Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: National Day Taiwan
Termín: 5.10.2023
Popis akcie: Tentokrát v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca prebehla oslava 112 výročia vzniku Taiwanu. Na rozdiel od minulých rokov nezaznelo na tejto spomienkovej slávnosti jediné slovenské slovo. Ukrajinský orchester, ktorý sprevádzal kultúrny program sa neprispôsobil zlým akustickým podmienkam priestoru. Rečnili tam pani Radičová a páni zo súčasnej rozbitej SNR. Hovorili dákou cudzou rečou a okrem zdkadiel vo výrezoch priestoru, tam nebolo nič slovenské. Škoda, mohla to byť pekná akcia.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Otvorenie výstavy fotografií Ouriela Morgenszterna
Termín: 24.10.2023.
Popis akcie: Múzeum Holokaustu v Seredi sa môže pochváliť ďalším vydareným projektom a to výstavou fotografa Ouriela Morgenszterna. Fotografie zo života viedenskej židovskej komunity obsahovali nielen dokumentačný význam, ale boli aj výpoveďou príbehu. Vernisáž bola obohatená aj hudobným vstupom v zaujímavej nástrojovej kombinácii vilončelo a husle. Dámy Lujza Ďurišová violončelo a Janka Macíková husle dokázali vytvoriť empatickú atmosféru podčiarknutú klasikou na vysokej interpretačnej úrovni. Výborné a výborne.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slávnostné predstavenie knihy a filmu.
Termín: 24.11.2023.
Popis akcie: V KD Ladce bola predstavená päťsto stranová kniha Ing. Antona Barcíka o Skalnom sanktuáriu, spolu s filmom pod názvom Čo je to zázrak. ´Mimoriadne dielo mapujúce nielen desaťročnú históriu tohoto významného pútnického miesta, ale aj dejinné súvislosti vedúce ku vzniku tohoto nadčasového projektu. Film "Čo je to zázrak" podčiarkol toto veľdielo ojedinelé v celom stredoeurópskom priestore a určené všetkých ľuďom bez ohľadu na ich vierovyznanie.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodný koncert dychového orchestra
Termín: 22.12.2023.
Popis akcie: Koncert dychových nástrojov aj za účasti zástupcov Slovenska sa konal v KD Vizovice. Po umeleckom programe sa stretol prez. EFVK Eques Všetečka s hejtmanom Zlínskeho kraja a šéfkou kultúry ZK. Blahoželania ku prichádzajúcim sviatkom aj dar v podobe reprezentačnej publikácie o Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva zo spisovateľského pre Ing. Antona Barcíka. V rozhovoroch zaznievala snaha ZK o pokračovanie projektu Musica cordis. Otázka ďalších produkcií zostala otvorená.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Tradičná omša a vystúpenie v kostole.
Termín: 6.1. - 7.1. 2024.
Popis akcie: Prínos kňaza Ľ. Gála v Novej Vsi nad Žitavou sa počíta nielen v mimoriadnej návštevnosti, ale aj v porozumení farníkov, pre ktorých pravidelne rozširuje kultúrny obzor. Nielen v podobe Nových kostolných organov, ale aj v usporadúvaní mimoriadnych kultúrnych udalostí. Ku takých počítame aj tradičnú omšu v pôvodných krojoch a vystúpenie najmladšej generácie Ľudovej hudby - Maňanskej muzičky pod vedením pani Petry Slovákovej - Kalincovej a Slavomíra Németha.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Koncert v kostoloch..
Termín: 14.I.2024.
Popis akcie: Koncert sólistov opery SND v kostoloch Jarku a Veľkom Záluží, preložený z trojkráľového obdobia. Gustáv Beláček podal vynikajúci a úchvatný výkon. Jeho výrazová spevácka a herecká stránka doslova strhla nadšené publikum. "Spievalo mu to božsky" tak znie historická divadelná veta.. Bolo mi smutno, že TV naháňa senzácie a tam kde sú - tam nevidia redaktori, ani kamery.Škoda pre všetkých Vás, ktorí ste to nevideli a nezažili.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Koncert ZUŠ Zlaté Moravce v Slepčanoch
Termín: 28.1.2024.
Popis akcie: Organizovať kultúrne podujatie tempom vdp. Gála - správcu farnosti v Novej Vsi a Slepčanoch je úžasným prínosom pre mladých interpretov a aj pre farníkov. Medzi ďalšie kultúrne podujatie sa zaradil aj dnešný - úspešný koncert mladých interpretov ZUŠ zo Zlatých Moraviec. Vkusné sprievodné slovo striedali melódie klasiky a aj moderny - spektrum to, čo baví interpretovať týchto nadaných žiakov. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodný deň obetí holokaustu.
Termín: 29.1.2024.
Popis akcie: Stretnutie ku tomuto výročiu vynikajúco zariadili členovia Múzea holokaustu v Seredi. Účasť preživších, výstavy fotografií priamych svedkov týchto hrozných udalostí a hlavne dôstojný program tvorili základ stretnutia. Doslova okúzľujúca klaviristka pani Eva Varhaníková s nesmrteľnými melódiami Schindlerov zoznam a decentne pripravenou Kreislerovou skladbou Liebesleid a samozrejme iné skladby . Prítomní veľvyslanci vystúpenie ohodnotili búrlivým a zaslúženým potleskom.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Bulharský deň.
Termín: 28.2.2024.
Popis akcie: Na pozvanie veľvyslanca Bulhara J.E. Vasila Petkova sa zúčastnil slávnostného otvorenia výstavy bulharského výtvarníka Svetlana Svetlanova prezident EFVK Ján Všetečka - Konstanty, aby osobne zablahoželal J.E. p. veľvyslancovi ku tomuto významnému sviatku Bulharska. Kultúrna spolupráca medzi Bulharskom a EFVK má niekoľkoročnú úspešnú tradíciu, ktorej vyvrcholením bolo vystúpenie národného súboru Trandža na Slovensku.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Požehnanie nového organu
Termín: 10.03.2024
Popis akcie: R.k. biskup Mons. V. Judák osobne požehnal nový organ v Slepčanoch. Slepčany sú rodnou dedinkou nášho Juraja Pohronca Selepčényiho miestokráľa a záchrancu Viedne. Slepčany patria pod farnosť Novej Vsi nad Žitavou, ktorú riadi a organizuje vynikajúci človek a kňaz vdp. Ľubor Gál. Po organe v Novej Vsi je vysvätenie druhého organu vo farnosti neuveriteľným činom. Tento kráľovský nástroj je mimoriadnym obohatením kultúrneho života v obci.
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61