Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Návšteva sochára Martian Dzureka.
Termín: 14.marca 2012.
Popis akcie: Areliér sochára p. Martina Dzureka v Modre navštívil prezident EFVK Eques Všetečka na jeho pozvanie. Pro osobnom rozhovore si obaja predstavitelia kultúry určili priority spolupráce a definitívne uzatvorili termíny projektov, v ktorých budú mať svoj podiel diela Majstra Dzureka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vzácna umelecká návšteva popredných českých umelcov.
Termín: 17.marca 2012.
Popis akcie: Na pozvanie prezidenta EFVK Mgr. Všetečku pricestovali na návštevu Nitry poprední českí umelci - sochár Luboslav Macháň a maliar Jiří Peca. Umelci sa zoznámili s mestom Nitra, so súčasnými trendami slovenského výtvarného umenia. Eques Všetečka oboch významných predstaviteľov Jednoty výtv. umělcu oboznámil s pripravovanými medzinárodnými projektami v ktorých budú zastupovať českú stranu a hnutie pražských kompresionistov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Práca, priateľstvo, projekty.
Termín: 18.marca.2012.
Popis akcie: Pokračovanie návštevy významných českých umelcov L.Macháňa a Jiřího Pecu sa niesla v pracovnej a priateľskej atmosfére.
V odpoludňajších hodinách navštívili husliara Juraja Fogadu, počas tvorivej prestávky prešli historickou pamiatkou kostolíka v Dražovciach vo večerných hodinách prijali pozvanie hlohovského vinára a člena OEVE pána Pavla Tuturu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Udelenie Ceny Jána Cikkera.
Termín: 28.3.2012
Popis akcie: Na pozvanie predstaviteľov nadácie Jána Cikkera navštívila delegácie EFVK vedená prezidentom Eques Všetečkom múzeum Jána Cikkera v Bratislave, aby sa členovia zúčastnili slávnostného večera udeľovania cien Romanovi Polákovi a Mariánovi Vachovi.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie na veľvyslanectve Tajwanu.
Termín: 29.3.2012.
Popis akcie: Jeho exelencia David Nan-Yang Lee prijal prezidenta EFVK Mgr Všetečku v jeho sídle.
Projekty zbližujúce národy Európy a celého sveta boli súčasťou konštruktívneho dohovoru. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Tokaj 2012.
Termín: 30.3.2012.
Popis akcie: Delegácie predstaviteľov Tokaja na čele s Mgr. Miroslavom Kozáčikom navštívila prezidenta EFVK eques Všetečku. SACR, Univerzita M.Bela, sa budú spolupodielať na tomto ojedinelom projekte. Účasť rakúskych pedagógov a lektorov, princíp rozvoja V4 v tejto oblasti otvára možnosti ďaľšieho rozvoja. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Čínsky Family day v Nitre
Termín: 31.3.2012.
Popis akcie: Na požiadanie predstaviteľov čínskeho priemyslu v Európe, EFVK usporiadal pre vedúcich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, stretnutie v Nitre s poznávaním našich vinárskych a kultúrnych tradícií. Súčasťou programu bola návšteva Chateau Topoľčianky a žrebčína s ukážkou chovu lipicanov. Vzájomné poznávanie otvára ďalšie možnosti spolupráce. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Umelecký kováč.
Termín: 2.4.2012.
Popis akcie: Práca umeleckého kováča A. Michalíka presahuje rámec našej krajiny.
S umeleckým kováčom sa stretol prezident EFVK eques Všetečka - pri práci na novom reprezentačnom projekte, ktorý bude prínosom pre medzinárodný kultúrny život reprezentujúci aj našich slovenských umelcov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hlohovec - príprava výročia.
Termín: 3.4.2012.
Popis akcie: Nič nenechať na náhodu... Pokračovanie rekonštrukcie vypáleného Jaštera v Hlohovci je kľúčovým momentom v príprave osláv budúcoročného 850 výročia mesta Hlohovec.
Aj napriek neprítomnosti majiteľa sme skonštatovali reálny pokrok na projekte obnovy. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie osobností Bratislavy.
Termín: 12.4.2012.
Popis akcie: Zmysluplne strávený čas je prioritou Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Do tejto kategórie patrí aj stretnutie s prof Jurajom Sternom, jeho manželkou - vedkyňou a osobnosťou v odbore stavebníctvo
- prof. Zuzanou Sternovou,
- s pani Alenou Heribanovou a jej manželom spisovateľom a scenáristom p. Heribanom.
Vynikajúci glosista Stanislav Bachleda spravil zo stretnutia sviatok. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61