Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Lessing prezentuje Lessinga
Termín: 16.5.2018.
Popis akcie: Prezentáciu fotografií rakúskeho fotografa Ericha Lessinga v seredskom Múzeu holokaustu otvoril rakúsky veľvyslanec Helfried Karl s dcérou pána Lessinga za prítomnosti významných hostí z ambasád, ministerstiev. Všetkých uvítal riaditeľ múzea holokaustu p. Martin Korčok. Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečka odovzdal riaditeľovi p. Korčokovi dar pre múzeum - osobnú kabelku manželky vinára Ferdinanda Fussmanna, ktorú darovala aj s listom pred deportáciou rodinnému kočišovi, ktorému mimoriadne rodina dôverovala. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Salón s listom v bratislavskom V - klube
Termín: 24.mája 2018.
Popis akcie: Salón s listom – legendárni speváci Novej scény.
Bratislavská opereta v spomienkach legiend o najkrajšom období spevoherného divadla .
Účinkovali: Mária Schweighoferová, Gréta Švercelová, Jozef Benedik, Ján Všetečka – Konstanty hostiteľ a moderátor. Stanislav Bachleda. Projekt sa uskutočnil za prítomnosti ministerky kultúry Ľubice Laššákovej.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Krst knihy o diele Františka Pergera.
Termín: 29.5.2018.
Popis akcie: Výtvarník, scénograf František Perger dnes v divadle A. Bagara krstil knihu zahrňujúcu jeho celoživotné dielo. Piliny, ako krstiteľské médium použil herec Maroš Slovák. Vzhľadom na celoživotné dielo umelca rozmeru scénického výtvarníka Františka Pergera si tento akt žiadal dôstojnejšie miesto, ako reštauráciu divadla A. Bagara. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodný deň detí na Oponickom zámku.
Termín: 3.6.2018.
Popis akcie: Deň detí v Oponiciach priniesol veľkú radosť malým i najmenším. Hry, súťaže, odmeny i diplomy, nechýbali kapely, venujúce tým najmenším pesničky o zvieratkách a paci – paci. Aj známa Aponiovská knižnica otvorila dvere najmenším v sprievode rodičov. Všetci odchádzali spokojní s predsavzatím stretnutia aj v roku 2019. Handicapované deti tiež mali svoj rovnocenný priestor a p. riaditeľka s úctou spomínala na stretnutie v Zámku u Grófa, kde sa predalo najviac ich „maliarskych“ kreácií, ktoré pomohli deťom aj škole. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia Kroměříž.
Termín: 6.6.2018.
Popis akcie: V Květnej zahradě jednej z najvýznamnejších architektonických pamiatok Kroměříža sa konala medzinárodná konferencia pod záštitou UNESCO: „ Morava v době převratu a změn 1848 – 1918“.
Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Mgr. Všetečka zastupoval na tejto konferencii Slovensko témou: „ Osobnosť MUDr Pavla Blahu a jeho prínos pre súčasnosť“. Po úspešnej prezentácii počas diskusie oslovil prítomných aj voľne naviazanou témou Dr Janko Blaho a jeho doba...
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Deň rodiny v obci Jarok.
Termín: 9.6.2018.
Popis akcie: Jarok obec, ktorú sa oplatí navštíviť. Tak sú napísané slová na reklamnom banery. Že je to skutočne tak, - sme sa presvedčili na „Dni rodiny“. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Komunikačné školenie v Chateau Belá
Termín: 12.6.2018.
Popis akcie: Nitriansky samosprávny kraj usporiadal školenie elektronickej komunikácie v peknom prostredí Chateau Belá. Predstavitelia obcí a neziskových organizácií získavali komunikačnú zručnosť aj vo vypĺňaní elektronických formulárov. Za Európske Fórum Vínnej Kultúry sa zúčastnil Eques Všetečka.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Konferencia Cyrilo - Metodskej cesty v Kunoviciach.
Termín: 13.6.2018.
Popis akcie: V rámci medzinárodného detského festivalu Kunovské léto, ktorý súčasne oslávil svoje 25 narodeniny – sa konala konferencia venované aktívnemu partnerstvu Cyrilo – Metodskej cesty. Zúčastnili sa jej zástupcovia krajských miest susediacich so Zlínskym krajom. Za Európske Fórum Vínnej Kultúry vystúpil prezident Eques Všetečka. Pozornosť auditória získal upozornením na aktivity ohľadom série koncertov v Žilinskom kraji a koncertov pripravovaných v kraji Nitrianskom.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Proměny vinařské kultury.
Termín: 14.6.2018.
Popis akcie: Medzinárodná konferencia v Kunoviciach počas festivalu Kunovské léto sa zapísala ako významný krok ku podpore vinárskej turistiky. Jej uzávery boli tlmočené zástupcom cestovného ruchu Zlínskeho kraja. Za Európske Fórum Vínnej Kultúry vystúpili s príspevkami prez Eques Všetečka a vynikajúci vinár a spisovateľ MUDr Jaromír Muráni. Priblížil históriu vína po Cyrilo - Metodskom pôsobení, zachytenú v písomných zmienkach i vinársku obec Čajkov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kunovské léto a Dvor pod Starýma Horama.
Termín: 16.6.2018.
Popis akcie: Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečka sa zúčastnil pokračovania medzinárodného folklórneho festivalu Kunovské léto v Uh. Hradišti a dlho pripravovanej akcie v známom vinárstve Dvur pod Starýma horama – Česko, Maďarsko. Slovenský deň spojený s vysadením typických odrôd pre každú krajinu - všetko spojené s vystúpením folklórnych skupín Maďarska, Slovenska a Moravy. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61