Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodné stretnutie v Borčiciach.
Termín: 18. - 19. 7.2016.
Popis akcie: Morava Slovácko, Boršice, Dvůr Pod Starýma Horama. Ako priama reakcia na konferenciu o cestovnom ruchu v Nitre - zorganizoval p. P. Gottwald stretnutie so starostami Polešovic a Buchlovic s prez. EFVK Eques Všetečkom . Spolupráca v oblasti kultúry, cestovného ruchu i výmeny skúseností bola obsahom rozhovorov. Významnú úlohu v týchto medzinárodných kontaktoch budú zohrávať okrem miestnych atraktivít aj osobnosti, ktorých význam podčiarkne aktívna spolupráca. Dr Janko Blaho i výtvarník Arnošt Hrabal. Kvalitou vína, cyklotrasami a kultúrnym zázemím sa obce radia medzi lídrov tehoto kraja susediaceho zo Slovenskom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Prof. Imrich Točka životné jubileum.
Termín: 21.7.2016.
Popis akcie: V sídle Európskeho Fóra Vínnej Kultúry národnej kultúrnej pamiatke v Zámku u Grófa, bol nielen krst novej knihy prof. Točku, ale aj stretnutie intelektuálnej časti Nitry z príležitosti jeho životného jubilea. Ani horúci letný deň nebol prekážkou prezentácie diela tohoto významného spisovateľa. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Červeník 2016.
Termín: 7.8.2016.
Popis akcie: Na pozvanie starostu obce Červeník p. Mihálika a predsedu TSK p. Mikuša navštívili deň úcty k poľnohospodárom, medzinárodný družstevný deň, slávnosti spevu hudby a tanca prezident EFVK eques Všetečka s generálnym riaditeľom SND p. M. Chudovským. Umelci mimoriadne kladne zhodnotili umelecké aktivity obce a dohodli sa s vedením obce o vzájomne prepojených aktivitách. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Víno a cestovný ruch Moravy.
Termín: 18.-19.8.2016
Popis akcie: Na pozvanie vinárov BBP ( Borčic, Buchlovic, Polešovic) navštívili Zlínsky kraj prez. EFVK Eques Všetečka a generálny riaditeľ Slovenského Národného Divadlo p. Marian Chudovský . V centrále Zlínskeho kraja sa stretli s polyhistorom Ing. Z. Urbanovským, , kde prebrali koordináciu akcií na celokrajskej úrovni . Slávnostné otvorenie medzinárodnej akcie „Toulky Evropou za poznaním vína – Tramín červený“ pripravenej p. Gottwaldom , Ing. Kopečkem, Ing. Chalupou, Ing. Černockým prebehlo v hostiteľskom vinárstve Dvur pod starýma horama, zdravicou nielen zastúpenia Slovenska, ale aj vinárov Maďarska. Na druhý deň prebrali koordinát najbližšieho obdobia vrátane pozvania pre umelcov Slovenska. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Národný umelec Dr. Janko Blaho.
Termín: 18.9.2016.
Popis akcie: 115. výročie narodenia tohto významného slovenského umelca si uctili vynikajúcim koncertom v jeho rodnej Skalici. Na koncerte sa predstavili študenti a jeden absolvent z triedy prominentnej svetovej pedagogičky p. Evy Blahovej. Mária Helienek, Rakúsko, Mikolaj Adamczak Poľsko Gustáv Beláček Slovensko za sprievodu p. Xénii Maskalíkovej – sú mená umelcov. To, čo malo zaznieť v celoslovenskom prenose STV pre potešenie Slovenska, potešilo nadšencov a priaznivcov Národného umelca Dr Janka Blahu v Skalici. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Boršice a prastaré zvyky.
Termín: 1.X.2016.
Popis akcie: Obnovenie prastarých zvykov Moravy s kultúrnou spoluprácou slovenskej strany – v mimoriadne atraktívnom priestore Dvora pod Starýma horama v Bořčiciach na Morave.... Heskovci z Červeníka, Folklórny súbor Trnafčan, dobré víno kreovali úžasnú atmosféru vinobrania na Morave. Na Slovácku. Prezident EFVK Eques Všetečka pre prítomných zástupcov tlače vyzdvihol medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, ako ouvertúru na stretnutie zástupcov neziskových organizácií V4, pripravenú na druhý deň. „ Je jediná cesta – vinársku osobitosť lokality podčiarknuť medzinárodne uznanou kultúrnou činnosťou – kreuje to záujem, turizmus a nakoniec aj zážitky, ktoré sa nezabúdajú. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie o kultúre a víne.
Termín: 2.X.2016.
Popis akcie: Československé vinobranie a kultúra s tým spojená boli inšpiratívnym začiatkom rokovaní o spolupráci na vyššej úrovni v rámci V4. Eques Všetečka odriekol účasť v Tokaji na medzinárodnom sympóziu, aby po vzájomnom dohovore s moravskou stranou bola generovaná spolupráca s n.o. V4 pre túto oblasť. Základné tézy - rozvoj kultúrnych vzťahov, turistiky a záchrana kultúrneho dedičstva. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: 105.výročie založenie čínskeho štátu v Carltone.
Termín: 7.10-2016.
Popis akcie: Carlton - slávnostná recepcia pri ku 105. výročiu založenia čínskeho štátu, stretnutie predsedov parlamentov EÚ.... Ku vinárskej prezentácii sme prizvali atraktívne vína Moravy pod vedení známeho vinára Boršic p. Petra Gottwalda a na objasnenie terroiru vína odborníka na turistický ruch Ing Urbanovského zástupcu centrály turistického ruchu Zlínskeho kraja. Jednoznačný úspech voľby EFVK, spokojnosť J.E. veľvyslanca Larryho R.L. Tsenga hovoria za všetko. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vinársky Mikulov 2016.
Termín: 8.X.2016.
Popis akcie: Stretnutie členov Evropského Řádu Rytíru Vína v Mikulove ako vždy v priateľskom a milom duchu. Nový rozmer pridala úzka spolupráca EFVK so Slovenským Národným Divadlom v oblasti propagácie a turizmu. V tejto oblasti EFVK iniciovali stretnutie s generálnym riaditeľom SND p. M. Chudovským, aby sme prácu tejto významnej inštitúcie priblížili aj záujemcom regiónov Moravy. Klikni:
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Cyrilo - metodovská cesta a jej význam pre rozvoj kultúry
Termín: 11.X.2016.
Popis akcie: Konferencia o Cyrilo – Metodovskej ceste a jej významu pre rozvoj kultúry a európskej integrácie. Je paradoxom, že pozvanie na konferenciu do Nitry - dostalo EFVK cez vedenie Zlínskeho kraja, ktoré mapuje naše kultúrne aktivity na Slovácku. Konferencie sa zúčastnil popredný pražský žurnalista PhDr Ladislav Kovář, ktorý sa profesionálne zaoberá témou cestovného ruchu, kultúry pre časopis Travel profi. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61