Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Otvorenie honorárneho konzulátu v Eisenstadte.
Termín: 14.sept.2011.
Popis akcie: Prezident EFVK Mgr Všetečka sa zúčastnil otvorenia Honorárneho konzulátu v Eisenstadte a bol prítomný menovaniu prof. Tombora Tinteru Honorárnym konzulom.
"Pre naše nadštandardné vzťahy to znamená veľký prínos" - povedal novinárom Mgr. Všetečka Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Rozhladňa v Podhoranoch - Mecheniciach
Termín: 24.september2011.
Popis akcie: Prezident EFVK Eques Všetečka navštívil na pozvanie vinárskeho spolku obec - Podhorany - Mechenice. Zúčastnil sa slávnostného otvorenia a požehnania znovupostavenej rozhľadne. Pri tejto príležitosti usporiadali vinári prírodnú slávnosť pod vedením p. Fulopa. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Projekty ktoré znamenajú prevrat.
Termín: 26. sept. 2011.
Popis akcie: V rakúskom Eisenstadte sa dnes na mimoriadom zasadnutí najužšej rady OEVE - rozhodlo o prioritách spolupráce krajín V4 a požiadavkách svetových vinárskych konglomerácií, vrátane Číny. Sme úprimne radi, že Slovensko je zahrnuté do tohoto medzinárodného programu, ktorý prinesie rozšírenie možností pre našich vinárov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hlohovec
Termín: 30.sept.2011.
Popis akcie: Na pozvanie primátora Hlohovca p. P. Dvorana a predsedu VÚC p. T. Mikuša sa zúčastnil prezident EFVK Michalských slávností a Michalsjého jarmoku v meste Hlohovec. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Sté výročie založenia čínskeho štátu.
Termín: 6.okt.2011.
Popis akcie: Bratislavský Carlton bol miestom stretnutie s príležitosti 100 - ho výročia založenia čínskeho štátu, akcia, na ktorej hlavným bodom programu bolo defilé českoslovesnkých vín v sprievode pôsobivej výstavy obrazov Majstra Vladimíra Plachého.
Tokaj Macík Vinnery, Chateau Topoľčianky, Vitis Pezinok, Golgus Hlohovec, Víno Černý, Víno Tutura, Víno Blaho, Víno Bořetice Ludwik.
Európske Fórum Vínnej Kultúry s prezidentom eques Všetečkom - Konstantym zorganizovalo za pomoci vinárov Československa jednu z najpôsobivejších akcií v tomto roku, ocenenú profitom vo forme pozvaní zúčastnených strán na výstavu vín a destilátov na Taj Pej na Thaiwane. Prezentácie sa zúčastnili osobnosti spoločenského a kultúrneho života Slovenska a Číny mimo iné aj zástupca OEVE v Eisenstadte eques prof Vogl, ktorý tlmočil pozdrav hon. konzula SK v Burgenlande prof. Tombora Tinteru. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Topoľčianska koštovka
Termín: 7.okt.2011.
Popis akcie: Člen Ordo Equestris Vini Europae pán Henrich Kopinec zorganizoval stretnutie vinárov a priaznivcov vína v pivárskej bašte - v Topoľčanoch. Toto medzinárodné stretnutie sa konalo pod gesciou Európskeho Fóra Vínnej Kultúry a zaznamenalo nebývalý úspech. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hlohovecké guláše.
Termín: 8.okt.2011.
Popis akcie: Člen OEVE Pavol Tutura pripravil pre širokú obec hlohovčanov druhý ročník súťaže vo varení guláša, samozrejme s dobrým vínom a v priateľskej atmosfére. Pozvanie p. Tuturu i primáora Hlohovca prijal prezident EFVK Mgr. Všetečka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Sudový príbeh.
Termín: 19.okt.2011.
Popis akcie: Vo svete nás reprezentuje aj práca sudára
p. Hruškoviča z Pukanca. Rodinná tradícia a osobná zručnosť radí takýchto ľudí medzi dôstojných reprezentantov Slovenska. Intrigy, závisť a chytračenie ešte nikdy nevytvorili elitu... Majster V. Plachý, Majster Jirko Fojtík, Eques Všetečka Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie.
Termín: 22.októbra.2011.
Popis akcie: Dva dni pred podpísaním významného medzištátneho dokumentu, kde za Burgenland podpisuje zmluvu Landeshauptmann Niessl a za SK šéf. VÚC Tibor Mikuš - pozvala rakúska strana delegáciu delegáciu EFVK vedenú Eques Všetečkom s pánmi P.Tuturom a P. Vargom na bilaterálne rokovanie z príležitosti medzinárodného stretnutia OEVE v Eisenstadte. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodné projekty.
Termín: 24.okt.2011.
Popis akcie: Eques Všetečka prezident EFVK sa stretol počas svojho pobytu na Morave s najvýznamnejšou európskou "zvonárkou" pani Marii Ditrychovou. Spomínali na svojich spoločných priateľov tzv. Olomouckej výtvarnej skupiny Ruda Doležala, Otmara Olivu, Ľuba Macháňa, Méšťánka aj Juru Stejskala. Pani Dytrychová nezaprela svoj operný, hudobný talent, ktorý votkala do hlasu svojich zvonov. Katedrála Nitra, Dóm Sv. Juraja najnovšie katedrála Sv. Víta v Prahe - 3 tisícky významných miest, kde počuť hlas jej práce. Klikni.
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61