Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Čajkov. Vinobranie so svetovým rozmerom.
Termín: 22.9.2012.
Popis akcie: Ťohoročné vinobranie v Čajkove dostalo nový rozmer návštevou veľvyslanca Taiwanu - jeho excelencie Nang - Yang Leeho.
Prezident EFVK eques Všetečka uviedol jeho exelenciu do sveta Čilejkárov návštevou Pukanca a jeho ľudových tradícií a prirodzeným vyvrcholením bolo Čajkovské vinobranie. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hlohovecký jarmok.
Termín: 28.9.2012.
Popis akcie: Na pozvanie primátora Hlohovca sa prezident EFVK Eques Všetečka zúčasnil otvorenia Michalského jarmoku spojeného s odhalením pamätnej tabule k 650. výročiu udelenia jarmočných práv. Eques Všetečka vo svojom prejave ocenil prácu vinárov, prínos jednotlivcov pre spoločenský život v Hlohovca. Po oficiálnej časti navštívil šéfa vinárov p. Pavla Tuturu v jeho vynikajúcom podniku "Jašter". Prebrali spoluprácu na najbližšie obdobie a prípravu akcií pre rok 2013. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Neszmélyi a pál Barcza.
Termín: 2.10.2012.
Popis akcie: Prezident EFVK eques Všetečka sa stretol v Maďarskom Neszmély s významným výtvarníkom Maďarska - Pálom Barczom.
Medzikontinentálna spolupráca v kultúre sa neobíde bez úzkej spolupráce umelcov stredoeurópskeho regiónu, najmä V4. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Topoľčany v zajatí vína.
Termín: 5.10.2012.
Popis akcie: Pivovarská bašta sa mení na vinársky kraj. To nie je varovanie, je to pozvánka na stretnutie s kvalitným vínom a dobre stavanou akciou pána Henricha Kopinca v Topoľčanoch. Kultúrny program dopĺňal vinárske stretnutie obohatené súťažami pre deti aj dospelých. Otvorenie spojené s tradičným požehnaním a spolupráca s Európskym Fórom Vínnej Kultúry dodali akcii žiadaný rozmer. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hlohovecké guláše.
Termín: 6.10.2012.
Popis akcie: Aj tento rok sa konala súťaž onajlepší guláš Hlohoveckej vinohradníckej o blasti ktorú opäť usporiadal pán Pavol Tutura pre priaznivcov posedenia v prírode na Jašteri. Opäť spokojnosť, opäť vzrastajúca návštevnosť - opäť drina. ktorú málokto s prítomných účastníkov vidí za spoločensky úspešnou akciou. Oceň jeho prácu jednoduchým kliknutím...
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Národný deň Číny v Carltone.
Termín: 9.10.2012.
Popis akcie: Na žiadosť jeho excelencie pána veľvyslanca Nang-Yang Lee - ho sa podielalo Európske Fórum Vínnej Kultúry s jeho prezidentom Eques Všetečkom, vinármi a umelcami krajín V4 na príprave a oslave Národného dňa Číny v Carltone. Zúčastnení vinári dostali možnosť bezplatne! - vystavovať svoje produkty na Wine Expo 2012 v Taipei. Oslava sa niesla v duchu priateľstva, pohody a medzinárodného porozumenia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Príprava Wine Expo v Taipei.
Termín: 9.11.2012.
Popis akcie: Organizovať výstavu v Taipei nie je ľahké. V medzinárodnej konkurencii musia naši vinári zaujať nielen kvalitou, ale aj vizuálnou stránkou tohoto zahraničného projektu, navyše s perspektívou dopadu na turistický ruch Slovenska. Zástupcovia organizácií prijali doktrínu prez. EFVK Mgr. Všetečku ktorej sa postupne prispôsobí celý systém prezentácií. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Mikulov 2012
Termín: 17.XI.2012.
Popis akcie: V Mikulove sa konalo stretnutie významných osobností s príležitosti prijímania nových členov OEVE. V rámci stretnutia sa uskutočnili prednášky prof. Trinkla, Dr Vogla a Mgr. Všetečku pod záštitou Medzinárodného Vyšegradského Fondu. Prebehli bilaterálne rozhovory o kultúrnej spolupráci - delegáti navštívili výstavu, ktorá vypovedá o víne ako súčasti kultúrnej histórie strednej Európy. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Návšteva východného Slovenska.
Termín: 22.XI.2012.
Popis akcie: Príprava medzinárodných projektov 2013 a zaistenie ich logistiky, boli cieľom návštevy prezidenta EFVK. Mgr. Všetečku na východnom Slovensku. EFVK preferuje zapojenie vidieka do týchto projektov o. i. o tejto problematike rokoval s predstaviteľom Tokajskej vínnej cesty Ing. Macíkom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013
Termín: 23.XI.2012.
Popis akcie: Návšteva Košíc a priprava spolupráce na rok 2013, kedy bude mať mesto titul: - Európske hlavné mesto kultúry boli cieľom návštevy predstaviteľov vedenia EFVK a Tokajskej vínnej cesty. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61