. V tomto duchu pripravil, realizoval a zožal pochvalu vinárov aj zástupcov umeleckých škôl a umelcov. Dať príležitosť mladým, dať priestor kvalite vína a zážitku - je solídna cesta. Eques Všetečka pozdravil aj napriek nočným hodinám zhromaždenie, poďakoval
p. Kopincovi v mene vinárov aj umelcov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Szombathely stretnutie HU,SK,Rakúska
Termín: 29.X.2013.
Popis akcie: Uprostred historického parku v Szombathely sa konalo stretnutie projektových predstaviteľov zúčastnených krajín. Slovenskú stranu reprezentoval prezident EFVK eques Všetečka, Odborník na medzinárodné právo a obchodné vzťahy Ing. Kováč a spisovateľ prof. Imrich Točka. Maďarskú stranu zastupoval šéf Borlovagrend p. I. Pammer a za
Rakúsko to bol Prof. Vogl. Slovenská strana vyjadrila jednoznačnú podporu projektu Maďarska, - medzinárodného lekárskeho sympózia Víno a zdravie vo Viláni, ktorý sa bude konať koncom budúceho mesiaca za osobnej prítomnosti predstaviteľov maďarskej vlády. Zúčastnení dostanú priestor na národné prezentácie. Výstup z tohoto 9 rokov trvajúceho projektu, bude určený pre výuku a pomoc vinárov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Mladé víno v Nitre.
Termín: 5.11.2013.
Popis akcie: Uvedenie mladých vín sa stalo vďaka francúzskym umelcom a známemu Parížskemu Maximu (začiatkom minulého storočia) vinárskou udalosťou roka. V prázdnych priestoroch areálu vinárskych závodov na Dolnozoborskej ulici v Nitre - uvádzala firma Víno Nitra svoje mladé vína na trh. Pozvánku sme dostali z Prahy, na prezentačnom plátne sme videli nový závod v Číne, hrala cigánska kapela s jedným cigánom jedli sme maďarskú klobásu pečenú na slovenskom ohni. Biznis zvíťazil nad tradíciou. Ani úsmevy majiteľov neroztopili ľadovec pohrebných pocitov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Úžasný Mikulov.
Termín: 9.XI.2013.
Popis akcie: Mladé vína i posvätenie vynikajúcej knihy "Rytíři vína na Moravě a v Čechách" . Prebratie obradných plášťov. domizil OEVE pre Mikulov, výstavy vína i cimbalová hudba pri husacine, obrazy a všetko v spolupráci s našimi priateľmi. Dnes už tradičná spolupráca a priateľstvo bez hraníc, prinášajú svoje ovocie. Moravské vinárstva oslovujú našich o spoluprácu, ktorá zase otvorí bohatšie prezentácie vín na Slovensku a späť, zase naši vinári ukážu svoje vinárske výsledky na Moravsko - Českých výstavách Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Archívne klenoty - Bratislavský hrad.
Termín: 21.11-2013.
Popis akcie: V reprezentačných priestoroch bratislavského hradu bola otvorená výstava najdôležitejších historických dokumentov Slovenska, vrátane originálu slávnej Zoborskej listiny. Všetko pod záštitou ministra vnútra.
Z tej príležitosti bola pokrstená ojedinelá kniha "Klenoty Slovenských archívov" a boli odovzdané čestné plakety tým, ktorí sa zaslúžili o toto spoločenské dielo. Prezident EFVK Mgr. Všetečka prevzal z rúk Dr.Ladislava Vrtela toto čestne ocenenie. Ako sa neskôr vyjadril pre tlač: bol som nepripravený prevziať toto ocenenie. Navyše nepatrí len mne, ale aj ľuďom ktorí sa priebežne venujú nielen vínu, ale aj jeho spoločenskému aspektu. Slávnostný večer sa niesol nielen vo vynikajúcej organovej produkcii p. Vrábela, ale aj v duchu Hlohoveckých vinárov p. Tuturu, Pani Černej, p. Jána Maršala. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj primátor mesta Hlohovec p. Peter Dvoran. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: IX. Medical Wine Symposium Villany
Termín: 22 - 24. XI.2013.
Popis akcie: Prvý deň sympózia sa začal sériou prednášok popredných odborníkov - profesorov vysokých škôl, vedcov i prominentov medicíny, ktorí sa zaoberajú danými problematikami.
Spomenuli sa aj začiatky sympózií a venovala sa dôstojná pozornosť tým, ktorí medzičasom odišli...
Tematicky bol prvý deň zameraný na vplyv komponentov vína na rôzne orgány ľudského tela. Vplyv na existujúce onemocnenia, cukrovka, srdcovo - cievne problémy a pod.
Počas spoločenskej časti bola predstavená vinárska lokality Villany, osobitosť a zaujímavosťi, vrátane gastronómie. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: II deň IX. Medical Wine Symposium.
Termín: 23.XI.2013.
Popis akcie: Prednášky prerušené slávnostným obedom. Pokračovanie do večerných hodín. Historická pivnica, večera v podzemí - odovzdávanie diplomov za prínos...
Najdôležitejším bodom z nášho pohľadu bolo: - Prezident EFVK eques Všetečka rozšíril po vypočutí prednášok predchádzajúceho večera prezentáciu Slovenska a navrhol auditóriu uváženie novej formy postupu ďalšej spolupráce s tým, že ak uznajú vinárske a vedecké kapacity, jeho návrh, pripravia zástupci krajín, vedy, vinárov - cez noc tzv. "Villánske memorandum". Jeho myšlienka bola prijatá súhlasným potleskom Do rána bol dokument pripravený. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61