Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Ing. Richard Soják
Termín: 5.7.2014.
Popis akcie: Samorast? Človek idúci svojou cestou napriek linkám pripravených životom. Nejde o tzv "úspech", je to súčasť životnej filozofie a ľudskej poctivosti pestovateľa Ing. Richarda Sojáka. Je ťažko rozhodnúť, či je to krása Považia, alebo výsledok jeho práce. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Ing. Milan Chudý
Termín: 9.7.2014.
Popis akcie: Dôsledná príprava projektu o Ferdinandovi Fussmannovi pripravovaná na 13. september vyžaduje osobné stretnutia s vinármi na dvesto rokov starej vinárskej oblasti Hlohovec, Šintava, Sereď. Ing Milan Chudý Vinohrady nad Váhom je jedným z mimoriadne zaujímavých vinárov v tomto projekte. Pripravovaná publikácia o F.F. zahrnie všetkých podobných - statočne - bojujúcich vinohradníkov do svojich riadkov. Robia to nielen excelentné výsledky reprezentujúce jeho profesionalitu, ale hlavne húževnatá osobnosť vedúca tento rodinný podnik. Tieto riadky nech sú len malou poklonou týmto statočným ľuďom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Szombately projektová porada.
Termín: 10.7.2014
Popis akcie: Delegácia EFVK vycestovala na stretnutie s predstaviteľmi vinárov Maďarska, ohľadom presných dohovorov 10 výročia Európai Borlovagrend Magyarországi v Maďarskom meste Hajdúszoboszó a následne 130. výročia narodenia jedného z najväčších európskych vinárov v tridsiatych rokoch 20. stor. Ferdinanda Fussmanna. Projektu F.F. sa zúčastní tucet top vinárov medzi Hlohovcom a Sereďou -obce Bojničky, Dvorníky, Vinohrady nad Váhom Šintava a samozrejme mestá Hlohovec a Sereď. Z pôvodných viníc F.F. bude pripravená pamätná fľaša vína od firmy Golguz, ktorá vlastní 200 ha. týchto viníc a zúčastní sa projektu aj Fy. Hubert zo Serede. Aj napriek vzdialenostiam delegácie vzájomne navštívia projekty, ktoré ústia do spoločného medzinárodného projektu s prac. názvom "Paralelné kultúry". Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Bojná.
Termín: 12.VII.2014.
Popis akcie: Bojná so svojimi nálezmi bola cieľom stretnutia organizovaného dôstojným pánom Jozefom Vlasákom.
Po prehliadke archeologického múzea zúčastnení navštívili v horách hradisko, kde si vypočuli prednášku Dr. Karola Pietu, ktorý vedie celú činnosť za Archeologický ústav v Nitre - lokalita Bojná. Bojná bude zaradená do najbližšieho medzinárodného stretnutia projektu Leonardo, je to jedinečné nálezisko z dôb kráľa Svätopluka a zaujme každého, kto obdivuje históriu a tradíciu. Eques Všetečka pozval prítomných na akciu Ferdinand Fussmann. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Čajkov príprava projektu.
Termín: 13.VII.2014.
Popis akcie: Prezident EFVK Eques Všetečka sa stretol v Čajkove počas programu ochrancov prírody so šéfom vinárskeho spolku MUDr. Jaromírom Muránim. Vypočul si prednášku o činnosti spolku s ohľadom na dejiny Čajkova a prezrel si pripravované priestory na školenie v extraviláne Čajkova. Pozval predstaviteľov spolku a vinárov Čajkova na výročie Ferdinanda Fussmanna do Fussmannovho Dvora pri Bojničkách. Vzájomná koordinácia činností prináša priestor na vzájomné poučenie a spoluprácu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Ďalšie príprava veľkej akcie F.F.
Termín: 12.8.2014.
Popis akcie: Na Fussmannovom dvore medzi obcami Bojničky a Dvorníky sa zišli zástupcovia a riaditelia zúčastnených subjektov, aby exaktne predebatovali a pripravili projekt Putovania, ako celok i jednu s konkrétnych akcií (13.sept) spájajúcich Hlohovec, Sereď a obce medzi mestami. Projekt je nielen náročný svojim obsadením, ideovým a umeleckým dopadom, ale dôležitou súčasťou je zladenie všetkých komodít, od turistov, cez vinárov, diplomatov, umelcov. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Bojničky a príprava programu.
Termín: 22.8.2014.
Popis akcie: Prez EFVK Eques Všetečka sa zúčastnil na skúške folklórneho súboru Bojničan v obci Bojničky. Program tohoto súboru bude súčasťou spomienkového stretnutia s príležitosti 130 výročia narodenia a 70 výročia úmrtia Ferdinanda Fussmanna dňa 13. septembra. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Zádušná omša za Jozefom Malíkom.
Termín: 23.8.2014.
Popis akcie: Odchod Jozefa Malíka - vynikajúceho klaviristu, pedagóga a korepetítora SND, zaskočil jeho priateľov. Jozef Malík mal byť jednou z umeleckých osobností podieľajúcich sa na programe venovanom Ferdinandovi Fussmannovi.
Na zádušnej omši celebrovanej ThDr Mariánom Červeným a dôstojným pánom Jozefom Vlasákom hlohoveckým rodákom pôsobiacim v Krušovciach sa zišla rodina p. Malíka a jeho kolegovia, priatelia. Významné osobnosti kultúrneho života manž Šomorjajovi, P. A. Heribanová s manželom - spisovateľom J. Heribanom.Poďakovanie patrí p. Pavlovi Tuturovi šéfovi vinárskeho cechu, ktorý sa postaral o pohostenie, Eques Všetečkovi za obrazosled s hudbou Albinoniho, ktorý v ňom zdokumentoval významné okamihy života J. Malíka a tak prispel k dôstojnej úrovni tohoto pietneho stretnutia Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Príprava výstavy k výročiu F.Fussmanna.
Termín: 26.8.2014
Popis akcie: Ateliér Majstra Plachého navštívil prezident EFVK Eques Všetečka aby spolu z Majstrom posúdili rozsah a možnosti viac ako rok pripravovanej akcii venovanej 130. výročiu narodenia a 70 výročiu úmrtia Ferdinanda Fussmanna.
Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Rozmarín
Termín: 30.8.2014.
Popis akcie: Precízna príprava programu o F.F. 13. sept. znamená aj navštíviť súbory, dohodnúť repertoár, čas a minutáž programu. Prezident EFVK navštívil súbor Rozmarín v Šintave.
Ako uviedol: ..." je neuveriteľné koľko ľudskej múdrosti, snahy zosúladiť svoje snaženia s rodnou obcou, so záujmom súboru sa nachádza medzi týmito výnimočnými ľuďmi. Nie je to len snaha dávať príklad, je to aj pocit zodpovednosti, akým úplne vzorovo, pristupujú ku každému vystúpeniu a jeho príprave". Pod vedením Pani Ľudmily Hercegovej uvidíme súbor Rozmarín aj 13 septembra o 17.00 hod. na Pannonii - dnes Fussmannovom dvore. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61