Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slovenská obchodná a priemyselná komora.
Termín: 11.1°2.2014.
Popis akcie: Európske Fórum Vínnej Kultúry s vinárstvom Golguz boli partnermi stretnutia na pôde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Nielen víno, rozhovory o kultúre, výstava obrazov nositeľa medzinárodných ocenení Majstra Vladimíra Plachého a mnoho faktorov, robili toto stretnutie výnimočným – plným porozumenia a vianočnej priateľskej pohody. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Staré harmónium.
Termín: 17.12.2014.
Popis akcie: Pri nedožitom výročí narodenia vynikajúceho hudobníka Jozefa Malíka pre dvoma mesiacmi v Čunove si na miestnej fare všimol zničený hudobný nástroj tzv. fysharmoniku, hudobný skladateľ, organár a organista pán Tomáš Jeřábek. Prehlásil, že sa jedná o vzácny nástroj z dielne Viedenského staviteľa Kotykiewicza, aké sú známe iba dva v Čechách a teraz tento zničený v Čunove. Po dohode s dôstojným pánom Dr Červeným si dnes bol overiť správnosť, alebo nesprávnosť odhadu. Spolu s eques Všetečkom navštívili faru a....Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Po stopách významného umelca.
Termín: 19.XII.2014.
Popis akcie: V spolupráci so Záhoráckym múzeom pripravujú predstavitelia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry oboznamovací, medzinárodný projekt s názvom“ Národný umelec Dr Janko Blaho a jeho doba“. Prezident Eques Všetečka s Majstrom Plachým navštívili mesto Skalicu, Záhorácke múzeum uličky, zákutia - aby si pripomenuli prostredie, ktoré utváralo názorový základ tejto významnej osobnosti Československej kultúry. Majster Plachý vytvorí obraz Skalice, ktorý bude súčasťou výstavy, v ktorej sa rozšíri priestor pre mladých začínajúcich umelcov. Súčasťou projektu bude väčšia angažovanosť školskej mládeže aj prostredníctvom speváckej súťaže. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vianočný koncert s projektom F.F.
Termín: 21.12.2014.
Popis akcie: O projekte Ferdinanda Fussmanna informoval na žiadosť usporiadateľov, - počas vianočného koncertu prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Mgr. Všetečka. Príbeh o F. Fussmannovi a jeho rodine umelecky spracovaný a prezentovaný ako súčasť viacerých žánrov mal úspech a publikum zaujal. Preto, ako v rozhovore s predsedom cechu vinárov p. Pavlom Tuturom uviedol, je už nutnosťou, aby pokračovanie v roku 2015 bolo precízne pripravené. Nový projekt má už svoje jasné kontúry, a je viac menej hotový, aj napriek termínu 29. augusta 2015. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Fussmannov Dvor trochu inak.
Termín: 23.12.2014.
Popis akcie: Príprava augustového projektu Ferdinanda Fussmanna 2015 je spojená s viacerými prezentáciami. Prez. EFVK Eques Všetečka s odborníkom na výstavníctvo v Česku p. Kovalom navštívili objekt Fussmannov dvor medzi Bojničkami a Dvorníkmi, aby definitívne zhodnotili možnosti a nutné úpravy smerom k univerzálnejšiemu využitiu tejto zaujímavej lokality. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Termíny 2015
Termín: 11.1.2015.
Popis akcie: Zámok u Grófa bol hostiteľom časti vedenia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, na ktorom spresnili zúčastnení termíny medzinárodných stretnutí. Prezident EFVK Eques Všetečka poukázal na pozitívne výsledky spojenia kultúrnych a vinárskych aktivít prinášajúcich predovšetkým kompletný zážitok publiku a návštevníkom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Krakov - výzmaná prezentácia. I deň.
Termín: 30.I.2015.
Popis akcie: V rámci projektu EÚ vycestovala delegácia EFVK vedená jej prezidentom Eques Mgr. Jánom Všetečkom – Konstanty - na významné medzinárodné stretnutie pracovníkov kultúry, vinárstva a školstva do Krakova. Prvý deň Krakovského pobytu sa niesol v znamení prezentácie aktivít Slovenska v tejto oblasti. Výstava významného výtvarníka a člena EFVK Eques Majstra Vladimíra Plachého , prezentácia a uvedenie do života knihy profesorov Mieczyslava Czumu, Leszka Mazana a Marcina Žreranskeho a teamu členov VŠ slovenských katedier Univerzity Krakow. Slovenské vinárstvo zastúpil riaditeľ vinárstva Golguz, ktorý predstavil významný prínos firmy Food Farm a mimoriadne medzinárodné ocenenia Golguzu na svetových súťažiach vína. Gastronómiu prezentoval člen EFVK p. Henrich Kopinec. Na prezentácii sa zúčastnili generálny konzul Slovenska p. Ivan Škorupa, Wojewoda Malopolski Jerzy Miller. Seimik Wojewodstva Maloposkiegi Kazimierz Barczyk a mnohí iní významní hostia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Krakov II deň.
Termín: 31.I.2015.
Popis akcie: Druhý deň pobytu slovenskej delegácie patril prezentáciám Maďarska a Poľska. Poľská strana sa venovala enoturistike a jej náplni a formovej rôznorodosti, vrátane návštevy súkromného vinárstva a Maďarsko prispelo rozborom svojich pestovateľských možností s presahom na susedné krajiny, perspektívou a rozvojom vinárskej činnosti.
Návšteva soľných baní, prezentácia gastronómie Poľska, podčiarknutá dôslednosťou prezentáciou vín Maďarska, tvorili hlavný rámec pobytového dňa delegácie. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Krakov III. deň pobytu.
Termín: 1.2.2015.
Popis akcie: Pracovné stretnutie delegátov a organizátorov medzinárodného kultúrneho a vinárskeho života sa nieslo v duchu otvárania nových projektových možností s rozšírením o výraznú edukačnú časť vrátane školskej mládeže. Príprava učebníc a náučných brožúrok, medzinárodná kultúrna činnosť a príprava veľkého sympózia v Budapešti... Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dôležité stretnutie na SPÚ pre pomoc vinárom.
Termín: 6.II.2015.
Popis akcie: Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Mgr. Ján Všetečka – Konstanty sa stretol na pôde Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre s vedúcim katedry ochrany rastlín prof. Ing. Ľudovítom Cagáňom CSc. - pri rokovaní o ďalšom postupe pomoci vinárom na úseku ochrany rastlín vrátane pomoci vinárom aj v krajinách V4. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61