Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vianočný koncert v Červeníku.
Termín: 21.XII.2018.
Popis akcie: Vianočný koncert Art Music Orchestra v Červeníku – bol dôstojnou rozlúčkou s aktivitami spoločenskými i umeleckými roku 2018. Koncert navštívila aj významná delegácia Zlínskeho kraja, ktorú viedla p. PhDr Habartová a viceprimátorka mesta Kunovice p. Marta Polášková. Dámy po koncerte odovzdali dary starostovi Červeníka p. M. Mihálikovi a prez. Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečkovi za rozvoj kultúrnych a spoločenských vzťahov obce Červeníka i EFVK so Slováckom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dve kultúrne podujatia v Novej Vsi nad Žitavou
Termín: 6.I.2019.
Popis akcie: Ľubor Gál kňaz vo farnosti Nová Ves nad Žitavou pripravil impozantný vstup do Nového roku dvoma top projektmi. Omšou na ktorej sa zúčastnili veriaci v krojoch za sprievodu vynikajúcej ľudovej hudby zo Zlatých Moraviec a koncert Metropolitného orchestra z Bratislavy pod vedením Petra Uličného so sólistami SND Viktóriou Ballánovou a Romanom Krškom. Malá dedinka pri Vrábloch...– tak uviedli tento počin v televíziách..... Malá dedinka Nová Ves nad Žitavou - so svojou farnosťou by mala byť vzorom všetkým svetským organizátorom umeleckých podujatí. Vzorom podčiarkujúcim význam rodiny a spoločenského života. Aj to bol dôvod prečo v predchádzajúcom roku sme zvolili túto farnosť, ako spoluorganizátora koncertov Pro musica nostra nitriensis. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kunovické stretnutia.
Termín: 12.1.2019.
Popis akcie: Otvorenie plesovej sezóny spojili kunovickí radní s krstom významnej dvojdielnej publikácie dejín tohto Moravského mesta na ktorej sa podieľal kolektív najpovolanejších. Doc. Galuška, Petr Zemek a ďalších deväť spoluautorov. Prezident EFVK Eques Všetečka zablahoželal ku tomuto úspechu šéfke kultúry Zlínskeho kraja p. Habartovej, viceprimátorke Kunovic p. Poláškovej. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Regiontour 2019 Brno
Termín: 17.1.2019.
Popis akcie: Aj v tomto roku prijal pozvanie prezident EFVL Eques Všetečka zúčastniť sa otvorenia výstavy cestovného ruchu Regiontour 2019. Po dlhom čase sa objavil na výstave aj región Nitry. Zlínsky kraj bol bohato zastúpený kultúrnymi aktivitami a zúčastnili sa ho všetci hlavní predstavitelia kultúry vrátane politického vedenia Zlínskeho kraja. Neformálne stretnutia potvrdili trend kultúrnej spolupráce, ktoré navrhol pred časom prez. EFVK Všetečka a navyše doložili konkrétnymi termínmi základné kamene kultúrnej spolupráce. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hrdinovia. Výstava fotografií.
Termín: 28.1.2019.
Popis akcie: Pohľad na statočnosť a morálku v hlbšom slova zmysle zachytil fotograf Jaroslav Žiak vo svojej výstave „Hrdinovia“, ktorej premiéru sme mali možnosť vidieť v seredskom múzeu holokaustu.
Predkladať dnešným mladým ľuďom príklad statočnosti v bezprostrednom ohrození života, sa stáva pomaly nutnosťou. Nebola to rozprávka, boli to holé fakty v strašných súvislostiach – tak poznamenal pri úvode výstavy riaditeľ múzea M. Korčok. Klkni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Taiwanský deň v Nitre.
Termín: 1.3.2019.
Popis akcie: JE Larry Tseng sa zúčastnil Taiwanského dňa poriadaného prezidentom Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečkom. Projekt mal názov "Keď sa východ stretáva so západom". JE poukázal na bilaterálnu spoluprácu so Slovenskom. Tradícia. Umenie, Priateľstvo základné atribúty vzťahov s touto úžasnou časťou zeme.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutia počas sviatku Bulharska.
Termín: 4. 3. 2019.
Popis akcie: S príležitosti štátneho sviatku Bulharskej republiky usporiadala veľvyslankyňa Bulharskej republiky JE p. Yordanka Chobanova v priestoroch Mirbachovho paláca koktail s významnými osobnosťami Slovenska a zahraničných diplomatických zastúpení. Európske Fórum Vínnej Kultúry zastupoval prezident Eques Všetečka. Medzi inými sa stretol aj s americkým veľvyslancom na Slovensku Adamom H . Sterlingom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Desať rokov Art music orchestra.
Termín: 9.III.2019.
Popis akcie: Máloktorá obec sa môže pochváliť s desaťročnicou kvalitného orchestra ako Červeník. Dlhoročná spolupráca sobcou a Európskym Fórom Vínnej kultúry umožnila zúčastniť sa predstaviteľom EFVK tohto mimoriadneho jubilea. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Koncert v Mojmírovciach.
Termín: 13.3.2019.
Popis akcie: Koncert mladých umelcov v spolupráci s bulharským diplomatickým zastúpením na Slovensku zorganizoval prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečka v Mojmírovciach . Výber autorov, predstavenie životných diel skladateľov a prehliadka múzea boli vhodným doplnením zmysluplného večera nielen o umení, ale aj o histórii obce – tak to podčiarkol vo svojom prejave starosta obce pán Mgr. Martin Palka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Nová Ves nad Žitavou.
Termín: 15.3.2019.
Popis akcie: Druhý koncert mladých umelcov v spolupráci s diplomatickým zastúpením Bulharska odznel s veľkým úspechov v kostole zasvätenom sv. Tomášovi Becketovi v Novej Vsi nad Žitavou. Podarilo sa priniesť kus svetového hudobného dedičstva aj do malej obce, kde pôsobenie nadšeného kňaza pripravilo vynikajúcu kultúrnu a divácku atmosféru. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61