Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Premiéra filmu o Eugenovi Bárkánym
Termín: 11.12.2017.
Popis akcie: Eugen Bárkány.... Ani silou, ani násilím, ale duchom... film o poprednom východoslovenskom projektantovi, reštaurátorovi, maliarovi a zberateľovi. Svojou zberateľskou činnosťou zhromaždil do 3200 predmetov súvisiacich so židovskou tradíciou a v roku 1928 založil v Prešove prvé židovské múzeum na našom území.
Za osobnej účasti producentky filmu p. Evy Kratochvílovej a režiséra p. Petra Hrabinského
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Osobnosti Skalice.
Termín: 14.12.2017
Popis akcie: Osobnosti Skalice bol názov podujatia na ktorom riaditeľka múzea v Skalici pani PhDr Viera Drahošová v spolupráci s prof. PhDr Evou FordinálovouCSc a prof. Evou Blahovou pripravili prehľad viac ako 150 osobností mesta s celoslovenským dopadom. Veľmi si vážime podčiarknutie významu týchto vynikajúcich jedincov v kontexte slovenského vývoja. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vianočný koncert v Červeníku.
Termín: 16.XII.2017.
Popis akcie: Malá obec Červeník a..... - perfektný orchester, perfektné sprievodné slovo, perfektný hosť hrajúci na Panovej flaute – za takýto koncert venovaný Vianociam sa nemusí ani Viedeň hanbiť.... slová vyslovené po koncerte v malej obci Červeník v Trnavskom kraji. Na pozvanie vedenia obce sa zúčastnil tohto mimoriadneho podujatia prez. Eques Všetečka. Interpretačné umenie spravilo z obce mimoriadnu komunitu z ktorej by si mal brať vzor každý starosta, čo chce priniesť dar do občianskeho spolužitia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Milan Hlôška a jeho dielo
Termín: 6.1.2018.
Popis akcie: Osobitná filozofia a poézia čerstvého osemdesiatnikadiela Milana Hlôšku postavila tohto významného fotografa na piedestál niekoľkých umeleckých i vedných disciplín. Začínal ako výtvarník a žiak Júliusa Bartfaya. Zachytávať okamihy tradičného folklórneho prejavu i krásu krajiny čo sa stalo jeho osudovým koníčkom ústiacim do niekoľkých významných publikácií, ktoré katapultovali tohto skromného umelca medzi známe osobnosti v blízkom i vzdialenejšom zahraničí. Prezident. EFVK Eques Všetečka navštívil Majstra Hlôšku s úmyslom zaradiť časť jeho diela do reprezentačných zahraničných projektov vo významnom roku Európskeho kultúrneho dedičstva. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Československý reprezentačný ples.
Termín: 13.1.2018.
Popis akcie: Na pozvanie starostky mesta Kunovice p. Mgr. Ivany Majíčkovej pricestoval prezident Eques Všetečka na jednu z prvých reprezentačných akcií Zlínskeho kraja – Československý ples. Zameranie retro programu evokovalo tých 100 rokov púte Československa za sprievodu vynikajúceho orchestra Zlínskej filharmónie.
Po poďakovaní starostke sa stretol prezident Eques Všetečka s predstaviteľmi kultúrneho života Zlínskeho kraja, aby odovzdal srdečne pozvanie na veľký program spoluorganizovaný Európskym Fórom Vínnej Kultúry - venovaný bulharskému predsedníctvu v Rade Európskej únie a Európskemu roku kultúrneho dedičstva. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Regiontour Brno 2018.
Termín: 18.1.2018.
Popis akcie: Päťdesiatčlenná delegácia slovenských novinárov a podporovateľov turistického ruchu zavítala na otvorenie jednej z najzaujímavejších výstav Regiontour Brano 2018. Prezident EFVK Eques Všetečka na zišiel s vedením Zlínskeho kraja – pre oblasť kultúry a cestovného ruchu. „Je v záujme kultúrnej budúcnosti našich susedných krajín, aby sme pokračovali v zbližovaní všetkými možnými prostriedkami - turistikou, kultúrou – vzájomným odovzdávaním ideí a posolstiev“ prehlásil prezident Všetečka pred prítomnými novinármi. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Večer Bulharskej kultúry.
Termín: 26.1.2018.
Popis akcie: Európske Fórum Vínnej Kultúry v spolupráci s obcou Červeník - zorganizovali projekt „Večer Bulharskej kultúry“ - v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva , aj s prihliadnutím na bulharské predsedníctvo v rade Európy a sté výročie vzniku Československa. Záštitu nad podujatím prebrala veľvyslankyňa Bulharska J.R. Jordanka Čobanova. Za Českú stranu sa podujatia zúčastnilo vedenie kultúry Zlínskeho kraja, rada p. Mgr. M. Kašný a p. PhDr R. Habartová. Zastúpenie kultúrnych osobností Slovenska reprezentovala p. prof. Eva Blahová a vynikajúci sólista opery SND Gustáv Beláček. Nemalé zastúpenia starostov obcí dáva predpoklad trvalej spolupráce v oblasti cestovného ruchu a kultúry. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Holocaust muzeumSereď.
Termín: 30.1.2018.
Popis akcie: S príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu bola otvorená výstava diel Stopy, reflexie minulosti. Autorka p. Kunovská zaradila do výstavy diela preživších holokaust, diela z ktorých sa postupne stávajú pamätníky tvorcov. Hudobným hosťom bol dirigent a vynikajúci huslista Jack Martin Händler – umelecký súpútnik prez. EFVK Eques Všetečku. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Gabriela Čechovičová
Termín: 5.2.2018.
Popis akcie: Dielo pestovateľky maku z Jarnej Gabriely Čechovičovej reprezentuje domáce poľnohospodárske produkty na väčšine výstav v Európe, ktoré sa venujú tejto problematike. Aj Európske Fórum Vínnej Kultúry radí túto vzorovú pestovateľku medzi blízkych spolupracovníkov na vinársko – umeleckých produkciách. Rozhovor venovaný tejto spolupráci bol aj témou stretnutia prezidenta Eques Všetečku v Novej tržnici v Bratislave. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Tokaj a výročia.
Termín: 7.2.2018.
Popis akcie: V sídle EFVK sa stretol prez. Eques Všetečka so šéfom Tokajskej vínnej cesty Jaroslavom Macíkom a jeho paňou. Pani Mária Macíková predstavila svoju knihu Tajomstvá Tokaja, ktorú venovala prez. Eques Všetečkovi. Pokračovanie spolupráce počas Európskeho roka kultúrneho dedičstva a spoločná prezentácia 100. Výročia ČSR boli predmetom spoločného uzáveru. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61