Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Obnovená spevácka súťaž Mikuláša Schneidera – Trnavského.
Termín: 25.5.2019.
Popis akcie: Úsilie o obnovu tejto mimoriadnej súťaže bolo korunované úspechom. Prof. Eva Blahová dosiahla opätovný návrat speváckeho kolbišťa do Trnavy, ale hlavne na celé Slovensko. Videli sme a zažili – úžasné talenty Slovensko, Singapur, Brazília, Rumunsko. Niekedy sme sa chceli pýtať – mladí a úžasne pripravení – vynikajúci a osobití. Nakoniec to pripadalo, ako defilé hotových operných hviezd, ktoré uvidíme v najbližších časoch na operných scénach. Prof. Blahová spravila neuveriteľný kus práce pre Slovenskú reprezentáciu aj v oblasti hlasovej pedagogiky. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slová a Tóny Chateau Appony Oponice.
Termín: 26.5.2019.
Popis akcie: Vyhodnotenie literárnej ceny OZ Čakanka za rok 2018 spojené s programom v dôstojnom prostredí Apponiho knižnice.
Ocenený autor Jozef Otruba a jeho dielo kniha - „Život jednoho léčitele“ boli uvedené do oficiálneho života. Priestor na oficiálne pozvanie dostal aj prezident EFVK Eques Všetečka, ktorý pozval prítomných na stretnutia v projekte Musica cordis . Hudbou k srdcu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Návšteva JE L. Tsenga v Mojmírovciach.
Termín: 31.5.2019.
Popis akcie: JE. Larry Tseng Taiwanský veľvyslanec navštívil obec Mojmírovce. Starosta Mgr. Martin Palka pripravil pre JE mimoriadne zaujímavý program, ktorým predstavil históriu obce, sociálne zázemie, prácu úradu v prospech obyvateľov.
Prehliadka pamätihodností vyvrcholila slávnostným obedom a navštívením PD Mojmírovce i predstavením najznámejších regionálnych výrobkov. Prez. EFVK pozval všetkých prítomných na medzinárodný projekt Musiva cordis. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dolná Krupá - múzeum hudby.
Termín: 1.6.2019.
Popis akcie: Hudobné múzeum na zámku v Dolnej krupej pripravilo pre deti nielen výstavu historických kočíkov pre dievčatká.ale aj v parku zámku súťaže a hry, od konákov cez hasičov po Schreka.
Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: MUSICA CORDIS Skalné sanktuárium hory Butkov - Ladce
Termín: 2.6.2019.
Popis akcie: Medzinárodný projekt Musica cordis pripravený na základe myšlienky prezidenta Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečku v spolupráci so Zlínskym, Trenčianskym, Nitrianskym krajom spojiť významné pútnické miesta hudbou Skalné sanktuárium, sv. Hostýn, Velehrad a Nitru začal svoju víťaznú púť v Skalnom sanktuáriu hory Butkov – Ladce. Precízna príprava scenára i filozofického obsahu projektu priniesli svoje ovocie v podobe účasti významných hostí a hojného publika. Vyvrcholením podujatia bolo podpísanie posolstva na ktorom sa zúčastnili významné osobnosti cirkvi, podnikateľskej sféry, predstavitelia krajov, starostovia obcí i zúčastnených subjektov. Veľké poďakovanie generálnemu riaditeľovi tlmočili všetci prítomní pri osobnom stretnutí. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Folklórny deň v obci Jarok.
Termín: 8.6.2019.
Popis akcie: Folklórny deň v obci Jarok navštívil na pozvanie starosti Stanislava Sťahela prezident EFVK Eques Všetečka a mnohé osobnosti podieľajúce sa na rozvoji kultúrneho života obce. Ing. Anton Barcík generálny riaditeľ považských cementární, aj popredný sólista opery SND Gustáv Beláček. Deň sa nezaobišiel bez uvážlivo vybratého folklóru a vynikajúcej muziky v ktorej dominoval súbor Jaročan pod vedením p. Tokolyho .Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Komárno
Termín: 12.6.2019.
Popis akcie: Prezentácia filmu o komárňanskej židovskej komunite bola posledným pred prázdninovým stretnutím v Múzeu holokaustu v Seredi. Režisér a dnešný švajčiarsky občan dokumentom priblížil silu jednotlivca na existenčnom udržaní celej komunity. Bratia Paszternákovi – vydávajú časopis, opravili spoločenské priestory , synagógu. Touto činnosťou nadviazali na všetko dobré a tolerantné, pochádzajúce ešte z obdobia pred prvou svetovou vojnou, keď majoritná komunita žila v súlade a bezkonfliktnosti v blízkej spolupráci so židovskou komunitou.. Film bol nielen dokumentom, ale aj príkladom.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Školenie o získavaní prostriedkov na umeleckú činnosť EÚ.
Termín: 13.6.2019.
Popis akcie: V zasadačke mestského úradu v Banskej Bystrici sa konalo školenie o získavaní prostriedkov z priamo riadených programov EÚ. Práve činnosť EFVK zapadá do priestoru určenému ako "Kreatívna Európa". Prez. EFVK Eques Všetečka získané informácie hodlá premietnuť do práce pre verejnosť na medzinárodnom organizačnom poli. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: International Trebbia Awarrds
Termín: 16.6.2019.
Popis akcie: International Trebbia Awards patrí dnes k najprestížnejším oceneniam v Československu. Bohužiaľ na Slovensku nemáme ocenenie pre umelcov, podporovateľov umenia alebo výnimočných ľudí , ktorí významným spôsobom zasiahli do intelektuálnej oblasti sveta. Španělský sál pražského hradu aj tento rok „praskal vo švíkoch“ a Slovensko bolo zastúpené významnými osobnosťami kultúry a spoločenského života. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Pro musica nostra
Termín: 23.6.2019.
Popis akcie: Vyvrcholenie medzinárodného hudobného festivalu „Pro Musica Nostra Thursoviensis“ bolo symbolicky umiestnené v Rajci, v kostole sv. Ladislava. Rosssiniho „Malá slávnostná omša“ v podaní filharmonického zboru, sólistov : Porubčinová (Praha), Runje , Klein a vynikajúci Beláček tvorili dôstojnú bodku za týmto hudobným počinom . Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61