Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Carlton Bratislava
Termín: 6.X.2014.
Popis akcie: V reprezentačných priestoroch hotela Carlton sa konalo slávnostné zhromaždenie s príležitosti 103. výročia založenie Čínskeho štátu.Na pozvanie J.E. Yun-Ping CHANG - a, vedúceho Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave sa slávnosti zúčastnila delegácia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, vedená jej prezidentom Eques Všetečkom. Svoju prítomnosť rozšírili aj o medzinárodnú prezentáciu vín zastúpenú vinármi Chateau Topoľčianky, Golguz, Vína zastrešené Cechom vinárov Hlohovca a vína Maďarských kolegov z oblasti Eger. Maďarskú delegáciu viedol osobne konzul pán Pammer István. Na slávnosti sa zišli predstavitelia spoločenského života, vlády SR i členovia SNR. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Múzeum Ferdinanda Fussmanna
Termín: 10.X.2014
Popis akcie: Projekt F.Fussmanna k 130. výročiu jeho narodenia a 70 výročiu tragickej smrti sa podpísal pod mimoriadny záujem o jeho osobu. Záujem je natoľko mobilizujúci, že po konzultáciách s vedením Foot Farm a v spolupráci s ním - iniciujeme založenie múzea F. Fussmanna priamo v areáli, ktorý dal postaviť.
Už máme aj prvé artefakty, ktoré nám darovali susedia z vďaky, že sme venovali tomuto dobrému človeku výraznú spomienku. Nielen taška s ďakovným listom p. Fussmannovej, ale aj trochu zničený, ale funkčný klavír sú základnými kameňmi do roka pripravovanej expozície. Sťahovanie tohoto nástroja, nebolo jednoduché. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Mikulov
Termín: 11.X.2014.
Popis akcie: Aj tentoraz bolo stretnutie v Mikulove vynikajúce. Tradícia, Umenie, Víno a Priateľstvo - to je Mikulov. Dnes vieme, prečo dokážu spraviť českí vinári stretnutie, o kvalite ktorého sa môže na Slovensku iba snívať. Úprimnosť vzťahov, spoločná snaha o rozvoj vzťahov v prospech regiónu s prirodzenou spoluprácou medzi komunálnym vedením, bez úradníckeho povýšenectva. A výsledok - úžasný...
Bez SACRU, NOCRU a iných štátom subvencovaných organizácií. Radšej klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Topoľčianska koštovka.
Termín: 17.X.2014.
Popis akcie: Topoľčany - pivárska bašta sa pomaly, ale iste mení na vinársku oblasť. Svedčila tomu nielen veľká vinárska návštevnosť, ale aj mimoriadny záujem publika poskladaného zo všetkých vekových kategórií. Šéf Vinerie p. Henrich Kopinec mimoriadne dobre volil hlavný program. Pozvanie Jožku Šmukaře, známeho moravského speváka ľudových piesní - doslova okúzlil sálu a diváci spolu s ním spievali známe pesničky. Práve hudobnú zložku programu ocenil aj Simon Šomorjaj viceprezident pre spoločenské záležitosti EFVK. Prezident EFVK Eques Všetečka a blahoželal prítomným ku vinárskemu sviatku spojenému s tak kvalitným programom. P.Tutura šéf vinárskeho cechu Hlohovec - Sereď, zaujal výberom vín oblasti, ktorú reprezentoval v Topoľčanoch. Klilni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Zohor na moravsko - rakúskom pomedzí.
Termín: 23.X.2014.
Popis akcie: Zachovanie kultúrneho dedičstva, malých architektúr, skulptúr a výtvarných prejavov predošlých generácií bolo predmetom stretnutia predstaviteľov EFVK v obci Zohor na pomedzí Moravy. Pán Simon Šomorjai zoznámil kolegov so súčasným stavom týchto pamiatok . Umelci, predstavitelia EFVK - sa zhodli na pomoci obci v týchto otázkach o. i. aj o zahrnutí obce do medzinárodných vinárskych kultúrnych aktivít smerujúcich k pozdvihnutia povedomia a kultúrnej dôležitosti zanedbávaných pamiatok. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Spolupráca s obcou Zohor
Termín: 2.XI.2014
Popis akcie: Zohor sa zaradil medzi obce spolupracujúce s EFVK. Zástupcovia obce navrhli spoluprácu na kultúrnom rozvoji vedeniu EFVK. Na základe návrhu bolo pripravené stretnutie spojené s výstavou Majstra Vladimíra Plachého a prezentáciou o medzinárodnom pôsobené EFVK, ktorú viedol prezident Eques Všetečka. Strany sa dohodli, že spolupráca s touto prihraničnou obcou je prínosom Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Omša za veľkého umelca Jozefa Malíka
Termín: 8.11.2014
Popis akcie: Jozef Malík vynikajúci klavirista, majster organovej hry, človek, ktorý predčasne opustil svojich priateľov. K jeho nedožitému životnému jubileu usporiadal dôstojný pán ThDr M. Červený sv. omšu v Bratislave – Čunove, na ktorej sa zišli, okrem rodiny aj poprední umelci Čiech a Slovenska – dlhoroční priatelia zosnulého Majstra Jozefa Malíka, aby si pripomenuli spoločné chvíle prežité v umení, umením - v dušu povznášajúcej prítomnosti spoločných chvíľ. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Ochrana prírody zavedeníim ekologického pestovania viniča.
Termín: 13.XI.2014,
Popis akcie: Maďarsko – Slovenský projekt cezhraničnej spolupráce vedený prof. Cagáňom - zahrňuje najpodstatnejšie perspektívy práce aj vo vinohradníckej oblasti. Ekológia, nie je iba fráza, ale stáva sa nutnosťou nielen v školských laviciach, ale aj v bežných činnostiach každej prevádzky. O vode, o ekonomickom a sociálnom rozvoji vidieka – to všetko vyžaduje školenie a poučenie. Odbúrať zaužívané zvyklosti a nastúpiť cestu trvalého rozvoja, bez ekologických dôsledkov. EFVK sa zúčastňuje tohoto školiaceho procesu, aby členovia vedeli poskytnúť odborné referencie. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Česko - Slovenská kultúrna koexistencia.
Termín: 16.11.2014.
Popis akcie: Český mediálny gigant s celonárodným pokrytím pripravuje mimoriadne zaujímavý adventný masmediálny projekt určený pre Čechy a Moravu - v ktorom tvorcovia nezabudli aj na kultúrny rozmer susedných národov. Predstavitelia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry výtvarný umelec Majster Vladimír Plachý, riaditeľ a šéf sekcie umenia EFVK pán Simon Šomorjai aj prezident EFVK Eques Ján Všetečka – Konstanty sa aktívne zúčastnili snímania tohto projektu – tento krát v Hustopečích u Brna. Člen ND Praha pán Václav Postránecký, Pavlína Filipovská najpopulárnejší dôstojný pán v Čechách – poľského pôvodu, pán Zbigniew Czendlik pripravili atraktívny rámec dušu obohacujúcich dní adventu. Slovenská strana pripravila duchovnú reminiscenciu vynikajúceho projektu o Ferdinandovi Fussmannovi, ktorý sa stretol s mimoriadnym záujmom. Pánu Postráneckému, Pani Filipovskej, dôstojnému pánovi Zbignievowi Czendlikovi odovzdali členovia EFVK pozornosti firmy Golguz, mimoriadnu sériu vysokokvalitných vín z viníc Food Farm – vinárstva Golguz s písomnými sprievodnými materiálmi venovanými spomienke na najväčšieho vinára medzivojnového obdobia F. Fussmanna i súčasných vinárov oblasti. S prekvapením a vďakou prijali pozornosti slovenských vinárov, reprezentovaných úspešným vinárstvom Golguz, prisľúbili svoju osobnú účasť na aktivitách slovenskej strany. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Neszmély - Hiltop
Termín: 19.XI.2014.
Popis akcie: Medzinárodné stretnutie organizácií s vplyvom na rozvoj vinárstva Maďarska a Slovenska v spolupráci s SPÚ Nitra: Ochrana prírodných zdrojov, zavedením ekologického pestovania viniča, bola hlavná téma, ktorou sa zaoberali delegácie oboch krajín. Prezidenta EFVK vyzvali delegáti aby informoval o rozvoji náučnej činnosti v spolupráci s firmou Food Farm a vinárstvom Golguz. Úspech medzinárodnej akcie venovaný pamiatke Ferdinanda Fussmanna prináša medzinárodný záujem. Pri tejto príležitosti poďakoval prez. Eques Všetečka za možnosť vystúpiť pre týmto plénom , odovzdal dary prednášajúcim osobnostiam v mene vedenia Vinárstva Golguz a pozval prítomných k aktívnej spolupráci na ďalších projektoch. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61