Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Topenie Moreny.
Termín: 15.03.2024.
Popis akcie: Koľko prekrásnych zvykov zaniká v súčasnosti! Túto neblahu tendenciu sa snažili zastaviť deti Borinky centra voľného času Domino v Nitre - a nacvičili program "Topenie Moreny".
Preplnená sála VŠ a následne plná ulica vďačných divákov ukázali, že vystúpenie detí je opodstatnené a kompetentné úrady mesta a kraja by mali pristúpiť k viditeľnej podpore detským snaženiam a nie ih odsúvať na posledné miesto. Deti sú naša budúcnosť, to platí aj dnes.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Butkov prvá púť s omšou.
Termín: 7.4.2024.
Popis akcie: Desaťtisíc ľudí na prvej tohoročnej púti s vynikajúcim sakrálnym programom v Skalnom sanktuáriu hory Butkov.
Peter Janku a zoe kvartet Omšu celebroval Mons Zvolenský a Mons Galis žilinský biskup...
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Spomienka na Martina Čulena v obci Čaka
Termín: 12.4.2024.
Popis akcie: Prvý deň spomienky na velikána slovenského duchovného obrodenia v obci Čaka sa niesol v prednáškach pre mládež Čaky a okolia. Nielen dôstojný pán farár vdp. Haydin, ale aj vynikajúci historik Anton Hrnko. Prezident EFVK Eques Všetečka ku tomuto významnému podujatiu Slovenska pripravil 40 stranovú brožúrku a zaistil umelecký program.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Čaka Vedecká konferencia venovaná M. Čulenovi
Termín: 13.4.2024
Popis akcie: Matica slovenská zabezpečila vedeckú konferenciu. Medzi najzaujímavejšie prednášky patril referát Doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD. Podujatie svojou prítomnosťou a prednáškou obohatil aj nitriansky biskup Mons. Judák. Po prejavoch nasledovalo vynikajúce vystúpenie žiakov miestnej školy a nasledovalo inšpiratívne vystúpenie súboru Borinka z Nitry. Domáci diváci ocenili ich vynikajúci výkon dlhotrvajúcim potleskom.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Čaka Vyvrcholenie výročia m. Čulena.
Termín: 14.4.2024.
Popis akcie: Sv. omša s mons. Rábekom biskupom, vystúpenie a slávnostný program Gustáva Beláčka - odhalenie pamätného kameňa a spomienková slávnosť pri hrobe M.Čulena za sprievodu mladých hudobníkov z Čaky a Nitry a prejavy predsedu NSK, zástupcov Matice slovenskej a Mons. Rábeka.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Výročná strieborná minca v Múzeu holokaustu.
Termín: 17.4.2024.
Popis akcie: Predstavenie strieborne zberateľskej mince našlo svoje miesto, vzhľadom na vynikajúcu myšlienku - v Múzeu holokaustu v Seredi. Príbeh Alfréda Weclera a Rudolfa Vrbu - ich útek a informácie o hrôzach šoa v nacistických vyhladzovacích táboroch sa tak dostal aj do výtvarnej podoby.
Výborne pripravená akcia mala aj svoju tienistú stránku v podobe priekupníkov mincí, ktorých nezaujímal príbeh nešťastných ľudí a ľudstva vôbec, ale natlačení na predajný stánok a s natrčenými rukami zabúdali na vlastnú dôstojnosť.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vinári V4v Jabloňove nad Turňou
Termín: 20.04.2024
Popis akcie: Po pandémii covidu sa opäť stretli vinári V4 v Jabloňove nad Turňou. Ukazuje sa, že priateľstvo a dobré vzťahy sú základom aj medzinárodného porozumenia a súčasne "zábavou" pre obyvateľov obce.Spevy a tance, degustácia prinesených vín i sadenie viničov dovezených z Čiech - Moravy, Slovenska a Maďarska vedia pripraviť zaujímavé a medzinárodné podujatia.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Košické balady.
Termín: 25.4.2024.
Popis akcie: Múzeum holokaustu a jeho aktivity radia túto inštitúciu medzi mimoriadne agilné organizácie. Kultúrna činnosť priamo prepojená na dejinnú súčasť ľudskej existencie dokáže mimoriadne citlivo reflektovať aj súčasnosť. Aj "Košické balady" Olivera Rácza spisovateľa, záchrancu životov nositeľa ocenenia Jad Vašem sa radia medzi významné kultúrne počiny. Je nám len ľúto, že takéto akcie neprebiehajú na pôde mesta.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Košické balady.
Termín: 25.4.2024.
Popis akcie: Múzeum holokaustu a jeho aktivity radia túto inštitúciu medzi mimoriadne agilné organizácie. Kultúrna činnosť priamo prepojená na dejinnú súčasť ľudskej existencie dokáže mimoriadne citlivo reflektovať aj súčasnosť. Aj "Košické balady" Olivera Rácza spisovateľa, záchrancu životov nositeľa ocenenia Jad Vašem sa radia medzi významné kultúrne počiny. Je nám len ľúto, že takéto akcie neprebiehajú na pôde mesta.
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61