Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dirigent svetového mena Petr Vronský.
Termín: 25.3.2013.
Popis akcie: Stretnutie predstaviteľov Českej hudobnej scény po tridsiatich rokoch.
Šéfdirigent Petr Vronský sa stretol s prez. EFVK Mgr. Art Všetečkom aby prerokovali medzikontinentálnu spoluprácu. Umelci sa v minulosti podielali na úspešnej reprezentácii Československej vážnej hudby, na túto spoločnú prácu nadviažu v najbližších medzinárodných projektoch. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Jašter Hlohovec.
Termín: 21.3.2013.
Popis akcie: Priamo z Prahy viedla cesta prez. EFVK Všetečku do Hlohovského Jaštera. Propagácia vinárstva cestou umenia, návšteva umeleckého súboru čínskej opery, Hlohovecké putovanie za vínom a mnoho iných aktivít. Boli predmetom rozhovorov medzi šéfom Jaštera p. Tuturom a prez. EFVK. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hlohovské rozhovory
Termín: 22.IV.2013.
Popis akcie: Prez. EFVK sa opätovne stretol na rozhivirich v Hlohovci so šéfom Cechu vinárov a vonohradníkov p., Tuturom a spoločne navštívili primátora mesta ohľadom najväčšej akcie venovanej 900 ročnej zmienke o Hlohovci. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Empírové divadlo Hlohovec
Termín: 28.4.2013.
Popis akcie: Empírové divadlo v Hlohovci navštívil prezident EFVK Mgr. Všetečka s príležitosti prezentácie novej hry o Hlohovci Základné kamene stavby.. Súčasne prezrel možnosti priestorov na medzinárodnú prezentáciu Hlohovca, umelcov - spojenú s účinkovaním činskej opery. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Viedenský slávik - galakoncert.
Termín: 5.5.2013.
Popis akcie: Najlepší mladí interpreti Rakúska a Slovenska sa predstavili v divadle Shauspielhaus vo Viedni. Za sprievodu vynikajúceho Mira Dudíka a excelentného viacjazyčného moderovania A.Banášovej sa predstavila plejáda talentovaných mladých spevákov. Galakoncertu sa zúčastnili zástupcovia slovenských inštitúcií vo Viedni, MK a Slovenského inštitútu pod vedením p. A.Heribanovej. V mene EFVK pozdravil prítomných prez. EFVK eques Všetečka a usporiadateľov odmenil vecným darom z oblasti Čajkova. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kroměříž
Termín: 18.V.2013.
Popis akcie: Všetky superlatívy nedokážu opísať úžasnú akciu Evropského řádu rytířu vína na zámku v Kroměříži.
Povýšenie do pozície Consiliarius si zaslúžili svojou vynikajúcou prácou Člen OEVE H.Kopinec a člen OEVE P.Tutura. Veľký orchester, sólisti ND, ministri a prominenti českej vlády, poprední vinári tvorili priateľský koloryt tohoto veľkolepého večera. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hlohovec - stretnutie top. vinárov
Termín: 20.V.2013.
Popis akcie: V priestoroch firmy Foodfarm sa konalo stretnutie vinárov hlohoveckej vinohradníckej oblasti. Ocenenému Pavlovi Tuturovi odovzdal prez. EFVK Mgr. Všetečka menovací dekrét. Prítomní vinári sa zúčastnia na akciách, ktoré navrhol predseda cechu p. Tutura, vrátane hosťovania súboru čínskej opery, ktoré bude len pre pozvaných hostí v Empírovom divadle. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Víno Hlohovec
Termín: 24.V.2013.
Popis akcie: Vkusne upravené priestory pivníc hlohovského kláštora boli miestom prezentácie vín Hlohoveckej vinohradníckej oblasti.
Prez. EFVK Mgr. Všetečka ocenil prácu prominentného vinára Ladislava Černého jeho víno stojí v pyramíde vín Slovenska na najvyššej priečke a organizátorskú prácu šéfa cechu vinárov Pavla Tuturu. Hŕstka nadšencov skultúrnila priestory a dokázala ich naplniť kvalitou. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Zobor Nitra
Termín: 25.5,2013,
Popis akcie: Svätourbanská oslava na Zobore: účastníkov víta mestská polícia, všade cítiť dym opekaného mäsa - od skazenej propagácie až po nedôstojné podmienky s improvizovaným javiskom a hľadiskom. Najlepší vinári nedôstojne zastrčení kdesi. Svätý Urban našťastie neprišiel. Svetlý bod - vystúpenie súboru a ľudí z Čajkova, p. starostka prišla osobne a môže si blahoželať, lebo Čajkovské slávnosti vína, Dražovce, Hlohovec majú proti tejty "ryži" vynokajúcu úroveň. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dražovská výstava M.Dzureka.
Termín: 2.6.2013.
Popis akcie: Dražovecký kostolík bol svedkom výstavy nášho talentovaného výtvarníka Martina Dzureka. Klikni.
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61