Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Derniéra v Nitre.
Termín: 7.2.2016.
Popis akcie: Na pozvanie scénického výtvarníka Františka Pergera sa zúčastnil Eques Všetečka derniéry hry "Karčiho Teta", pod gesciou Europoslanca Ivana Štefanca.
Sme apolitickou organizáciou, ale nedá sa vyhnúť pri našej práci stretávaniu sa s politickou špičkou Slovenska, Tak to bolo aj na otváraní múzea holokaustu v Seredi, Prezident, premiér, preds. parlamentu atď. Aj pán I. Štefanec patri do okruhu ľudí, ktorí sa snažia pomôcť vinárskemu hnutiu na Slovensku.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Cesty spevu, spomienka na Dr Janka Blahu na VŠMU
Termín: 8.2.2016.
Popis akcie: Koncertná sieň Hudobnej fakulty Vysokej Školy Múzických Umení bola dejiskom spomienky na vynikajúceho človeka, umelca Dr Janka Blahu. EFVK tejto osobnosti slovenského umenia venovalo pozornosť celoročnom projekte Dr Janko Blaho a jeho doba. Na akademickej pôde sa zišli nielen študenti, ale aj významní pedagógovia aby spoločne podčiarkli význam tejto vynikajúcej osobnosti.Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Ak Vám nič nehovorí Mak u Jarnej.
Termín: 12.2.2016.
Popis akcie: EFVK rozširuje prezentácie vína nielen o umelecké artefakty, ale podarilo sa zozbierať reprezentatíva oblastí Slovenska tak, aby sme dokázali doplniť víno aj o bio potraviny pôdohospodárov. Je nám cťou predstaviť ďalšiu účastníčku umeleckých prezentácií spojených s vínom. Je ňou pani Gabriela Čechovičová pestovateľka maku. A nielen to, mak balí do tradičných ľanových vrecúšok s jej výšivkami. Škála maku od tradičného čierneho po biely i makový olej, ako vítaná prevencia proti osteoporóze a stresu. Je rozdiel vybrať v obchodoch mak z regálu, ale inak chutí ak Vám to podá pestovateľka svojimi upracovanými rukami, pridá tradíciu pestovania i spomenie ťažkosti a uzavrie prijatie domácou štrúdľou úžasnej chuti. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Smrť priateľa Bořeka Šípka
Termín: 13.2.2016.
Popis akcie: Zomrel jeden zo svetových dizajnérov, náš priateľ, výtvarník, profesor Bořek Šípek. Nemám slov, článok o ňom som vložil medzi články na našom webe. Mal som tú česť pomôcť, prezentovať aj projekt Dr Blaho a jeho doba... a súčasne prezentovať slovenské víno z Topoľčianok na jeho poslednej pražskej výstave.
Sú ľudia, po ktorých zostane dlhú dobu prázdno - Bořek Šípek - patril medzi nich. Česť jeho pamiatke.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Insitné umenie Kovačice v Senici.
Termín: 3.3.2016.
Popis akcie: Projekt EFVK Dr Janko Blaho a jeho doba mimoriadne zarezonoval na Záhorí. Spolupráca v oblasti kultúry sa rozbieha aj v Senickom regióne. V rámci spolupráce sa zúčastnil výstavy obrazov insitných maliarov z Kovačiče prez. Eques Všetečka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Pražský hrad. Španělský sál a International Trebbia Awards.
Termín: 13.3.2016.
Popis akcie: Medzinárodné ceny Trebbia sú akciu celoeurópskeho významu, nielen záštita prezidenta Zemana, či ministra kultúry p. Hermana ale potvrdzuje to aj záujem Českej a Slovenskej TV, aj súbor najvýznamnejších médií mapujúcich kultúrny život Európy. Je mi veľkou cťou, že cez našu činnosť Európskeho Fóra Vínnej Kultúry sa môžeme viacerými možnosťami podieľať na prehlbovaní kultúrnej spolupráce medzi národmi, zviditeľňovať nielen vinárov, ale aj umelcov a snažiteľov o budúci obraz našej situačnej existencie. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Spolupráca na vyššej úrovni.
Termín: 18.3.2016.
Popis akcie: V meste Szombathely sa zišli predstavitelia Borlovagrend HU a Európskeho Fóra Vínnej Kultúry p. István Pammer a Eques Ján Všetečka Konstanty prezident EFVK aby zosúladili bilaterálne aktivity organizácií Maďarska a Slovenska. Vybrali projekty na ktorých sa budú spoločne podieľať a koordinovať svoju činnosť a súčinnosť. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Spomienka.
Termín: 22:3:2016.
Popis akcie: V Seredi - Múzeum holokaustu - sa uskutočnila pietna spomienka na prvý transport židovských spoluobčanov zo Slovenska v r. 1942.
Veľvyslanci Rakúska, Talianska, Izraela, Slovinska a ďalší prijali pozvanie primátora Serede p. Tomčányho a riaditeľa múzea p. Korčoka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodný projekt EFVK.
Termín: 31.3.2016.
Popis akcie: Prepojením medzinárodných projektov EFVK vzniká priestor nielen na medzinárodnú propagáciu práce vinárov, regionálnych potravín, ale samozrejme aj výtvarného umenia. To bol dôvod stretnutia prez. EFVK Eques Všetečku v Olomouci s predstaviteľmi ESOKD pánmi – O. Bartoňkom a p. V. Číhalom. Výtvarnú časť medzinárodného projektu, po uznesení grémia - zastúpia vynikajúci výtvarní umelci Zdeněk Vacek a Milan Klimeš. Pripravovaná výstava Milana Klimeša na zámku v Hnojicích, bude neskôr inštalovaná aj v Nitre. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: 8.Klima konferencia v historickom Kosegu
Termín: 16.4.2016.
Popis akcie: Prezident Eques Všetečka a Ing. Kováč za Európske Fórum Vínnej Kultúry sa zúčastnili 8. ročníka Klima konferencie v historickom meste Kőszeg. Delegáciu Slovenska predstavil konzul p. István Pammer. Eques Všetečka informoval o spolupráci na medzinárodných projektoch so Slovenskou Poľnohospodárskou Univerzitou v Nitre, pod vedením prof. Cagáňa. Najmä o spoluprácu v kultúre sa zaujímal primátor mesta pán László Huber. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61