Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Tomáš Jeřábek v Nitre!
Termín: 1.9.2014.
Popis akcie: Skladateľ, nadčasový odborník na organy, organista a spolupracovník významných režisérov hneď po návrate z úspešného turné v Číne navštívil Nitru, aby sa stretol s prez. Eques Všetečkom. Do neskorých nočných hodín preberali možnosti spolupráce na medzinárodných projektoch na ktorých sa chce tento mimoriadny talent zúčastniť a obohatiť stretnutia o kultúrny rozmer veľkého významu. "Je to nepopsatelný pocit hrát na něco, co se nachází tak vysoko, mňe to připadá, akobych si pohrával s nebeskýma sborama anďelu"... citát umelca p. Tomáša Jeřábka o jeho koníčku, historických organoch. V mene vinárov sa tešíme na stretnutia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Ferdinand Fussmann - príprava
Termín: 4.9.2014
Popis akcie: Stretnutie na osvete, kvôli výstavným panelom. Stretnutie so starostami na Fussmannovom dvore, doriešenie technických otázok - vyberanie pesničiek do hlavného programu s folklórnou skupinou v Sasinkove a stretnutie s Majstrom Plachým kvôli scéne pri hlavnej projekcii - a súčasne príprava medzinárodného stretnutia v Maďarskom Hajdúszoboszló.Kam cestuje delegácia EFVK delegácia v priebehu budúceho týždňa.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dôstojná slávnosť - spomienka holokaustu.
Termín: 8.9.2014.
Popis akcie: Mesto Sereď v spolupráci s osvetovým strediskom Galanta pripravili spomienkovú slávnosť obetiam holokaustu.
Bola to veľmi korektná a dobre pripravená spomienka na obete holokaustu. Primátor mesta Sereď, predseda TSK p. MiIkuš, prof. Mešťan a ďalší. Posolstvo tejto hrôzy aj bez prispenia by malo byť mementom a poučením pre všetkých.
Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Cesta do Hajdúszoboszló.
Termín: 11.9.2014.
Popis akcie: Vrámci medzinárodného programu navštívila delegácia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry pod vedením jeho prezidenta Eques Mgr. Jána Všetečku - Konstantyho kúpeľné mesto Hajdúszoboszló, kde sa jej členovia zúčastnili konferencie o pomoci turizmu. Tento akt bol spojený s významným rozšírením Maďarského vinárskeho rádu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hajsúszoboszló, odovzdávanie zlatého kríža EFVK.
Termín: 12.9.2014.
Popis akcie: Delegácia EFVK vedená eques Mgr. Jánom Všetečkom Konstantym, počas celo-maďarského zjazdu vinárov odovzdala zlatý kríž konzulovi Istvánovi Pammerovi. Delegáciu prijali predstavitelia mesta a kraja a zúčastnila sa aj na slávnostnom odovzdávaní zástav pre rozšírené komturáty.
Prezident EFVK Ján Všetečka vyzdvihol prácu vinárov a jej nezanedbateľný prínos pre zamestnanosť a rozvoj v tomto prípade aj kúpeľného mesta Hajdúszoboszló. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Fussmannov Dvor ráno
Termín: 13.9.2014.
Popis akcie: Ráno ešte bežali čerpadlá a vysávali vodu po mimoriadnom lejaku z priestorov pripravovanej výstavy, neustála hrozba dažďa stála proti snahe pripraviť dôstojne jednu z top vinárskych akcií regiónu – 130 výročie narodenia a 70 výročie tragickej smrti jedného z najväčších vinárov medzivojnového obdobia Ferdinanda Fussmanna. Klikni – už len pre pohľad, čo dokáže zapálenosť ľudí so silou zjednotenej myšlienky.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Ferdinand Fussmann - "Stratený obraz"
Termín: 13.9.2014.
Popis akcie: Významné osobnosti kultúry, veľvyslanci i predstavitelia miest a obcí sa zúčastnili na programe výročia Ferdinanda Fussmanna. Niekoľko výstav, folklórne súbory, speváci, obrazosledy - krásna hudba, staré autá a víno. Predstavenie novej značky vína, vydanie dvojjazyčnej brožúry k podujatiu sledovalo cez jeden tisíc návštevníkov v doteraz zabudnutom Fussmannovom Dvore medzi Bojničkami a Dvorníkmi. Tradícia. Víno. Umenie. Priateľstvo. ....-Európskemu Fóru Vínnej Kultúry v spolupráci s firmou Foot Farm sa podarilo vzkriesiť tradíciu o ktorá dlho bude rezonovať v Slovenskom vinárstve. Po prvý krát atyp. spojenie s príbehom F. Fussmanna. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Lúčenie a hodnotenia.
Termín: 14.9.2014.
Popis akcie: Vplyv tohoto originálneho projektu na medzinárodnú spoluprácu v programe EÚ - celoživotného vzdelávania.
Medzinárodné hodnotenie za prítomnosti delegácie vinárov Maďarska, spojenie projektov pre potreby štátnych reprezentácií.
Odchod hostí a delegácií. Lúčenie.
Hodnotenie priebehu, prínosov a vyvodenie dôsledkov bolo predmetom následného stretnutia umelcov prezidenta EFVK Eques Všetečku s Majstrom Eques Plachým. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Brno - benefičné stretnutie EŘRV
Termín: 27.9.2014.
Popis akcie: Evropský Řád Rytířu Vína ako top organizácia vinárov Čiech a Moravy sa svojim smerovaním hlási k podpore kultúry, ktorá sa stala súčasťou reprezentačných stretnutí jej členov a členov Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Benefičný koncert v Brne a neskôr aj vystúpenie mimoriadne talentovaných študentov JAMU sa niesol v tomto duchu. Detský zbor Primavera, Spevácky súbor Gaudeamus a ISHA trio Marta Reichelová soprán, Kristýna Vaculová flauta - Sára Medková klavír a kompozícia načreli do diel českých klasikov Janáčka, Martinu, Dvořáka a ďalších, doslova dôstojný rámec, vzájomne sa obohacujúci. Všetci prítomní boli nadšení. Je len na škodu veci, že na Slovensku dávne vyhlásenia EFVK, nenašli odozvu takých rozmerov ako v Čechách a na Morave. Strácajú vinári a strácajú mladí umelci, zložky, ktoré sa vedia vzájomne doplniť. S týmto stavom na Slovensku - nie sme spokojní. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slávnostné odovzdanie ďakovných listov.
Termín: 3.X.2014.
Popis akcie: Na mestskom úrade v Hlohovci za prítomnosti p. primátora Hlohovca p. Petra Dvorana, boli odovzdané ďakovné listy riaditeľom múzeí pánom PhDr M. Korčokovi riaditeľovi múzea holokaustu Sereď, riaditeľovi vlastivedného múzea v Hlohovci p. Mgr. J. Urmínskemu a výtvarníkovi - Majstrovi Vladimírovi Plachému za významnú pomoc pri realizácii mimoriadne úspešného programu venovanému najväčšiemu. vinárovi medzivojnového obdobia Ferdinandovi Fussmannovi. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61