Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia venovaná CR II.
Termín: 3.6.2016.
Popis akcie: Praktická časť medzinárodnej konferencie sa odohrávala v Topoľčiankach, rokovanie pokračovalo v priestoroch Chateau Topoľčianky s odborným výkladom p. Kamila Benku venovanému histórii i súčasnosti enoturistiky. Plánovaný čas pobytu predĺžili diskusie o pobyte T.G. Masaryka a jedno z najznámejších diel spisovateľa Karola Čapka "Rozhovory s T.G.M. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia venovaná CR III.
Termín: 3.6.2016.
Popis akcie: Príchod veľvyslanca Taiwanu j.e. Larryho R. L. Tsenga na Zámok u Grófa sídla Európskeho Fóra Vínnej Kultúry - predznamenal tretiu časť dňa medzinárodnej konferencie venovanej cestovnému ruchu. Účastníci dostali možnosť zhliadnuť špičkovú prezentačnú úroveň materiálov venovanú Taiwanu a jeho hlavnému mestu Taipei. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia venovaná CR IV.
Termín: 4.6.2016.
Popis akcie: Propagácia regionálnych potravín, maku, medu, vína – histórie, umenia pod dohľadom osobností tvoriacich hodnoty a reprezentujúcich intelektuálny potenciál Európy.
Zrovnoprávnenie snažení nadšencov a štátnych inštitúcií, je vážny podnet k úvahám o CR. Druhým dňom boli sumarizované a vyhodnotené príspevky do konferenčného portfólia a vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k úspechu a výsledkom konferenčných dní. Klikni - pre zaujímavosť.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: DEŇ RUSKA v Bratislave.
Termín: 6.6.2016.
Popis akcie: Na pozvanie veľvyslanca Ruskej federácie Alexeja Fedotova sa zúčastnil prezident EFVK Eques Mgr. Všetečka oslavy vzniku štátnosti RF v Bratislave. V krátkom osobnom rozhovore bola spomenutá aj účasť 1. tajomníčky veľvyslanectva na konferencii o cestovnom ruchu. Otvorená otázka generovania kultúrnych vzťahov dostáva svoje jasné kontúry odovzdaním materiálov o aktivitách EFVK. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Celoslovenské dni poľa
Termín: 6.- 8. 6.2016.
Popis akcie: Veľkolepá výstava v Dvoroch nad Žitavou - všetkého, čo sa týka poľnohospodárstva. Súkromný sektor ukázal, ako sa má správna výstava pripraviť a realizovať. Agrokomplex s množstvom dotácií, manažérov, betónových plôch a klimatizovaných priestorov zostal kdesi na ďalekom chvoste. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vernisáž výstavy Oľgy Kuskovej - Ovsepian.
Termín: 8.6.2016.
Popis akcie: Reprezentačné priestory miestneho úradu Rače, boli miestom vernisáže umelkyne - maliarky Oľgy Kuskovej - Ovsepian. Ku prítomným sa prihovorila prednostka miestneho úradu pani Ing. Jana Pešková a samozrejme mimoriadne talentované speváci z triedy sólistu SND Gurgena Ovsepjana. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Cestovný ruch a autá.
Termín: 11.6.2016.
Popis akcie: Medzinárodná konferencia o cestovnom ruchu v Nitre organizovaná EFVK má odozvu aj v Piešťanoch. Na pozvanie organizátorov pricestoval prez. EFVK Mgr. Všetečka na stretnutie veteránov do Piešťan. Medzirezortné aktivity sú čoraz žiadanejším artiklom pri organizovaní projektov cestovného ruchu. Spájať umenie s históriou a pridať myšlienku a edukačnú časť, vložiť umelecký potenciál a vznikne síce časovo obmedzený projekt, ale nezabudnuteľný! Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie v Bratislave.
Termín: 23.6.2016.
Popis akcie: Medzikontinentálna kultúrna spolupráca bola predmetom stretnutia J.E. L. Tsenga veľvyslanca Taiwanu, generálneho riaditeľa Slovenského Národného Divadla p. Mariana Chudovského a prezidenta Európskeho Fóra Vínnej Kultúry p. Eques Jána Všetečku. Predsedníctvo Slovenska rezonuje aj v umeleckej obci Slovenska a javí sa ako dôležitá súčasť reprezentatívnej zložky našej krajiny, ktorú bude prezentovať umenie, úspechy v agro sektore i individuálne vklady spolupracujúcich organizácií. Všetky tieto skutočnosti boli predmetom pracovného stretnutia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slávik Slovenska. 2016.
Termín: 24.6.2016.
Popis akcie: Minimálne podporovaný 26 ročník Slávika vydal svoje svedectvo.
Žije.
Spevácke výkony úžasné, vďaka rodičom, učiteľom sme mali možnosť vidieť a počuť vynikajúce výkony speváčikov a speváčok, počuť a zažiť to.
Je iba na hanbu ministerstva kultúry – miesta prerozdeľovania financií, že „Slávik Slovenska“ vypadol z podporovaných projektov Fondu pre podporu umenia. Čo chcete páni podporovať, ak nepodporíte to najkrajšie, čo nám dala tradícia, to snaženie najmladšej generácie...
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Salón u Liszta v Bratislave.
Termín: 30.6.2016.
Popis akcie: Publicistický program Salón u Liszta mal svoj 87 opus. Dušan Rozbora prezident medzinárodného klubu, ex veľvyslanec Nórska, Cypru a Mongolska a Milan Šikula člen rady medzinárodného klubu a vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV. Stretnutia, ktoré sa usporadúvajú od roku 2007 založili krásnu tradíciu stretávania sa z reprezentáciou Slovenska. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61