Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: ThDR Štefan Gallo
Termín: 26.10.2019.
Popis akcie: Prezident Eques Všetečka s vedením obce Jarok pripravili medzinárodný projekt - odhalenie pamätného kameňa kňazovi ThDr Štefanovi Gallovi nositeľovi ocenenie Spravodliví medzi národmi – za záchranu 35 ´židovských spoluobčanov počas II. svetovej vojny.Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vzkriesenie židovských tradícií.
Termín: 31.X.2019.
Popis akcie: Obnovenie židovských tradícií cez hudbu si dala za cieľ skupina Rabi Gabi. Jeden z jej koncertov sa odohral vo vkusne prestavanej synagóge Uherského Hradišťa . –dnes knižnici Bedřicha Beneše Buchlovana, nadšeného priekopníka kultúry Slovácka. Po hudobnej stránke bolo ideálne využitie klasickej nástrojovej harmónie obohatenie rytmikou a výraznou melodikou židovskej piesne. Melodická stránka koncertu bola vkusne doplnená textovými vsuvkami riaditeľa knižnice o histórie judaizmu v lokalite Uherské Hradistě. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Reunion party
Termín: 28.12.2019.
Popis akcie: V priestoroch bratislavského hradu sa konalo prednovoročné stretnutie s osobností s veľvyslancom Taiwanu JE p. Larry Tsengom. Vo svojom príhovore zhodnotil medzinárodnú spoluprácu so Slovenskom, spomenul nie malú zásluhu na vývoji HDP Slovenska vzhľadom na hospodársku činnosť a prítomnosť veľkých nadnárodných Taiwanských spoločností typu Foxcon. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Jubileum prof. Evy Blahovej.
Termín: 1.XII.2019
Popis akcie: Prof. Eva Blahová a jej jubileum nie je len jej osobná vec, pedagogické majstrovstvo šíri prostredníctvom svojich žiakov do celého sveta – o tom všetkom i súvislostiach sme sa mali možnosť presvedčiť na koncerte v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 1. XII.2019.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia Velehrad
Termín: 3.XII.2019.
Popis akcie: Medzinárodná konferencia vo Velehrade o Cyrilo Metodskej ceste sa stala zrkadlom dvojročného medzinárodného úsilia o kreovanie zmysluplnej spoločenskej činnosti postavenej na odkaze patrónov Európy sv. Cyrilovi a Metodovi. Medzi kultúrne dominanty pôsobenia patri Musica cordis, hudobné spojenie štyroch významných pútnických miest. O tomto projekte prednášal prezident EFVK Eques Všetečka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Avw Rosa - koncert k oslave spevnosti.
Termín: 8.XII.2019.
Popis akcie: Ave Rosa koncert k oslave spevnosti na druhú adventnú nedeľu v kunovickom kostole sv. Petra a Pavla na Morave. Motto: „Kdož by chtěl svým kořenům neveřit. Veľmi ťažko sa definuje hudobno duchovné pásmo na tak vynikajúcej úrovni, akú sme mohli počuť a hlavne zažiť v Kunoviciach na Morave. Výnimočná atmosféra generovaná aj hudobnou škálou od klasiky, cez židovské piesne po hlboko zasahujúce piesne štylizovaného folklóru. Sprievodné slovo, recitácia ako perly na jemnej šnúrke odkazu našich predkov. Mladá adeptka Terezka Habartová pripravila večer na ktorý sa nezabúda, ktorý by mal byť príkladom pre všetky adventné projekty
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vianočný koncert v Slepčianskom kostole.
Termín: 29.12.2019.
Popis akcie: Slepčiansky kostol bol svedkom koncertu dychovej hudby Skýcovanka, na ktorom odzneli Vianočné koledy a skladby podčiarkujúce hudobnú vyzretosť jednotlivých hráčov. Bolo mi záhadou prečo sa hudobníci uchýlili k zosilňovacím aparatúram, keď plechové nástroje už zo svojho konštrukčného princípu akusticky dominujú. Intímnu atmosféru kostola sa im podarilo premeniť na ohlušujúcu arénu nevhodne doplnenú nánosom amerických skladieb duchovne vzdialených našej európskej tradícii. Ukázalo sa, že slepé kopírovanie TV programov je nevhodnou cestou. Koncert sme zaradili do kolónky "školné". Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Chrámový koncert a capelly Decorum
Termín: 5.1.2020.
Popis akcie: Vystúpenie a capella skupiny Decorum v r. k. kostole Nová Ves nad Žitavou zasvätenému sv. Tomášovi Becketovi - bol mimoriadnym prekvapením o to väčším, že sa jednalo o „amatérsky súbor“. Nadšenie interpretov, intonačná presnosť - cit pre priestor spravili z tohto koncertu skutočný umelecký zážitok spojený s hlbokým prežitkom v kontexte končiacich sviatočných dní. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Trojkráľový koncert.
Termín: 6.I.2020.
Popis akcie: Spevácky zbor Nitria s dirigentom Ondrejom Šarayom účinkovali v Slepčianskom renovovanom kostole.Adresný repertoár, pôsobivé interpretačné výkony boli potešením pre všetkých divákov.. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Koncert a TV záznam Silvestra 2020 - Stará Dubnica.
Termín: 12.I.2020.
Popis akcie: Kultúrny dom v Starej Dubnici bol miestom konania záznamu jedného z vypredaných siedmich koncertov pre Silvester 2020. Vynikajúci výkon Gospel Family na čele s dirigentom Jurajom Hortom, ideálna symbióza so sólistom opery SND Gustávom Beláčkom opäť prekročí svojou kvalitou a zaujímavosťou sledovanosť pripravovaného Silvestrovského večera 2020 na TV Lux.
Európske Fórum Vínnej Kultúry s jeho vedením opätovne predznačilo jednu z úspešných spoluprác na projektoch ideovo sa odvíjajúcich od Musica cordis. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61