Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Otvorenie prvej značenej pútnickej cesty ESCM
Termín: 21.8.2019.
Popis akcie: Otvorenie prvého Česko – Slovenského putovania po vyznačenej Cyrilo-metodskej ceste medzi Skalkou a Velehradom . Napĺňať slová činmi, to je východisko pre ďalšie postupy na tomto mimoriadnom medzinárodnom projekte. EFVK prispieva do projektu mimoriadne intenzívnou spoluprácou v oblasti umenia. Otvorenia sa zúčastnili predstavitelia krajov Zlín a Trenčín. Bohužiaľ Nitrianski zástupcovia na akcii chýbali, jediným reprezentantom bol z oblasti Nitry prez. EFVK Eques Všetečka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Celoslovenská púť v Skalnom sanktuáriu hory Butkov.
Termín: 29.8.2019.
Popis akcie: Celoslovenská púť v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkova niesla nielen v znamení pútnických modlitieb, ale aj v znamení Hudby. Populárni Kollárovci a aj účinkujúci zbor Adoremus -s dirigentom a organistom - odviedli vynikajúcu prácu. Pútnický prístup je dôležitou súčasťou a Cyrilo – Metodského odkazu - telesný pohyb s duševnou relaxáciou, resetovať v sebe všetko zlé a aj napriek vysokým denným teplotám putovať v tichu lesa.. - vzdialene pripomína „životnú púť“ so svojimi turbulenciami a preto hľadať vhodné kultúrne vyžitie považujem za mimoriadne dôležité, povedal na stretnutí po tejto významnej akcii prez. EFVK Eques Všetečka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Konferencia v Modré.
Termín: 3.9.2019.
Popis akcie: Prezident EFVK Eques Všetečka prezentoval projekt Musica cordis, na konferencii zástupcov Cyrilo – Metodskej cesty v Moravsko – Slovenskom príhraničí. Hotel Skanzen v Modré, pri Velehrade určil pre stretnutie starosta obce Modré p. M. Kovařík. Účastníci prebrali aj spoluprácu roku 2020 v ktorej predostrel prez. EFVK konkrétne úlohy a východiská. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51