Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Odlievanie zvonu ku stému výročiu sv. Jána Pavla II
Termín: 21.1.2020.
Popis akcie: Príprava výnimočnej udalosti stého výročia sv. Jána Pavla II naberá na intenzite. Súčasťou bude aj vysvätenie zvonu ku tomuto významnému výročiu duchovného otca Európy sv. Jána Pavla II. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Výročie sv. Jána Pavla II.
Termín: 23.5.2020.
Popis akcie: Sté výročie sv. Jána Pavla II.
Veľkolepý medzinárodný projekt ku tomuto najvýznamnejšiemu výročiu roku 2020 prekazila pandémia a po čiastočnom uvoľnení situácie s návštevnosťou, sme zrealizovali jeho podstatnú časť v komornejších podmienkach Skalného sanktuária. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Výstava - Múzeum holokaustu
Termín: 29.7.2020
Popis akcie:
„Rasová diagnóza: Cigán“
Nacistická genocída Sintov a Rómov a dlhý boj o uznanie

Vernisáž sa bude konať pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov
v priestoroch SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi,
29. júla 2020, o 17:00 hodine.

Výstava predstavuje menšinu Rómov a Sintov a s nimi spojené stereotypy, ktoré viedli k nacistickej perzekúcii a vyvražďovaniu počas druhej svetovej vojny.

Podujatie sa bude konať v rámci predsedníctva Spolkovej republiky Nemecko v Medzinárodnej aliancii pre pripomínanie holokaustu (IHRA).
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kotešovský plenér 2020
Termín: 8.8.2020.
Popis akcie: 5. ročník medzinárodného stretnutia výtvarníkov spojený s prezentáciou diel a kul.kultúrnym programom v areáli Kotešovského kaštieľa pod usporiadateľským vedneím p. Gustáva Beláčka. Mimoriadny úspech stretnutia po umeleckej stránke. Vystúpil nielen jeden z najlepších operných sólistov Slovenska, ale aj Gospelový súbor z Novej Dubnice pod vedením p. dir. Horta. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Celoslovenská púť v Skalnom sanktuáriu.
Termín: 22.8.2020.
Popis akcie: Celoslovenská púť sa niesla v znamení Corona pandémie. Perfektne pripravený program sme vzhľadom na situáciu okliesnili, ale aj tak sa zaradil medzi vrcholné programy kresťanského charakteru. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Koncert ku Dňu židovskej kultúry.
Termín: 6.9.2020
Popis akcie: Dirigent Jack Martin Händler v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi pripravili koncert Komorného orchestra Bruna Waltera s dielami Blocha, Mozarta a Haydna.
Vynikajúci výkon nielen orchestrálny, ale aj hosťujúcich sólistov Klavír Lukas Sternath a violončelista Alexander Warenberg. Počuť naživo v tejto dobe tak vynikajúci koncert - bolo to malým zázrakom.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Sobota milosrdenstva a diecézne stretnutie na hore Butkov
Termín: 12.9.2020.
Popis akcie: Požehnanie umeleckých artefaktov doplňujúcich sakrálny priestor Skalného sanktuária predchádzalo samotnému stretnutie s Mons. Galisom predstaveným diecézy sv. Cyrila a Metoda v Žiline. Skalné sanktuárium sa stalo pútnickým skvostom medzinárodného významu. Sme radi, že priestor pre špičkových umelcov sa darí takýmto spôsobom zveľaďovať.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: COVID
Termín: 2020 2021
Popis akcie: Našu prácu pre spoločnosť zastavil COVID.
Mail je hlavný komunikačný kanál s našimi priateľmi a podporovateľmi. Možno prídu lepšie dni. Vydržať!
S úctou prezident EFVK Eques Mgr. Všetečka
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Rok sv. Jozefa na Butkove
Termín: 22.V.2021.
Popis akcie: Pokovidová omša s vysvätením sochy sv. Jozefa bola hlavným motívom soboty 22.V.2021. Programovo i hudobným obsadením vychádzala so skúsenosti MUSICA CORDIS. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Deň sv. Cyrila a Metoda na Devíne
Termín: 23.V.2021.
Popis akcie: Bulharské zastupiteľstvo usporiadalo Deň svätých bratov Cyrila a Metoda, bulharskej azbuky, osvety, kultúry a slovanskej písomnosti. Na pozvanie veľvyslanca Bulhatska JE Vassila Petkova sa slávnostného dňa zúčastnil prezident EFVK Eques Všetečka. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61