Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Fašank v obci Strání na Morave.
Termín: 10.2.2018.
Popis akcie: V Moravskej obci Strání sa veľkolepo začali „fašangové oslavy“. Okrem otvorených sklární v Květné, ako uvítacej atrakcii bol nachystaný folklórny program pre širokú verejnosť dobre spropagovaný Zlínskym krajom. Okúsili na vlastnej koži túto kúzelnú atmosféru aj účinkujúci súboru Jaročan, ktorý bol mimoriadne pozitívne privítaný publikom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Premiéra skupiny Mojse band.
Termín: 27.2.2018.
Popis akcie: Židovská hudba bola súčasťou našej kultúry a kultúrnej identity do II. svetovej vojny. Tento obohacujúci fenomén skončil počas holokaustu stovkami zavraždených hudobníkov. Návratu a pripomenutiu židovských piesní regiónov východného Slovenska sa venuje skupina Mojse band, majúca premiéru v múzeu holokaustu v Seredi. Mimoriadne konvenovali aj slová riaditeľa múzea p. Korčoka o poslaní tohoto vystúpenia pre dnešok. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slávnostný koncert ako ocenenie práce EFVK.
Termín: 2.3.2018.
Popis akcie: Prezident EFVK Eques Všetečka prijal pozvanie J.E. splnomocnenej veľvyslankyne Bulharska zúčastniť sa na slávnostnom koncerte s príležitosti predsedníctva Bulharska v rade Európskej Únie. J.E. p. veľvyslankyňa ocenila prínos prezidenta Eques Všetečku na rozvoji kultúrnych vzťahov a vyjadrila plnú podporu Československému projektu pripravovaného Európskym Fórom Vínnej Kultúry do ktorého vstúpi aj Bulharsko. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Žegota výstava a premiéra filmu.
Termín: 20.3.2018.
Popis akcie: Poľský inštitút v Bratislave s múzeom Holokaustu v Seredi pripravili premietanie filmu, úkryt v ZOO a výstavu Žegota. Plná sála múzea Holokaustu v Seredi ocenili vysokú emočnú a profesionálnu úroveň podujatia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Koncert Junko Kinoshita a Henricha Tatara
Termín: 25.3,2018.
Popis akcie: Vynikajúci koncert dvoch skutočne svetových umelcov Junko Kinoshita klavír – Japonsko a slovenského, - nitrianskeho rodáka Henricha Tatara – husle - sme mali možnosť vypočuť v nitrianskej synagóge. Ku výkonom – sa nedá povedať iné slovo ako „ vynikajúce“. Výber repertoáru bol úmerný publiku. Týchto vynikajúcich umelcov nikto na javisku neprivítal za mesto Nitru, nikto im nepoďakoval za mesto Nitru, nikto im nepoďakoval ani za Nitriansky samosprávny kraj – fopá, ktoré sa nestane ani v Hornej Maríkovej. Našťastie umelec H. Tatar mal dar výrečnosti a okrem výkonu, dokázal uviesť skladby....ale.... práve úvodné slovo z úst domácich robí atmosféru a honoru podujatiu, nielen účinkujúcim, ale aj publiku. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slávnostný koncert v kostole
Termín: 8.4.2018.
Popis akcie: Koncert sólistov opery SND v kostole Novej Vsi nad Žitavou spievali: Miroslav Dvorský, Andrea Vizvári a Roman Krško. Dôstojné prostredie s vynikajúcou akustikou. Vynikajúca účasť a publikum, ktoré ocenilo nadštandardné výkony. Prečo nepokračovať v tejto ducha obohacujúcej činnosti. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Prednáška riad. rakúskehoho kultúrneho fóra v Nitre.
Termín: 26.04. 2018.
Popis akcie: Riaditeľ rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave Wilhelm Pfeistlinger mal na katedre germanistiky UKF Nitra zaujímavú prednášku Walzer, Sisi, Schwarzenegger. Po krátkom úvode vedúcej katedry pani PaedDr. Oľgy Wrede oboznámil poslucháčov s aspektmi kultúrneho snaženia Rakúska. Ocenenie potleskom bolo uznaním jeho vystúpeniu. Potom sa odobral s prez. EFVK Eques Všetečkom do sídla EFVK kde títo dvaja umelci rozoberali aspekty spolupráce a rozvoja bilaterálnych vzťahov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Prvomájové stretnutia na Morave.
Termín: 1. a 2. mája 2018.
Popis akcie: Na pozvanie predstaviteľov Evropského Řádu Rytířu Vína pricestoval do Velkých Pavlovic prez. RFVK Eques Všetečka. Pri slávnostnom obede v šľachtiteľskej stanici André vo Veľkých Pavloviciach sa venovali rozvoju bilaterálnych kultúrnych vzťahov i rozvoju spolupráce vo vedeckovýskumnej oblasti vinárstva. Počas pobytu hostitelia Ing. Šlancar aj JUDr Jedlička poukázali na rozvoj vinárstva oblasti s budovaním nových lokalít aj s novými odrodami. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodné stretnutie v Jablonove nad Turňou.
Termín: 4 - 6. mája. 2018.
Popis akcie: V Jablonove nad Turňou sa uskutočnilo priateľské stretnutie zástupcov vinárov a vínnej kultúry Česka, Maďarska a Slovenska. V priateľskej atmosfére sa prebrali hlavné prúdy kultúrno – vinárskej spolupráce a termíny ich uskutočnenia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Jablonov nad Turňou - pokračovanie.
Termín: 5. mája 2018.
Popis akcie: Medzinárodné stretnutie v Jablonove nad Turňou pokračovalo ukážkou produktov miestneho vinárstva (vynikajúcej kvality)spojeného s verejnou degustáciou. Za prítomnosti zástupcov cirkvi sa otvoril novovybudovaný park v centre Jabloňova a delegácie sa venovali jednaniam spojených ukážkou projektov pre deti p. Silvie Pápayovej. Termíny, uzávery a vzájomná pomoc po organizačnej aj vedeckej stránke. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61