Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Spomienka na holokaust v Seredi.
Termín: 8.9.2015.
Popis akcie: V rámci dňa židovskej kultúry si v Seredi pripomenuli strašné dni holokaustu v Seredi, meste, kde bol umiestnený zberný tábor cez ktorý prešil aj známy vinár medzivojnového obdobia Ferdinand Fussmann a ďalších 16 tisíc obetí. Tohoto pietneho aktu sa zúčastnil aj Eques Všetečka za Európske Fórum Vínnej Kultúry. Počas spoločenskej časti stretnutia hovoril so zúčastneným aj o úspechu projektu "Dr Janko Blaho a jeho doba" v Prahe a na Slovenských dňoch v Luhačoviciach. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Energetic New Taiwan.
Termín: 17.9.2015.
Popis akcie: Malá scéna v Bratislave bola svedkom stretnutia mladých umelcov Taiwanu so slovenským publikom.
J.E. p. Chang predstavil prez. EFVK Eques Všetečkovi vedenie súboru mladých umelcov. Pertraktovaná spolupráca na umeleckej úrovni je stále otvorená. Stretnutia sa zúčastnil za moravskú stranu EFVK p. Tomáš Jeřábek a ďalší významní hostia. Chateau Topoľčianky reprezentovalo ich vynikajúce šampanské. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Otváranie reprezentačných aktivít.
Termín: 18. - 19.9.2015.
Popis akcie: Po mimoriadnom úspechu projektu „ Dr Janko Blaho a jeho doba“ v pražskej galérii Miro na Hradčanoch, s veľkou odozvou v pražských médiách. Sa stretol riaditeľ galérie Dr. Smolák s prezidentom Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, Eques Mgr. Všetečkom, - aby prebrali ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Európske ceny Trebbia pod záštitou prezidenta Zemana v roku 2016 prezentácie umelcov, vína a vinárov sa stávajú súčasťou týchto kultúrnych nadnárodných aktivít. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Artur Hubáček Harmat
Termín: 27.IX.2015.
Popis akcie: Ku 130 výročiu narodenia nášho významného umelca Artura Harmata bola v obci Bojná odhalená pamätná doska. Harmat - známy skôr v Maďarsku bol významným komponistom a profesorom cirkevnej hudby a v Maďarsku je pochovaný medzi najvýznamnejšími kultúrnymi tvorcami. S jeho dielom sa stretajú všetci veriaci, od základného spevníka až po zložité oratórne kompozície v bazilikách a chrámoch. Časť jeho diela sme mali možnosť vypočuť si počas prezentácie chrámových zborov, priamo v Bojnej, nazvanej "Zvony". Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Príčiny a riešenie cestovného (ne) ruchu.
Termín: 29.9.2015.
Popis akcie: Citujem prez. EFVK Eques Všetečku.“ Všetky štátom a mestom dotované organizácie mali vo veci jasno, pripravili plány a kontroly, vízie závisiace od dotácií - ale nikto nepovedal prečo je stav cestovného ruchu taký úbohý v Nitre, aký je. Zaujala prednáška JUDr Novackej o zodpovednosti v CR, komparatívna analýza RNDr Trembošoveja Ing Pančíková Vzťah kultúry a CR. Pozitíva priniesli Skrášľovací spolok Ing Kratochvíla a Arch. Ústav a jeho riaditeľ Dr. Ruttkay. Človeče pomôž si a pán Boh Ti pomôže... Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: 104 výročie založenia čínskeho štátu.
Termín: 6. okt.2015.
Popis akcie: V Bratislavskom Carltone sa konala spoločenská slávnosť ku 104 výročiu založenia čínskeho štátu usporiadaná J.E. p. Changom veľvyslancom Taiwanu. Zástupcovia EFVK sa nielen zúčastnili slávnosti, ale sa podieľali spolu s Cechom vinárov na reprezentačnej časti vinárskej prehliadky a umeleckom programe. Taiwanskí umelci , študujúci vo Viedni zahrali skladby zo spevníka piesní Dr Janka Blahu, ktorý zostavil prez. EFVK Mgr. Všetečka. Na podujatie prijal pozvanie aj gen, riaditeľ pražskej nadácie Trebbia p. M. Smolák, ktorý požiadal prez. EFVK Eques Všetečku o spoluprácu na ročníku 2016, ktorý sa bude konať na pražskom hrade pod záštitou prezidenta ČR p. Zemana. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Mikulovské stretnutie.
Termín: 10.X.2015.
Popis akcie: Stretnutie Evropského Řádu Rytířů Vína v Mikulove sa zúčastnil prezident EFVK Eques Všetečka. Stretnutia, ktorých súčasťou je umenie sú dôležitou spoločenskou súčasťou. Aj tento krát v prostredí „Hornej“ synagógy sme si vypočuli s veľkým vkusom pripravený koncert pre husle a violončelo. Eques Všetečka predstavil aj projekt Dr. Janko Blaho a jeho doba“ a samozrejme notová časť s prispením firmy Wienerberger sa opätovne stala stredobodom záujmu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte.
Termín: 27.10.2015.
Popis akcie: Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte.
Konferencia v Nitre so záverečnou výstavou. Práve ku tejto téme sme významne prispeli aj vo vinárskom fóre ešte v roku 2014 práve generovaním projektu a Ferdinandovi Fussmannovi. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Úspešný filmový projekt.
Termín: 12.XI.2015
Popis akcie: Predstavitelia Zoborského skrášľovacieho spolku.poslanci i záujemci sa zišli v Národnej kultúrnej pamiatke Zámku u Grófa, sídla EFVK, aby si vypočuli prednášku ku filmovému projektu ktorú pripravil prezident EFVK Eques Všetečka. Filmový projekt zaradený do kontextu dejín Nitry sa stretol s mimoriadnym záujmom verejnosti. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Mimoriadne ohlasy z Prahy na pôsobenie EFVK.
Termín: aktual
Popis akcie: „Sme radi, že naša práca nezapadá prachom, ale sa stáva živou súčasťou kultúry Európy.“ - citujem z prejavu prezidenta Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, z neformálneho pražského stretnutia umelcov a organizátorov kultúrneho života“. Pozvania ktoré máme sú záväzkom, nielen pre nás, ale aj pre vinársku obec. Dnes – tak ako voľakedy, je jedno, či víno pochádza zo Slovenska, Moravy, alebo Česka. V prvom rade kvalita je určujúcim fenoménom. Ak by som to prirovnal opere, nie je dôležitá národnosť, ale výkon. Ďakujem za dôveru, ďakujem za príležitosti aj v mene vinárov, ktorí majú záujem spojiť svoje snaženia s našimi“. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61