Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Návšteva ateléru Andreja Csillaga
Termín: 9.2.2015.
Popis akcie: Prezident Mgr. Všetečka v rámci prípravu umeleckého projektu navštívil výtvarníka - sochára p. Andreja Csillaga v jeho ateliéroch.
Umelci hovorili o spolupráci na podpore rozvoja enoturistiky a vinárstva. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Wienerberger fórum.
Termín: 12.2.2015.
Popis akcie: V hoteli Bratislava sa konalo Wienerberger fórum. Výrobca mimoriadne kvalitných izolačných tehiel predstavil nielen nové výrobky koncernu, ale špecialisti poskytli aj poučenie, ako zabezpečiť výstavbu malých stavieb vinohradníkov tak, aby spĺňali všetky podmienky kvalitných pivničiek s tým, že steny nebudú nasávať vlhko, ale naopak stanú sa suchou súčasťou ich pivničných prác. Prez. EFVK Eques Všetečka absolvoval školenie, s cieľom zodpovedať aj na tento druh otázok v pripravovaných školeniach pre vinárov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Badaczony vinárska oblasť
Termín: 13.2.2015.
Popis akcie: Majster Vladimír Plachý v duchu pripravovaného medzinárodného projektu spolu s p. Jurajom Ághom navštívili známu vinársku oblasť Badaczonyi v Maďarsku pre doplnenie obrazového materiálu tejto oblasti určeného na medzinárodnú výstavu v Budapešti. Obrazy motívov vinárskych oblastí Slovenska, Česka, Poľska - budú tvoriť ucelený obraz krajín strednej Európy kultivovanej vinárskou činnosťou a transformovaných do umeleckej impresie. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie na zámku.
Termín: 18.2.2015.
Popis akcie: Centrálu EFVK v Nitre, Zámok u Grófa navštívil mladý, mimoriadne talentovaný skladateľ, organár a organista Tomáš Jeřábek. So prezidentom EFVK Eques Všetečkom hovorili o pripravovanom projekte, ktorého súčasťou je aj oprava historického nástroja tzv. Fis harmoniky, je to staré harmónium vyrobené vo Viedni, ktoré p. Jeřábek prevážal do svojho ateliéru. Stretnutie obohatil svojou prítomnosťou aj riaditeľ firmy Wienerberger pre Československo. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Československý vinársky projekt.
Termín: 18.2.2015
Popis akcie: Prezident Eques Všetečka a viceprezident. EFVK Eques Plachý navštívili miesto konania medzinárodného stretnutia v Luhačoviciach.
Stretli sa s predstaviteľmi vinárov Čiech a Moravy kde odovzdali dary od firmy Golguz a dohovorili programové podrobnosti. Stretli sa aj so známym producentom viacerých českých filmov a seriálov - Vinaři, Bobule atď. p. Vicanom a rokovali o prehĺbení kultúrnej spolupráce na medzinárodnej platforme. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: X. Medical Wine Symposium. I deň
Termín: 20.2.2015.
Popis akcie: Hotel Benczúr v centrálnej časti Budapešti bol domovom počas troch dní významného projektu uskutočneného rámci programu EU. X. Medical Wine Symposium. Slovensko na tomto podujatí zastupovala delegácia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry vedená jej prezidentom Eques Mgr. Jánom Všetečkom Konstantym. Za odbornú časť tohto významného podujatia vystúpil prof. Ing. Ľudovít Cagáň CSc. Počas spoločnej večere prvého dňa odovzdal konzulovi Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa p. Pammerovi novo vydanú knihu venovanú danej problematiku. Klikni:
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: X. Medical Wine Symposium. II. deň.
Termín: 21.2.2015.
Popis akcie: 16 prednášok popredných profesorov, lekárov a vinárov Maďarska. Prof. Dr Szollár, Dr. Matos, Dr. Molnár, Prof. Dr Csaba, Prof. Ing Cagáň atď. .
Po obede pokračovalo sympózium ďalšími prednáškami.
O 17. tej hodine, po ukončení sympózia, odišla spoločnosť do kostola kde bola inauguráciu nových členov rytierskeho rádu a povyšovanie zaslúžilých členov, podľa predpisov rádu Maďarska. Rytierske reťaze, ako najvyššie pocta rytierom, boli slávnostne odovzdané po prvý krát v histórii aj dvom slovenským členom za mimoriadny kultúrny prínos. Eques Mgr. J. Všetečkovi - Konstantymu a Eques Majstrovi Vladimírovi Plachému. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: X. Medical Wine Symposium. III. deň.
Termín: 22.2.2015.
Popis akcie: Od raňajších hodín prebiehalo rokovanie zúčastnených predstaviteľov Maďarsko, Poľsko, Slovensko. V jednaniach bol podčiarknutý význam a prínos zástupcov slovenska do spoločných uzáverov. Prezident Eques Všetečka načrtol pokračovanie spoluprác rozšírených o viaceré krajiny, menoval aj konkrétny projekt a uzávery, ktoré pripravila slovenská strana. Projekt bol jednoznačne pozitívne prijatý. Po spoločnej fotografii sa členovia delegácií rozišli do svojich materských krajín. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Luhačovice a kultúra
Termín: 20.3.2015.
Popis akcie: Sympózium lekárov v Luhačoviciach zaplnilo objekty do posledného miestečka. Ale aj napriek vyťaženosti si našli kompetentní čas na prejednanie všetkých aspektov spolupráce. Ústredným mottom stretnutia boli pripravované súčasti projektu o Dr. Jankovi Blahovi. Prez. EFVK Eques Všetečka dokončil v súlade s dohovormi obrazosled Dr. Janko Blaho a jeho doba. Prezentácia sa stretla s mimoriadne pozitívnou odozvou aj napriek minutáži, ktorá dvojnásobne prevyšuje zaužívané štandardy. Jednoznačne bude tvoriť základ dní slovenskej kultúry. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slovenské výtvarné projekty.
Termín: 24.3.2015.
Popis akcie: Dávno sa prekročila hranica, kedy fotografia bola dokumentom, dnes sa posúva jej existencia do rovnocennej výtvarnej zložky slovenského umenia. Nová generácia výrazných osobností slovenskej fotografie nekončí p. Kállayom, ale naopak graduje svoju činnosť menami, ako je Gustáv Hegedüš, či Janka Kolláriková. Skúsenosti s grafikou, maľbou, medailou akoby predznamenávali ich osobitý pohľad na svet okolo nás. Pripravované výstavy v spolupráci s EFVK boli predmetom rozhovorov s prezidentom Eques Všetečkom s p. Hegedüšom a Jankou Kollárikovou v Zámku u Grófa. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61