Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie v Hlohovci.
Termín: 27.8.2012.
Popis akcie: Na krátke hodnotenie akcií posledného obdobia sa stretli p. Tutura s eques Všetečkom v hlohoveckom Jašteri.
Akcier boli prijaté s veľkým záujmom vinárov Hlohoveckej vinohradníckej oblasti. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Chateau Topoľčianky a medzinárodná spolupráca.
Termín: 27.8.2012.
Popis akcie: V odpoludňajších hodinách sa stretol prez. EFVK s p. Waldnerom predstaviteľom Chateau Topoľčianky. P. Waldner informoval a výraznych úspechoch vinárstva v Ázii, ku ktorým sa dopracovalo vinárstvo v spolupráci s EFVK , potvrdil ďaľšiu spoluprácu a dohodli aj konkrétne termíny. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Otvorenie medzinárodného sympózia v SND.
Termín: 27.8.2012
Popis akcie: Vo večerných hodinách bolo slávnostné otvorenie medzinárodného sympózia v Slovenskom Národnom Divadle. Kultúrny program tohoto sympózia pripravil v spolupráci s prof. Michalicom prez. EFVK p. Všetečka. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie na veľvyslanectve.
Termín: 28.8,2012.
Popis akcie: Na pozvanie jeho excelencie p. Nan-Yng Leeho, sa zúčastnil prez. EFVK Mgr.Všetečka s paňou - koordinačného stretnutia umelecko - vinárskych medzinárodných aktivít . V priateľskej atmosfére vyzdvihli nepopierateľné klady vzájomnej spolupráce venované pomoci umelcom a vinárom krajinám V4 a Rakúska. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie s riad fy. Galguc p. Mosným
Termín: 28.8.2012.
Popis akcie: Na neskorom obede v reštaurácii Jašter - sa stretol v Hlohovci prez. EFVK Eques Všetečka s riateľom najväčšieho vinárstva oblasti Ing. Mosným.
P. riaditeľ Ing.Mosný súhlasil s podporou umeleckých medzinárodných aktivít, reprezentujúcich nielen Slovensko, ale aj vinárov Hlohoveckej oblasti. P.Pavol Tutura šéf cechu vinárov a hostinckých zahrnul do týchto aktivít aj budúcoročné 900 - sté výročia prvej zmienky o meste Hlohovec. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Szombathely s prof. Trinklom.
Termín: 31.8.2012.
Popis akcie: V maďarskom Szombathely sa stretol prez. EFVK Mgr. Všetečka s predstaviteľmi maďarských vinárov a ich šéfom Isztvánom Pammerom. Počas prednášky upozornil auditórium na dôležitosť medzinárodnej spolupráce, význam International Visegrad Fund. Sila V4 je v neformálnych stretnutiach súvisiacich so spoločnými úspechmi aj snahami . V rámci stretnutia sa konala aj porada so senátormi OEVE prof. Jeneiom a Voglom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Čajkov pred Vinobraním.
Termín: 3.9.2012.
Popis akcie: Prezident EFVK eques Všetečka navštívil MUDr Muránoho predstaveného vinohradníkov Čajkova, lekára, polyhistora, filozofa a spisovateľa s príležitosti prípravy kultúrnospoločenskej udalosti - Vinobrania v Čajkove. Spolu navštívili objekty, ktoré môžu predznamenať budúci kultúrny rozvoj obce a okolia. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Bořetice.
Termín: 6.9.2012.
Popis akcie: Bořetické stretnutie s riditeľkou Vína Ludwik p. Hrabálkovou s prezidentom EFVK
Mgr. Všetečkom sa nieslo v mimoriadne priateľskom duchu. Prebrali program na najbližšie obdobie a dohodli podmienky národných reprezentácií. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Ateliér Karola Krčmára v Bratislave.
Termín: 6.9.2012.
Popis akcie: Prez. Eques Všetečka sa stretol so slovenským výtvarníkom Karolom Krčmárom.
Umelci sa dohodli na pravidelnej spolupráci v prospech vinárov. Ozrejmili si svoje stanoviská na záležitosti umenia a jeho podpory. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Jubileum Milky Urbanovej.
Termín: 7.9.2012.
Popis akcie: Akademická maliarka Emília Urbanová oslávila neuveriteľné okrúhle jubileum.
Jej výstava v Seredskom múzeu sa niesla v duchu tohoto sviatku. Dr. Luboslav Moza vyzdvihol prednosti tejto všetrannej umelkyne a ako býva zvykom pri dobrom víne sa zaspomínalo aj na prof VŠVU Čemického a ďaľších súputníkov. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61