Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Výstava v Bardoňovskom kaštieli
Termín: 1.6.2017.
Popis akcie: Ruská umelkyňa Olga Ovsepian sa predstavila aj v kaštieli Bardoňovo. Krajinky, kytice, príroda - obrazy s peknými motívmi boli uvedené aj s perfektným programom sólistov opery SND Bratislava. Roman Krško, Gurgen Ovsepian, za sprievodu p. Slávky Timčákovej, boli mená s brilantným výkonom pred preplnenou sálou kaštieľa. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: František Perger výtvarník a jeho jubileum.
Termín: 16.6.2017.
Popis akcie: Scénograf a výtvarník František Perger oslávil 80 - ku. Samozrejme prácou a zhrnutím celoživotného diela v priestoroch divadla A. Bagara. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: TREBBIA 2017 Praha Španielský sál pražského hradu.
Termín: 18.júna 2017
Popis akcie: Osobnosti kultúry a spoločenského života sa zišli v Španielskom sále pražského hradu na udeľovaní svetovej ceny Trebbia. www.trebbia.eu Európske fórum vínnej kultúry zastupoval na tomto podujatí jeho prezident Eques Mgr. Ján Všetečka. Neopísateľnú atmosféru doplnil orchester FOK mesta Prahy s talianskym dirigentom so sólistami USA, CZ. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Výstava Martina Šárovca.
Termín: 19. júna 2017.
Popis akcie: Prezident EFVK počas pražského pobytu prijal pozvanie na súkromnú prehliadku výstavy Martina Šárovca, ktorej sa zúčastnil aj bývalý generálny riaditeľ Slovenského národného múzea p. Viktor Jasaň. Plány, prehĺbenia spolupráce rozobrali v súkromných priestoroch galérie.Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slávik Slovenska 2017.
Termín: 29.VI.2017.
Popis akcie: Slávik Slovenska 2017 v historickej Skalici. Vynikajúce výkony žiakov v troch kategóriách ľudového spevu vybratých z viac ako 35 000 uchádzačov podčiarkla úžasná atmosféra Domu kultúry v Skalici, vybudovaného Pavlom Blahom. Držať palce v 26. ročníku, to je už kultúrna tradícia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Velehrad 2017.
Termín: 4.7.2017.
Popis akcie: Koncert ľudí dobrej vôle vo Velehrade bol hlavným mottom stretnutia všetkých podporovateľov tradičnej rodiny a tradičných hodnôt. Atrakcie pre deti, výstavy pre rodičov – množstvo zaujímavostí kníh, stánkov a samozrejme tisícky návštevníkov. Prez EFVK Eques Všetečka sa stretol s umelcami, ktorí podporili svojou prítomnosťou podujatie Olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a šéfa Zlínskeho kraja Josefa Čuneka. „Je našou povinnosťou preniesť na Slovensko všetky pozitívne skúsenosti z Vašej organizačnej práce, tak ako to v historickom kontexte prenášal kardinál Cyril Stojan, veľký milovník Nitry a organizátor spoločných pútí“, povedal na záver stretnutie prez. EFVK Eques Všetečka Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Jarok
Termín: 12.7.2017.
Popis akcie: Kultúrna výmena a medzinárodná spolupráca obce Jarok s mikroregiónom Buchlov a vinármi obcí Moravy - Boršice, Buchlov, Polešovice nadobúda konkrétne obrysy rozšírené o vzájomné podujatia. Starosta obce Jarok pán S. Sťahel, pani M. Polášková za mikroregion Buchlov, p. P. Gottwald BBP Boršice a prez. EFVK Eques Všetečka na osobnom stretnutí uzavreli konkrétne realizačné termíny spoločných projektov . Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná spolupráca
Termín: 18.7.2017.
Popis akcie: Pod záštitou Európskeho Fóra Vínnej Kultúry navštívil významnú turistickú destináciu Moravy starosta obce Jarok p. Sťahel s prez. EFVK Eques Všetečkom. Jednania nadviazali na mnohoročnú tradíciu spolupráce obcí Veľkej Moravy generovanej významným kultúrnym a cirkevným predstaviteľom ThDr. Antonínom Cyrilom Stojanom arcibiskupom olomouckým. Prijatie u predstaviteľa vinospolkov BBP (Buchlovice, Polešovice, Boršice) p. P. Gottwalda vystriedali rozhovory s predstaviteľkou zoskupenia obcí mikroregiónu Buchlov p. M. Poláškovou. Zúčastnení prijali pozvanie starostu Buchlovic Ing. Jiřího Černého na prehliadku obce, múzea i významného Československého kultúrneho inštitútu. Verejný prínos medzinárodnej spolupráce dokumentoval p. starosta Černý konkrétnymi výsledkami v prospech občanov Buchlovic v oblasti turistiky aj občianskej vybavenosti. Starosta obce Jarok p. Stanislav Sťahel ocenil záujem o spoluprácu nielen slovami, ale aj dohovorom o konkrétnych kultúrnych výmenách. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Južné Čechy krajina Petra Voka.
Termín: 22- - 26. 7.2017.
Popis akcie: Turizmus a profit pre krajinu sa stal na SK nenaplnenou frázou. Spektrum umeleckej práce (výstavy, koncerty, hudba, architektúra) ako súčasť duchovného rozmeru vybratých lokalít krajiny Petra Voka – Južné Čechy. Krása! Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Festival česneku Buchlovice
Termín: 29.7.2017.
Popis akcie: Okrem muziky, súborov Slovenských i Moravských výstavy, divadlá, stánky - všetko podriadené cesnaku v prekrásnom prostredí obce Buchlovice. Na pozvanie starostu obce Ing. J. Černého sa festivalu zúčastnil prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečka Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61