Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia Zrod soudobého Středoevropana.
Termín: 19.9.2018.
Popis akcie: „Zrod soudobého Evropana“ bol názov medzinárodnej konferencie konanej v Kroměříži v nádherných priestoroch biskupského paláca. Arcibiskup Graubner poslanci Európskeho parlamentu, m. i. - p. Kukan, a mnoho významných osobností hodnotiacich spoločenský vývoj a ich vyznenie posledného storočia. Európske Fórum Vínnej Kultúry zastupoval jeho prezident Eques Všetečka – informoval hlavných predstaviteľov Zlínskeho kraja o aktivitách EFVK a aj o pripravovanom medzinárodnom festivale Pro musica nostra nitriensis . Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Den Zlínskeho kraje.
Termín: 22.9.2018-
Popis akcie: Na pozvanie vedenia Zlínskeho kraja pricestoval prezident Eques Všetečka na návštevu Zlína s príležitosti Dňa Zlínskeho kraja. Počas krátkeho pobytu sa stretol s hejtmanom kraja Jiřím Čunkom, s ministrom zemědělství p. M. Tomanom, s poslancami ZK a predstaviteľmi kultúry. Zúčastneným priebežne odovzdal novo pripravenú brožúrku Európskeho Fóra Vínnej Kultúry venovanú podpore medzinárodnej spolupráce na základe tradície Cyrilo – Metodského odkazu. Brožúra obsahuje príhovory biskupov Mons. Judáka a olomouckého arcibiskupa mons. Graubnera, čelných predstaviteľov krajov s poukázaním na význam spolupráce Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského kraja so krajom Zlínskym na rozvoji bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry a turizmu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodný hudobný festival
Termín: 26.september 2018.
Popis akcie: Svetoznáma Apponiovská knižnica hostila otvorenie medzinárodného hudobného festivalu „Pro musica nostra nitriensis“ na Chateau Apponi v Oponiciach. Toto významné podujatie predstavili organizátori za Európske Fórum Vínnej Kultúry jeho prezident Eques Všetečka a za Hudobné centrum riaditeľ centra Igor Valentovič. Do miestečka vypredaná sála privítala violončelistu Eugena Procháca a harfistku Katarínu Turnerovú, dlho do noci doznieval dojem z koncertu v priestoroch zámku Apponi.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodný hudobný festival
Termín: 27.septembra 2018.
Popis akcie: Druhý koncert sa uskutočnil v secesnej vile grófa Arpássyho – Národnej kultúrnej pamiatke. Vystúpenie Muchovho kvarteta s hosťom kontrabasistom Jarom Filipom obohatil aj spev významného medzinárodne uznávaného bas barytonistu sólistu SND Gustáva Beláčka. Po koncerte bola odhalená pamätná tabuľa dvom najvýznamnejších výtvarníkom Slovenska, ktorí mali ateliér v budove vily Júliusovi a Tiborovi Bartfayovi nár. umelcovi. Tento akt uskutočnil osobne generálny riaditeľ cementární Ladce p. Anton Barcík spolu s prez. Eques Všetečkom. Dvojtonový kameň z posvätnej hory Butkov – Ladce bol prekrásnym darom tomuto podujatiu. Významní hostia veľvyslanec Taiwanu p. Larry Tseng, zástupca ruskej federácie p. Kulikov a mnohí , medzi ktorých patrí aj šéfdirigent Czech Ensemble Baroque Roman Válek.....
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodný hudobný festival
Termín: 28.septembra 2018.
Popis akcie: Koncert v Rímsko – katolíckom kostole sv. Martina v Jarku mal nielen medzinárodnú kvalitu v podobe portugalskej flautistky Moniky Duarte a organistu Mareka Vrábla, ale mal aj dejinnú súvislosť . Pripadol na 295 výročie vysvätenia kostola v roku 1723. Skladatelia Brixi, Telemann, Bach, Locatelli, Rutter či Veracini prispeli svojimi skladmi tejto vzácnej udalosti.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodný hudobný festival
Termín: 29.septembra 2018.
Popis akcie: Slávnostné otvorenie štvrtého koncertu medzinárodného festivalu „Pro musica nostra nitriensis“ prebehlo v Rímsko – katolíckom kostole sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou. Súbor Solamente naturali pod vedením Miloša Valentu so sopranistkou Helga Varga – Bachová predstavili diela skladateľov 17. storočia. Sakrálna hudba bola doslova očarujúca v prostredí starého kostola farnosti, priamo naviazanej na dielo a život Juraja Pohronca Slepčianskeho – Szelepčéniho – kardinála, miestokráľa, záchrancu Viedne a celej Európy pred hordami Tureckej armády. Ovácie na konci koncertu boli zaslúžené a všetci – umelci aj diváci odchádzali domov s pocitom zmysluplne prežitého večera.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodný hudobný festival
Termín: 30.septembra 2018.
Popis akcie: Medzinárodný hudobný festival – piaty koncert v poradí - končil na Beladickom zámku. Sólisti Zoya Petrova z Ruskej federácie, Gustáv Beláček sólista SND za sprievodu Xénie Maskalíkovej predviedli doslova vrchol speváckeho umenia, aký obstojí a je výnimočný aj na najväčších javiskách sveta! Diváci boli unesení . Výkon sólistov vysoko ocenila aj prítomná hlasová pedagogička prof. Eva Blahová poznámkou: „Takéto hlasy tieto múry ešte nepočuli od svojho vzniku“... Záverom prez. Eques Všetečka poďakoval prítomným za účasť, umelcom odovzdal kvety a ukončil Medzinárodný hudobný festival „Pro musica nostra nitriensis“.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Bachova omša h - moll v Zlíne.
Termín: 4.10.2018.
Popis akcie: Bachova mše svatá h –moll v Evanjelickom kostole navrhnutom baťovským architektom Vladimírom Karfíkom – bola mimoriadnym zážitkom. Perfektné prevedenie diela pod taktovkou šéfdirigenta Romana Válka definitívne zlomilo predstavu že na podobný umelecký zážitok sú pripravené len hlavné mestá. Vyváženosť zboru, sólistov - okorenená citlivým prístupom jednotlivých hráčov na pôvodných nástrojoch tvorili zmysluplný celok a súčasne obraz práce tohto hudobného génia. Prez. EFVK Eques Všetečka to takto zhodnotil na po - koncertnom stretnutí so šéfdirigentom R. Válekom, ktorý pred necelý týždňom navštívil Nitru. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: 107. výročoe založenia čínskeho štátu - Carlton
Termín: 8.10.2018.
Popis akcie: Európske Fórum Vínnej Kultúry nesie zodpovednosť za dôstojnú prezentáciu slovenského vinárstva počas oficiálnej oslavy 107. výročia založenia čínskeho štátu, ktorú organizuje Taipeiská reprezentačná kancelária. Viac ako 300 VIP hostí malo možnosť ochutnať a posúdiť výber vín od profesionálov aj od Jarockých nadšencov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Chlapci s porcelánovej ulice.
Termín: 6.XI.2018.
Popis akcie: Životné príbehy dvoch významných dejateľov Aei Rath – spisovateľ, žurnalista a z tej istej viedenskej ulice ( Porzelangasse) pochádzajúci Eric Pleskow producent veľkofilmov, napr. Prelet nad kukučím hniezdom, Amadeus, Tanec s vlkmi etc. Obaja prežili holokaust a obaja so svojimi názormi na dobu, ktorá priniesla utrpenie – túto mimoriadne zaujímavú konfrontáciu pripravil veľvyslanec Rakúska JE p. Helfried Carl . Múzeum holokaustu sa opäť podpísalo pod jednu vynikajúcu ducha obohacujúcu akciu.
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61