Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: V E D E M
Termín: 28.3.2019.
Popis akcie: Vedem časopis chlapcov z tábora Terezín. Vtedy mladí 12 roční aj napriek neustálej hrozbe smrti dokázali kultúrnou bojovať proti smrti. Výstava určená mladým o mladých v seredskom múzeu holokaustu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kultúrne stretnutie v múzeu holokautu
Termín: 11.4.2019.
Popis akcie: Predstavenie zborníka prednášok „Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte“ od Magdalény Hrbacsek venovaný prof. Žilkovi k jeho osemdesiatinám a knihy Doktor Mráz od Denisy Fulmekovej bolo náplňou stretnutia v seredskom múzeu holokaustu. Poznajme históriu, aby sme ju opätovne nemuseli prežiť... Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Výstava Mariána Polonského
Termín: 24.4.2019.
Popis akcie: Výstava jedného z významných umelcov Slovenska Mariána Polonského sa uskutočnila v galérii Vysokej školy Danubius. Niektoré z jeho projektov úzko súvisia s témou Cyrilo – Metodskej tradície a mohli by sa stať súčasťou tejto medzinárodnej spolupráce. Prezident EFVK Eques Všetečka na túto tému hovoril s majstrom Polonským aj riaditeľom Artem galerie Ľuboslavom Mozom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: "Otevřené brány 2019".
Termín: 2.5.2019.
Popis akcie: Slávnostný koncert pri zahájení sezóny „Otevřené brány 2019“odznel v kostole sv. Mořice v Kroměříži. Prezident EFVK Eques Všetečka - poblahoželal riaditeľovi konzervatória a riaditeľke ZUŠ za mimoriadne výkony svojich zverencov. V spoločenskej atmosfére rozdal Eques Všetečka propagačný materiál , pripravený pre mimoriadny spoločný projekt stretnutí na významných pútnych miestach Skalné sanktuárium hory Butkov, Sv. Hostýn, Velehrad a Nitra. Perfektnú prípravu projektu ocenil aj arcibiskup Olomoucký ThDr Jan Graubner a predstavitelia Zlínskeho Kraja. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Modrá pri Velehrade stretnutie!!!
Termín: 4.5.2019.
Popis akcie: Medzinárodný program v Modré pri Velehrade zaznamenal mimoriadny úspech! Na trhu Moravanu – odborný výklad doc. Galuška, Zástupci Slovenska prezentovali historický odkaz sv. Cyrila a sv. Metoda, cez úspechy vo vinárskej oblasti. Obrovská zásluha ex primátorovi Nitry Ing. Arch. V. Libantovi a samozrejme spoluorganizátorovi Eques Všetečkovi. Program doslova pozdvihli folklórny súbor z Jarku a podčiarkol význam medzinárodnej spolupráce postavenej na priateľských vzťahoch, ktoré prinášajú radosť ľuďom na oboch stranách súčasnej hranice. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Ján Svitek a jeho 60 - ka.
Termín: 5.5.2019.
Popis akcie: Výstava venovaná Jánovi Svitekovi v nitrianskej synagóge predčila aj očakávanie najväčších skeptikov. Od olejomaľby, cez kamenné skulptúry i sošky . Všetko s nadhľadom, výrazom a precíznosťou – umiestnené v nadčasovej rovine poňatia ľudskej existencie a názoru na estetiky a výraz. Ján Svitek je umelec a nielen v sochárskom diele Štefánikovom na letisku v Janíkovciach, nielen v Nitre a blízkom okolí, je to umelec rezonujúci tvorbou a Európskym rozmerom, cez šesťdesiatku – kráčajúci k nesmrteľnosti – diela. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slepčany a Nitria.
Termín: 5.5.2019.
Popis akcie: Vystúpenie speváckeho zboru Nitria v obnovenom kostole obce Slepčany. Juraj Selepčényi pohronský pochádzal z tejto obce a upravil tento kostol vynikajúci kňaz a organizátor kultúrneho života Ľubor Gál, aj tentoraz naplnil chrám páně nielen luďmi, ale aj hodnotným umením podčiarkujúcim pietu miesta a vzácneho kostola. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Šampión vín 2019.
Termín: 10.5.2019.
Popis akcie: Vinárske súťaže, slávnosti lokálneho charakteru sa udomácnili v ponuke spoločenských stretnutí, je ale raritou spojenie jedenástich obcí pod názvom VITIS a tie spoločne volia „šampióna vín“. Jarok – obec pri Nitre bola hostiteľom takto zameraného podujatia a samozrejme nechýbali jarocké kroje, muzika a vystúpenia, ktoré boli významným obohatením akcie zameranej na tradičnú úctu k vínu a vinárstvu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Celoslkovenská púť v Skalnom sanktuáriu Butkov
Termín: 18.5.2019.
Popis akcie: Celoslovenská púť v Skalnom sanktuáriu hory Butkov – Ladce po týždňoch dažďov prvý jasný slnečný deň bol svedkom niekoľko tisícového stretnutia pútnikov spojeného s duchovnou obnovou v podobe sv. omše celebrovanej biskupom Žilinskej diecézy Mons. Tomášom Galisom. Prez. EFVK Eques Všetečka cez prizvané hostesky rozdal 7 tisíc letáčikov upozorňujúcich na pripravovaný projekt Musica cordis – hudbou k srdcu – spojenia najvýznamnejších pútnických miest Skalné sanktuárium Butkov, sv. Hostýn, Velehrad a Nitra hudbou na pamäť sv. Cyrila a sv. Metoda. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Tryzna v nitrianskej synagóge.
Termín: 19.5.2019.
Popis akcie: Spomienky na obete šoa v Nitre zorganizovala židovská obec . Veľmi smutné. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61