Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Sorospatak
Termín: 18. - 21. júna 2015.
Popis akcie: Oboznámenie s výsledkami spolupráce na projektoch celoživotného vzdelávania bolo účelom stretnutia delegácií EFVK a Európai Borlovagrend Magyarországi s Sárospataku. Slovenská strana predstavila svoje aktivity ďaleko presahujúce dané projektové témy a prez. EFVK Eques Všetečka predstavil medzinárodne pokračovanie vo forme veľkého projektu Dr. Janko Blaho a jeho doba. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie v Nitre.
Termín: 1. - 2. 7.2015.
Popis akcie: Projektová spolupráca s vynikajúcim partnerom Maďarska pokračuje. Sídlo Európskeho Fóra Vínnej Kultúry navštívil predstaviteľ vinárov Maďarska p. István Pammer, kde sa stretol s prezidentom EFVK. Eques Všetečkom. Hlavnou témou rozhovoru boli projektové spolupráce najbližších rokov.
Obe strany dohodli presnú stratégiu vzťahov určenú pre pomoc vinárov, vrátane účasti vedeckých pracovníkov SPÚ a spolupráce v oblasti vínnej kultúry. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vasszécseny
Termín: 10.7.2015.
Popis akcie: Vyvrcholenie programu celoživotného vzdelávania si vyžiadalo bezodkladné koordinačné stretnutie s Maďarskou stranou zastupovanou Európai Borlovagrend. Prez EFVK Eques Všetečka s p. Ághom vycestovali do Maďarska kde svojich partnerov informovali aj o podrobnostiach pripravovaného projektu Dr. Janko Blaho a jeho doba. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Krakov
Termín: 15.-16.7.2015.
Popis akcie: V Krakove sa zišli delegácie Poľska, Maďarska a Slovenska. Slovensko zastúpené prez. EFVK Eques Všetečkom, aby uzavreli jednu mimoriadne významnú časť spolupráce, ktorú generovali od augusta 2013. Okrem záverečného sumára jednotlivé delegácie predstavili projekty, ktoré prekročia obdobie tohoto roku. Slovensko predstavili projekt Dr. Janko Blaho a jeho doba, ktorý pripravil prez. EFVK Eques Všetečka. Eurokreátor Rafal Kunaszyk odovzdal vytlačené, zviazané spolu pripravované materiály v anglickej verzii, ktoré spoločne podpísali. Spolupráca bude pokračovať v intenciách určených projektami, ako je jeden z pripravovaných slovenskou stranou Dr. Janko Blaho a jeho doba. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Významná návšteva.
Termín: 22.7.2015.
Popis akcie: Alexander Anikin člen obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie navštívil náš región aby sa oboznámil s možnosťou exportu slovenských vín do Ruskej federácie. Počas svojej návštevy ho prijal viceprimátor Serede BC. Ľ. Veselický okrem iného mu predstavil vzácne kolorované rytiny Sankt Petersburgu, ktoré sú umiestnené v reprezentačných priestoroch úradu a odovzdal mu plány priemyselného parku s otvorenými možnosťami pre podnikateľské aktivity subjektov Ruskej federácie. Delegácia na ceste do Hlohovca sa zastavila na Fussmannovom dvore, pri pamätníku F. Fussmanna, kde oboznámil s novým projektom pod názvom Dr Janko Blaho a jeho doba vprezident EFVK Mgr. Všetečka. P. Anikin prisľúbil účasť na tomto projekte. Delegácia navštívila firmu Investefekta a po rozhovoroch s jej riaditeľom navštívila firmu Golguz, ktorou ju previedol riaditeľ p. Miloš Holík. Pozitívny dojem a poďakovanie p. Anikina sa premietne aj do prehĺbenej kultúrnej spolupráce. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Červeník 2015
Termín: 7.-8.-9. augusta 2015
Popis akcie: Červeník, obec, ktorá na kultúre postavila svoj imidž. Slávnosti spevu hudby a tanca. ostatné viď na priložených fotografiách.
Priateľské vzťahy organizátorov, záujem o vzájomnú prácu to všetko bolo nepísaným atribútom stretnutia prez. EFVK s predstaviteľmi obce, priateľmi a množstvom známych počas slávností v Červeníku. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Pracovný obed s veľvyslancom Taiwanu.
Termín: 10.8.2015
Popis akcie: Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečka prijal pozvanie na obed s veľvyslancom Taiwanu J.E. Yun-Ping CHANGom, a jeho paňou Rebecca CHANG. Prítomný bol aj výkonný asistent pán Lin-Chiu HUNG a zástupkyňa MZV p. A. Straková. J.E. poďakovala Eques Všetečkovi za rozvoj kultúrnych vzťahov medzi krajinami a vyslovila presvedčenie, že tento trend bude aj naďalej pokračovať. Dohodli sa na prehĺbení spolupráce a prebrali konkrétne úlohy vyplývajúce z tejto činnosti na najbližšie mesiace. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Wienerberger a F.Fussmann.
Termín: 29.9.2015.
Popis akcie: Panónia, pôvodný majetok Ferdinanda Fussmanna medzi Bojničkami a Dvorníkmi bola miestom čiastočnej prezentácie projektu Dr Janko Blaho a jeho doba. EFVK v spolupráci s fy. Wienerberger pripravili pre záujemcov z okolia stretnutie s prof. Blahovou, Jožkom Šmukařom a jeho pesničkami. Navyše fy. Wienerberger, ktorú zastupovala Ing. Uhrecká pripravila aj pre deti darčeky a zaujímavé prednášky aj pre ich rodičov.Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dni slovenskej kultúry v Luhačoviciach.
Termín: 4.IX.2015.
Popis akcie: Dni slovenskej kultúry v Luhačoviciach.
Premiéra projektu „Dr Janko Blaho a jeho doba“, v Luhačoviciach sa stretla s mimoriadnym úspechom. Luhačovice v historickom kontexte koexistencie Slovákov a Čechov, hrali mimoriadnu úlohu. Na besede po premietnutí obrazosledu prez. EFVK Eques Všetečku sa stretlo niekoľko významných osobností , ktorí prispeli k úspechu celej akcie reprezentujúcej slovenskú kultúru v kontexte s rodinou Blaho. Jaroslav Blaho Dramaturg SND, riaditeľka múzea v Skalici p. PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka múzea v Luhačoviciach p. PhDr. B. Petráková a samozrejme hlavná koordinátorka akcie p. Milena Hrbáčová. Cech vinárov prezentujúci slovenské vína zastupoval šéf cechu hlohoveckých vinárov p. Pavol Tutura. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Praha - Hradčany
Termín: 6.sept.2015.
Popis akcie: Začiatok dlho pripravovanej spolupráce s významnou európskou galériou Miro Praha a nadáciou Trebia sa niesol v nadšenom duchu priateľstva a vzájomnej úcty. Dielo svetoznámeho českého sklára Bořeka Šípka, umocnené slovenským vínom Chateau Topoľčianky, predstavenie projektu Dr. Janko Blaho a jeho doba, pripraveným prezidentom EFVK Mgr. Art. Všetečkom -, osobne ním predstavené - vytvorilo podľa návštevníkov pražských vernisáží a umeleckých podujatí vzájomne dopĺňajúcu sa harmóniu „umeleckého Čechoslovakizmu“. Režisér Juraj Jakubisko vyzdvihol spevník piesní „O víne a pri víno“, zo zbierok Dr. Janka Blahu. Podčiarkol výber piesní zo spevníka ich melodický súzvuk postavený na „výrazných popěvkoch“. Blahov spevník vyzdvihol aj pán Vlastimil Harapes riaditeľ Európskej školy umenia v Prahe. Na záver vo VIP salóne galérie odovzdal riaditeľ galérie PhDr, MgA Miroslav Smolák prezidentovi EFVK Eques Mgr. Art. Všetečkovi tri diela významného českého výtvarníka Martina Šárovca z jeho tzv. „pražského obdobia“ (r.1977). Jedno dielo, ako ocenenie práce vinárov Chateau Topoľčianky, jedno určené pre zbierku umeleckých artefaktov Európskeho Fóra Vínnej Kultúry v Zámku u Grófa a jedno ako osobné ocenenie Eques Všetečku za projekt „Dr Janko Blaho a jeho doba“. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61