Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Koordinačné stretnutie v Szombathely.
Termín: 30.3.2017.
Popis akcie: Zástupcovia Česka p. M. Polášková, p. P. Gottwald – Slovenska Ing. Kováč a Eques Všetečka, za stranu Maďarska najvyšší predstaviteľ vinárskych rádov p. Isztván Pammer sa stretli v Szombathely kvôli koordinácii aktivít Česka, Slovenska a Maďarska. Príprava memoranda, dno Maďarska na Morave – výmena vedeckých, umeleckých, vinárskych projektov – boli témami celodenného rokovania. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vernisáž výstavy fotografií.
Termín: 25.4.2017.
Popis akcie: Vernisáž fotografií Yuriho Dojca Last folio a Igora Leichta Fragmenty by sa mala zaradiť medzi významné kultúrne činy. Navyše nadštandardný program s úvodným slovom riaditeľa múzea holokaustu v Seredi p. Martina Korčoka a PaeDr. Beaty Nemcovej posúvali túto vernisáž plnú nedopovedaných tragických príbehov do spektra životných úvah o našom bytí. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie so spisovateľkou Agatou Schindler.
Termín: 2.5.2017.
Popis akcie: Goetheho inštitút v Bratislave v spolupráci s Hudobným centrom pripravili prezentáciu knihy Agaty Schindler - „Maličká slzička“ venovanej židovským umelcom v stredoeurópskom priestore a ich tragickému osudu. Časť knihy je venovaná aj skladateľovi Karolovi Elbertovi. Prezident EFVK Eques Všetečka osobne majstra poznal a nahral niekoľko piesní z jeho skladateľského pera v ČS rozhlase. Na akcii bol prítomný aj dlhoročný sólista p. Pavol Mauréry so svojou paňou dlhoročnou sólistkou Novej scény p. Darinou Markovičovou. Ich dcéru Zuzanu Mauréry poznáme medziiným aj ako prominentnú herečku súčasných víťazných filmov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Divadelné predstavenie v múzeu holokaustu
Termín: 18.5.2017.
Popis akcie: Divadelné predstavenie mladých študentov "...aj nám sa to môže stať" svojou autenticitou otriaslo prítomnými.
Scenár sa opieral a výpovede skutočných ľudí v ich veku, ktorí na začiatku absolvovali to najhoršie, čo môže mladého človeka stretnúť. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Nové vinárstvo - Baynach
Termín: 19.5.2017.
Popis akcie: Nové vinárstvo je ako nový pohľad do starého kraja. Iný prístup osvedčených odborníkov, postavený na tradícii.
Vynikajúce výsledky a skvostný výsledok v rukách Ing Danka, bývalý Foot-farm a vinárstvo Golguz s so skúseným technológom bývalého podniku Víno Nitra Ing. Gažom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Piešťany kúpešný ostrov.
Termín: 20.5.2017.
Popis akcie: Na pozvanie predstaviteľov mesta Piešťany prez. EFVK Eques Všetečka navštívil „ Farmárske trhy“ spojené s folklórom. Spolupráca na rozvoji turizmu dostáva zreteľnejšie kontúry. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Požehnanie prícestnej kaplnky.
Termín: 21.5.2017.
Popis akcie: Požehnanie prícestnej kaplnky venovanej pamiatke sv. Jána Nepomuckého.
Spisovateľ Prof. Imrich Točka pripravil mimoriadnu slávnosť pri požehnaní prícestnej kaplnky venovanej sv. Jánovi z Nepomuku (1310 . - 1393). Záchranou jeho sochy pred zničením pridal do ulice Nad baňou v Šindolke príbeh so zmysluplným zastavením. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Podpis medzinárodnej zmluvy v Boršiciach
Termín: 26.5,2017.
Popis akcie: Predstavitelia troch významných organizácií sa zišli v Boršiciach na podpise medzinárodnej zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry, turizmu, náuky, propagácie a vína. Za Maďarsko Borlovagrend p. konzul István Pammer, za Boršice a vinárov oblasti p. Petr Gottwald, za Európske Fórum Vínnej kultúry prez. Eques Ján Všetečka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kroměříž 2017.
Termín: 27.5.2017.
Popis akcie: Jedna z najlepších vinárskych akcií oslávila 15 rokov svojho trvania. Vynikajúce vína s kultúrnym programom aj vážnej hudby (Dvořák Stabat Mater) so sólistami ND Praha - M, Šrumová, Ibragimova, Briscein a Sulženko, samozrejme cimbálovka v Sale terene Zámku Kroměříž a ohňostroj na vážnu hudbu v barokovej záhrade zámku. Úcta priateľom a všetkým spoluorganizátorom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vlčnov Jízda králu........
Termín: 28.5.2017.
Popis akcie: Lúčenie s priateľmi Kroměříž i Boršice predchádzal návšteve Vlčnova a jeho hlavnej atrakcie Jízda králu. To, čo poznáme z maľby Úprku, Dvorského.... TV - len pekné zábery.... Nekonečná rada áut, nezvládnuté parkovanie, obohraný kultúrny program nezmyselné rozmiestnenie stánkov všetko za drahé vstupné... Ožratý král na koni, chaotické prechádzanie po dedine skúsenosť raz za život a stačilo.. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61