Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vinice Visegradu na Morave v Boršiciach.
Termín: 30.9.2017.
Popis akcie: Európske Fórum Vínnej Kultúry sa spolupodieľalo s Mikroregiónom Buchlovice a Dvorom pod Starýma Horama na medzinárodnom projekte: „ Vinice Visegradu“ a v Boršiciach oslávil projekt svoj veľký úspech. Slovensko reprezentovali vína spojené s folklórom obce Jarok s vystúpením folklórnej skupiny Jaročan. Šlapání hroznu dívčí nohou, bola ďalšia časť, ktorú úspešne súbor absolvoval. Maďarské vína zastúpil región okolia Neszmélyi a Taty z Vinárstva Szollosy. Medzinárodné stretnutie prišli pozdraviť nielen televízne štáby, ale aj predstavitelia regiónu Zlín vrátane najvyššieho hejtmana p. Jiřího Čuneka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dejiny obce Jarok vo filme.
Termín: 2.X.2017.
Popis akcie: Projekt priebežného zveľaďovania kultúry v obci Jarok pri Nitre - nadobúda konkrétne rozmery. Nielen písané slovo podtrhuje históriu tohoto mimoriadne zaujímavého miesta, ale všetko doplní aj film, vrátane archeologických artefaktov Jarku. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Oslava štátneho sviatku Taiwan.
Termín: 9.X.2017.
Popis akcie: Európske Fórum Vínnej Kultúry sa už tradične podieľa na oslave výročia št. sviatku Taiwanu. V reprezentačných priestoroch bratislavského hotela Carlton doslova zarezonovala prítomnosť Moravských vinárov, tentoraz nielen reprezentovaná osobnou prítomnosťou vinára p. P. Gottwalda z Boršic, ale aj prítomnosťou poslankyne Českého Parlamentu pani Margitou Balaštíkovou a predstaviteľkou mikroregiónu Buchlov p. M. Poláškovou. Obec Jarok bola prezentovaná priamo jej starostom p. Šťahelom. Jeho osobné stretnutia priniesli obci Jarok prísľub spolupráce na kultúrnom rozvoji obce s takými osobnosťami ako je prof. Blahová, sólista opery SND p. G. Beláček či významný herec Andy Hryc. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Výtvarníčka Olga Ovsepian v obci Jarok.
Termín: 15.X.2017.
Popis akcie: Obec Jarok sa stala hostiteľom vernisáže ruskej výtvarnej umelkyne Oľgy Ovsepian spojenej s koncertom sólistov SND Romanom Krškom a Gurgenom Ovsepianom. Naplnená sála bola svedkom skvelých speváckych výkonov umocnených decentnými obrazmi umelkyne. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Premiéra filmu.
Termín: 19.10.2017.
Popis akcie: Kroky na hrane bol názov filmu, ktorého premiéru sme mohli vidieť v preplnenej sále múzea holokaustu v Seredi.
Film bol natočený mimoriadne mladým teamom čerpajúcim inšpiráciu v príbehu II. svetovej vojny, príbehu, ktorý zachránil stovky židov od istej smrti. Citová paralela s dneškom podčiarkla závažnosť témy pre súčasnosť. Témy o ktorej by sa malo neustále hovoriť. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Deň Rakúska.
Termín: 23.X.2017.
Popis akcie: V centre Bratislavy v obnovenej Starej tržnici sa konal Deň Rakúska. Veľvyslanec Rakúska Helfried Carl poďakoval zúčastneným za prehĺbenie priateľskej spolupráce medzi národmi. Prez. EFVK Eques Všetečka odovzdal J.E. spomienkový dar na jeho pobyt v Nitre s príležitosti prvého ukladania Stolpersteinu. Taktiež odovzdal prvý výtlačok dvojazyčnej brožúrky o obci Jarok a pozvaním na Moravský deň 17. XI. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Pavel Traubner premiéra filmu.
Termín: 15.11.2017.
Popis akcie: Premiéra filmu o Pavlovi Traubnerovi dostala do vienka mimoriadne početnú návštevu pozvaných VIP hostí múzea Holokaustu. EFVK zastupoval prezident Eques Všetečka.V stretnutí s veľvyslancami sa hovorilo aj o prvom nitrianskom Stolpersteine, akt, ktorý vyzdvihol prof. Traubner. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Deň Moravy v Jarku
Termín: 17.11.2017.
Popis akcie: EFVK v spolupráci s obcou Jarok zorganizovali umelecký projekt „Deň Moravy“. Vystúpenie Jožky Šmukaře predchádzalo predstavenie regiónu Buchlovice (p. Polášková) PhDr R. Habartová šéfka kultúry zlínskeho kraja - výmena knižných darov medzi Krajskou knižnicou a knižnicou Buchlovice, slovo dôstojného pána otca Kasana, premietnutie filmu o Jarku – vzájomné predstavenie vinárov i filmové spomienky na Šlapání hroznu dívčí nohou v Boršiciach – Dvur pod Starýma horama s p. Gottwaldom. Aj prítomnosť prof. Blahovej a zdravica Gustáva Beláčka sa stretli s mimoriadnou odozvou. Plne obsadené veľká sála KD Jarok sa rozišla až v neskorších večerných hodinách. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Carlton Bratislava Reunion Party.
Termín: 22.XI.2017.
Popis akcie: Reunion party Taiwan – stretnutie tých, ktorých medzinárodná spolupráca zaujíma, venujú svoj čas a prostriedky v prospech pozitívnej medzinárodnej reprezentácie Slovenska. Eques všetečka prezident EFVK sa zúčastnil stretnutia v bratislavskom Carltone. Rozhodlo sa - J.E. p. Tseng začiatkom budúceho roka navštívi Nitru, ako súčasť pravidelnej mnohoročnej spolupráce medzi Taiwanom a Európskym Fórom Vínnej Kultúry.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dr Janko Blaho a jeho doba.
Termín: 29.11.2017.
Popis akcie: Beseda o projekte Dr Janko Blaho a jeho doba sa uskutočnila v Krajskej knižnici Andreja Kmeťka v Nitre, na pozvanie vedenia knižnice tému predniesol prezident EFVK Eques Všetečka. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61