Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Koordinačné stretnutie Velehrad.
Termín: 24.6.2019.
Popis akcie: Vo Velehrade sa stretli predstavitelia kraja Zlín, Velehradu, i umeleckých zložiek účinkujúcich na pripravovanom pokračovaní cyklu Musica cordis. Prezident EFVK Eques Všetečka odovzdal prítomných materiály zo Skalného sanktuária hory Butkov - Ladce. Stretli sa s cirkevným predstaviteľom Velehradu dôstojným pánom Čunekom a navštívili jednu s posledných ľudových remeselníčok vyrábajúcich súčasti krojových prvkov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: MUSICA CORDIS svätý Hostýn.
Termín: 29.6.2019.
Popis akcie: Duchovné stretnutie Musica cordis - spojenie štyroch hlavných pútnických miest pokračovalo v Bazilike na sv. Hostýne. Zastavenia architekta Jurkoviča, atmosféra a porozumenie zo strany publika aj účinkujúcich vytvorili z tohoto podujatia mimoriadny zážitok. Klkni a sprav si vlastný názor.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Terchová - Cyrilometodské dni 1
Termín: 2.7.2019.
Popis akcie: Terchová a jej Cyrilo – Metodské dni privítali svoj prvý deň výstavou výtvarných diel známej rodiny Trizuliak, ktorých starý otec sa narodil v Terchovej. Poukázať na históriu nielen obce aj ale aj jednotlivých rodín a ich životných príbehov bolo účelom a súčasne poučením pre všetkých, ktorí si myslia, že výstava bez spoločenských súvislostí má svoj význam. Nechýbala známa Terchovská muzika a múdry príhovor Petra Cabadaja. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Terchová - Cyrilometodské dni 2
Termín: 3.7.2019.
Popis akcie: Odborný seminár Odkaz Cyrilo – Metodského posolstva aj odpoludňajší krst knihy (štvrtej) mapujúcej Cyrilometodské dni v Terchovej tvorili súčasť duchovne zameraného pohľadu „za oponu“ tohto významného terchovského podujatia. Ťažisko duchovného odkazu vyvieralo zo samotnej podstaty projektu a tvorilo názorovú oporu významných stretnutí a diskusií. Terchovú a jej CM dni by mali povinne navštíviť bratislavskí krikľúni, ktorí – bohužiaľ – dávajú pečať slovenskej kultúre. ... Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Musica cordis - Velehrad.
Termín: 6.7.2019.
Popis akcie: Musica cordis projekt spojenia štyroch pútnických miest mal svoje pokračovanie vo Velehrade. Ďalší úspech projektu, nad ktorým prebrali záštitu ministri kultúry Česka aj Slovenska, biskupi zúčastnených diecéz a predstavitelia krajov. So svojim posolstvom je v prvom rade určený pre človeka s citom a pocitom nespokojnosti so súčasným vývojom spoločnosti a jej duchovného života.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Rožnov od Radhoštěm.
Termín: 7.7.2019.
Popis akcie: Na pozvanie riaditeľa múzeí v prírode Ing. Jindřicha Ondruša odcestoval z Velehradu prezident EFVK Eques Všetečka do Rožnova pod Radhoštěm na folklórne slávnosti. Okúzľujúca atmosféra a perfektný prístup aj vedenia kultúry Zlínskeho kraja vytvorili z podujatia mimoriadne medzinárodné dielo, majúce ohlas od Ukrajiny, po Mexiko. Harmónia zachránenej ľudovej architektúry s prezentáciou aj Slovenského folklóru, detských súborov vytvorili jedinečný emočný zážitok na pozadí letných prázdnin. Opäť čosi, z čoho by sme si mali brať veľký príklad. Podujatie bolo určené širokej verejnosti, nielen vybratej skupine nadšencov a malo významný edukačný charakter. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Javorina 2019.
Termín: 28.7.2019.
Popis akcie: Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine sa stávajú prirodzenou súčasťou kultúrnych kontaktov oboch národov. Úspešný projekt Musica cordis, rezonoval aj medzi prominentnými hosťami tohoto podujatia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Červeník 2019.
Termín: 11.9.2019.
Popis akcie: Vyvrcholenie Dňa úcty k poľnohospodárom a medzinárodného družstevného dňa v Červeníku sa nieslo v duchu priateľstva a samozrejme nezvyklých slnečných dní. Pôsobivý medzinárodný program, priateľské stretnutia sa vďaka starostovi obce p. M. Mihálikovi stali organizačnou samozrejmosťou podujatia. Európske Fórum Vínnej Kultúry prispelo práve prehĺbením spolupráce s Moravou. Projekty Stříbrnice – Červeník, obnova kostolov a tým aj duchovného života obcí sa skveli na pozadí tancov a obecnej zábavy. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vzorový výstava v Kyjove.
Termín: 14.8.2019.
Popis akcie: Mesto Kyjov hostil etnografku Dr Romana Habartovú, ktorá pripravila úžasnú výstavu tradičného oblečenia Slovácka a ručných prác, ktoré boli súčasťou tohto odievania. V jej výstave bola podčiarknutá systémovosť aj v návrate a vysvetľovaniu tradície odievania, čo bohužiaľ chýba na Slovensku. Poznáme trendy od Anglie po Ameriku, ale na to, čo je nám vlastné sa akosi pozabudlo.... Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kalwaria Zebrzydowska
Termín: 18. - 19. 8. 2019.
Popis akcie: Svätyňa v Kalvárii Zebrzydovskej je jedným z najčastejšie navštevovaných pútnických miest v Poľsku a patrí do najvýznamnejších krajinno – architektonických miest v Európe.. Každoročne sem prichádza vyše milióna pútnikov.
So svätyňou bol mimoriadne silno zviazaný prvý slovanský pápež sv. Ján Pavol II. Už ako malý chlapec ju v sprievode otca pravidelne navštevoval aby v modlitbe a vrúcnej pokore nachádzal silu pre svoje životné rozhodnutia. Necelých pätnásť kilometrov od rodných Vadowíc sa takto tvorilo jeho presvedčenie o sile Božieho milosrdenstva. Posledná omša sv. Jána Pavla II, tiež bola v Kalwarii Zebrzydovskej 19. augusta 2002.
Tak prebieha príprava spoločného projektu pre rok 2020.
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61