Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Otvorenie prvej značenej pútnickej cesty ESCM
Termín: 21.8.2019.
Popis akcie: Otvorenie prvého Česko – Slovenského putovania po vyznačenej Cyrilo-metodskej ceste medzi Skalkou a Velehradom . Napĺňať slová činmi, to je východisko pre ďalšie postupy na tomto mimoriadnom medzinárodnom projekte. EFVK prispieva do projektu mimoriadne intenzívnou spoluprácou v oblasti umenia. Otvorenia sa zúčastnili predstavitelia krajov Zlín a Trenčín. Bohužiaľ Nitrianski zástupcovia na akcii chýbali, jediným reprezentantom bol z oblasti Nitry prez. EFVK Eques Všetečka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Celoslovenská púť v Skalnom sanktuáriu hory Butkov.
Termín: 29.8.2019.
Popis akcie: Celoslovenská púť v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkova niesla nielen v znamení pútnických modlitieb, ale aj v znamení Hudby. Populárni Kollárovci a aj účinkujúci zbor Adoremus -s dirigentom a organistom - odviedli vynikajúcu prácu. Pútnický prístup je dôležitou súčasťou a Cyrilo – Metodského odkazu - telesný pohyb s duševnou relaxáciou, resetovať v sebe všetko zlé a aj napriek vysokým denným teplotám putovať v tichu lesa.. - vzdialene pripomína „životnú púť“ so svojimi turbulenciami a preto hľadať vhodné kultúrne vyžitie považujem za mimoriadne dôležité, povedal na stretnutí po tejto významnej akcii prez. EFVK Eques Všetečka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Konferencia v Modré.
Termín: 3.9.2019.
Popis akcie: Prezident EFVK Eques Všetečka prezentoval projekt Musica cordis, na konferencii zástupcov Cyrilo – Metodskej cesty v Moravsko – Slovenskom príhraničí. Hotel Skanzen v Modré, pri Velehrade určil pre stretnutie starosta obce Modré p. M. Kovařík. Účastníci prebrali aj spoluprácu roku 2020 v ktorej predostrel prez. EFVK konkrétne úlohy a východiská. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Musica cordis Nitra
Termín: 14.9.2019.
Popis akcie: Posledné stretnutie v rámci Cyrilo – Metodského odkazu Musica cordis – hudbou k srdcu – sa uskutočnilo po Skalnom sanktuáriu hory Butkov, sv. Hostýne, Velehrade – v Nitre. Najstarší kostol pamätajúci týchto géniov a zakladateľov európskej kultúry hostil úspešných interpretov - Komorní orchestr, The Gsopel Family, sólistu opery Gustáva Beláčka za prítomnosti biskupa Mons. V. Judáka. Hlavný organizátor prez. EFVK - Eques Všetečka pozval všetkých významných hostí na raut na ktorom sa prebrali projekty roku 2020. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Výstava krojov Kunovice
Termín: 27.9.2019.
Popis akcie: Kroje Slovácka od roku 1818, ich ručná výroba a pocta všetkým, ktorí sa na ich výrobe podieľali v tomto duchu zachovania tradície sa nieslo otvorenie výstavy v Kunoviciach. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slávnosti na Morave.
Termín: 28.9.2019.
Popis akcie: Stará tradícia šľapania hrozna dievčatami v Boršiciach aj Kunovické hody – to všetko sa dá stihnúť za jeden deň na Morave. Prez Eques Všetečka na pozvanie organizátorov navštívil tieto miesta, aby slávnostne otvoril Boršícké šlapanie v Dvore pod Starýma horama. Ako povedal pre TV: som veľmi rád, že tradícia, priateľstvá - medzi našimi krajinami, obcami a jednotlivcami dostali takúto turisticky atraktívnu podobu. Súbor Jaročan z Jarku pri Nitre, opäť ukázal svoje kvality v tomto krásne upravenom priateľskom ovzduší. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Budapešť medzinárodné stretnutie zborov.
Termín: 5-6.X.2019.
Popis akcie: V rámci prípravy medzinárodných projektov na rok 2020 prijal pozvanie prezident Európskeho Fóra Vínnej kultúry na medzinárodné stretnutie zborov v Budapešti organizované Slovenskou menšinou žijúcou v Maďarsku. Zo skromných zdrojov dokázali vytvoriť projekt s mimoriadnym významom. Hostiteľský súbor Ozvena - súbory z Čiech, Békešskej Čaby, zo Šurian, Zvolena či Nového sadu priniesli pozoruhodné interpretačné výsledky, atraktívne prevedenie a aj repertoárová skladba priniesla viacej zaujímavostí. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: 108 výročie založenia čínskeho štátu (Taiwan).
Termín: 8.10.2019.
Popis akcie: 108. výročie založenie čínskeho štátu (Taiwan) - sa nieslo v znamení priateľstva a vinárskej pohody.
JE. Larry Tseng poďakoval prezidentovi Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečkovi za dôstojnú reprezentáciu vinárov a vínnej kultúry na Slovensku určenej diplomatickému zboru a významným osobnostiam spoločenského a kultúrneho života. Pozvanie na toto významné stretnutie prijali aj zástupcovia Zlínskeho kraja. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Pro musica nostra nitriensis.
Termín: 13.10.2019.
Popis akcie: Nielen o starých nástrojoch, ktoré zastupovalo bratislavské zoskupenie Lotz trio, ale aj o Ladiciach so vzácnou pamiatkou pamätajúcou turecké časy, krst brožúrky prof. Točku - duchaobohacujúce stretnutie nitrianskej spoločnosti - v Národnej kultúrnej pamiatke Arpássyho vily. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodné 130 výročie cementární Ladce.
Termín: 24.10.2019.
Popis akcie: 130 výročia založenia cementární Ladce a spolupráca na umeleckých programoch s Európskym Fórom Vínnej Kultúry priniesli opäť svoje ovocie na celospoločenskej úrovni. V sále Kursalónu v Trenčianskych Tepliciach sa zišlo cca 450 hostí, aby okrem priateľskej atmosféry, ocenení a spomienok si vychutnali aj umelecký program zložený s pestrých hudobných žánrov. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61