Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hnanice pri Znojme - stretnutie.
Termín: 26.3.2015.
Popis akcie: Aj odborníci na víno, zástupci kultúry a spoločenského života mali svoj jarný deň v malej dedinke Hnanice, na rakúskych hraniciach. Degustovali sa top České a Moravské vína. Slovensko zastúpila firma, ktorá sa hrdí dvoma zlatými z Paríža, zlatými medailami - AVC Viena a striebornými oceneniami z Izraela...- Golguz Hlohovec. Prez EFVK Eques Všetečka prezentoval firmu, ktorá svojimi výrobkami podporuje kultúrny život na Slovensku - Golguz Hlohovec. Na požiadanie ND Brno bol pozrieť vynikajúco zrenovované priestory divadla Reduta na Zelným trhu v Brne, stretol sa so svojimi bývalými kolegami, aby pripravili spolu s Hotelom International slovenské dni na Morave, vrátane týždňa slovenskej kuchyne a slovenských vín. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: 120. výročie narodenia Mikuláša Galandu
Termín: 8.4.2015.
Popis akcie: V rodnom dome Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach - prerobeného na výtvarnú galériu, - sa konala slávnostná vernisáž známej výtvarníčky pani Jany Kollárikovej s príležitosti 120. výročia narodenia - tohoto významného slovenského umelca. Slávnostného aktu sa zúčastnil prezident EFVK Eques Všetečka, ktorý vo svojom úvodnom prejave vyzdvihol umelecký potenciál oblasti. Spojenie vína a kultúry ocenili všetci zúčastnení umelci, predstavitelia galérií i zástupci prevádzkovateľov kúpeľných aktivít. Spájať umelcov, vytvárať umením naplnenú atmosféru pre kúpeľných hostí i trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu je súčasťou zámeru EFVK. Predstavitelia mesta i galérie M. Galandu a galérií Kremnica a Martin vyjadrili poďakovanie za účasť EFVK na tomto podujatí spojenom s prezentáciou víťazných vín medzinárodných súťaží, - vinárstva Golguz, ktoré zastupoval osobne riaditeľ vinárstva p. Miloš Holík. Usporiadatelia dohodli s prez. EFVK ďalšiu spoluprácu v novovytvorenej galérii za zrekonštruovanom zámku ešte v priebehu tohoto mesiaca. Tešíme sa na stretnutie - žánre nás možno delia, ale ciele máme totožné - skonštatoval prez. EFVK Eques Všetečka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Projekt EÚ celoživotné vzdelávanie v Nitre
Termín: 10.IV.2015.
Popis akcie: Medzinárodné stretnutie vedené prez. EFVK Eques Všetečkom - v súčinnosti s projektom EÚ – celoživotného vzdelávania sa uskutočnilo v Nitre na Zámku u Grófa. Po bilaterálnych rozhovoroch s Maďarskou stranou vedenou p. I. Pammerom osobne - pozval prez. EFVK členov delegácii na slávnostnú večeru spojenú s prednáškami . Mimoriadne zastúpenie vedeckej obce Prof. Húska. Prof. Točka, Prof. Ing Ľ. Cagáň CSc., Prof. Milovský + profesorské a vedecké zastúpenie v Maďarskej delegácii predurčili vysokú úroveň konferencie. K delegátom sa prihovoril aj p. V. Mosný spolumajiteľ vinárstva Golguz a vystúpil aj p. Pavol Varga – šéf združenia vinárov v Dražovciach. Pozval prítomných na stretnutie s vinármi Dražoviec – tomuto stretnutiu sa venujeme osobitne. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: II. deň medzinárodné stretnutia - Dražovce
Termín: 11.IV.2015.
Popis akcie: Delegáti Maďarska a Poľska po prehliadke mesta sa presunuli do časti Nitra - Dražovce, kde ich privítal šéf spolku vinárov p. Pavol Varga. Navštívili známy kostolík s mimoriadnou možnosťou návštevy interiéru, kde po krátkej exkurzii vinohradov prešli do spoločenskej sály KD Dražovce, kde sa stali súčasťou odb. degustácie, vyhodnotenia vín a odovzdania ocenení. Prof. Jánoš z delegácie Maďarska, vysoko ocenil prácu spolku vinárov ovplyvňujúcu svojou činnosťou celú obec. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná spolupráca v oblasti umenia.
Termín: 13.4.2015,
Popis akcie: Významní členovia výberovej organizácie umeleckého združenia umelcov Ukrajiny Tatiana Siedlova a Igor Navrotskyi sa stretli s prezidentom EFVK Eques Všetečkom na neformálnych rozhovoroch zameraných na medzinárodnú spoluprácu umeleckých zväzov a združení. Umelci sú esenciou krajiny z ktorej pochádzajú a sú obohatením krajiny, do ktorej prichádzajú. Umenie nepozná hranice – ani predsudky. Tak ako víno, ktoré nedelíme podľa pôvodu, ale podľa kvality – uzavrel stretnutie prezident EFVK Eques Všetečka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: S výborným súborom v Jarku.
Termín: 14.4.2015.
Popis akcie: Príprava projektu o Národnom umelcovi Dr. Jankovi Blahovi zaviedla prez. EFVK Eques Všetečku ku vynikajúcemu súboru v obci Jarok. Pohoda, piesne i vtipná oslava významného jubilea sa stali súčasťou nepripravovaného priateľského stretnutia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Adoremus vo Vrábľoch.
Termín: 19.4.2015.
Popis akcie: Chrámový koncert speváckeho zboru ADOREMUS vo Vrábľoch s vysokou úrovňou – tentoraz aj s chorvátskou sólistkou Lídiou Horvat Dunjko. Členkou mnohých festivalových výborov, profesorka na VŠ v Záhrebe speváčka Európskeho významu , ktorú pozná Paríž, Viedeň a všetky významné operné centrá Európy Téma hudby v spojení s vínnou kultúrou je otázka vždy aktuálna. Zaradiť takýto výborný súbor do portfólia spoluprác znamená obohatenie sakrálnej vetvy EFVK. Na tom sa zhodli prezident EFVK Eques Všetečka a sólista opery a člen mestskej rady Košice p. František Balun, ktorý si na koncerte spolu - zaspieval známu skladbu Cézara Francka – Panis Angelicus. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Otvorenie výstavy G. Hegeduša na zámku Vígľaš.
Termín: 21.4.2015.
Popis akcie: Doslova z prachu postavený hrad Vígľaš, bol miestom otvorenia výstavy vynikajúceho fotografa Gustáva Hegeduša.
Oslava pätnásť ročnej histórie znovuobnovenia histórie Detvianskej umeleckej kolónie, dosiahla svoj vrchol podporený vynikajúcimi vínami oceneného vinárstva Golguz. Výstavy sa zúčastnili zahraniční výtvarní umelci p. Igor Navrotskyi a Tatiana Siedlova. S prezidentom EFVK Eques Všetečkom prijali pozvania na rad ďalších podujatí. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: ÓZD - vínne cesty a ich význam.
Termín: 24.IV.2015.
Popis akcie: V dňoch 24 – 26. IV. sa konalo v Maďarskom Ózde medzinárodné sympózium o vínnych cestách, ich účelu, náplni a perspektívach. Do týchto aktivít v prípade Ózdu zapadá aj úzka medzinárodná spolupráca založená na vzájomnom rešpektovaní a obohacovaní programov podľa dohovoreného vzoru navrhnutého Európskym Fórom Vínnej Kultúry v predchádzajúcom období. O tomto a ďalších aktivitách informoval predstaviteľov miestnej samosprávy prezident EFVK Eques Všetečka. Na oplátku miestni ukázali úroveň spolupráce na základe dohovorených normatív a objektívne povedané – svojou úrovňou predbehli väčšinu obcí. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Szádalmás
Termín: 25.IV.2015.
Popis akcie: Delegácie čakalo pekné privítanie. Ich členovia sa presvedčili o dôslednom dodržaní návodov, ako pokračovať a prehlbovať medzinárodné dohovory. Trvalo udržateľný rozvoj CR na báze vinárstva musí spojovať viacej súbežne idúcich projektov, aby sa docielila atraktivita, ktorá priláka turistov.Klikni.
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61