Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Svätenie mladých vín v obci Jarok.
Termín: 17.11.2018.
Popis akcie: Spojiť svätenie mladých vín s medzinárodným priateľstvom sa podarilo Jaročanom. Okrem obligátnych postupov opäť zvolený starosta obce p. Sťahel, privítal veľkú delegáciu vinárov Moravy vedenú p. Petrom Gottwaldom. Výmena darov, výmena vzorkov boli vítaným obohatením akcie. Príjemne prekvapili aj neotrelé značky vynikajúcej kolekcie TERRA WYLAK, ktorú predstavil Mgr. Dušan Nevín z rovnomennej firmy. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Cyrilo - Metodská tradícia a kultúra.
Termín: 21.11.2018.
Popis akcie: Okrúhly stôl vo Velehrade usporiadaný združením obcí MAS Buchlovice a Cyrilo – Metodskou centrálou v Zlíne sa venoval aspektom a ďalším vývojom CMS na Morave a na Slovenskom príhraničí. Za Európske Fórum Vínnej Kultúry vystúpil jeho prez. Eques Všetečka a informoval prítomných o aktivitách na podporu CMS. Hovoril o medzinárodnom festivale Pro musica nostra Nitriensis a o pripravovaných koncertoch na významných pútnych miestach Slovenska a Moravy. Prezident Všetečka obdržal ocenenie CMS – spolu so starostom Velehradu p. Mergentalom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Koncert Presburger Klesmer band,
Termín: 22.11.2018.
Popis akcie: Presne o 19.19 začal vynikajúci koncert Presburger Klesmer band v Múzeu Holokaustu v Seredi. Preplnená sála ocenila ich vynikajúce koncertné umenie. Niet ku tomu čo dodať. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Reunion party.
Termín: 23.11.2018.
Popis akcie: Reunion party – Na pozvanie veľvyslanca Taiwanu JE p. Tsenga navštívil prez. EFVK Eques Všetečka medzinárodné stretnutie v Bratislavskom Carltone. Pán veľvyslanec ocenil spoluprácu medzi Európskym Fórom Vínnej Kultúry osobným darom. Eques Všetečka v osobnom rozhovore poukázal na všetko pozitívne, čo spolupráca priniesla a predložil JE Tsengovi projekt na rok 2019, ktorého sa ambasáda aktívne zúčastní. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia.
Termín: 28.11.2018.
Popis akcie: Pod záštitou Mons Jana Graubnera olomouckého arcibiskupa sa konala v Starom meste medzinárodná konferencia pod názvom: „Cyrilo-metodská tradícia v novodobých Československých dejinách“. Konferenciu viedol známy archeológ Doc. PhDr L. Galuška, CSc. Medzi prednášajúcimi bol aj Mons. Viliam Judák Nitriansky biskup. Prítomným privítal Jiří Čunek hejtman Zlínskeho kraja – medzi účastníkmi bolo veľa starostov okolitých obcí Velehrad, Modrá a ďalší s ktorými spolupracuje EFVK na svojich kultúrnych akciách. Mimoriadna prednáška prof. P. Ambrosa SJ, ThD sa stala akýmsi hlavným intelektuálnym motívom, ktorý doplnili Prof. PhDr. P. Ivanič PhD a ďalší prednášajúci zo Slovenka vrátane sympatickej Mgr. M. Lukáčovej PhD z katedry romanistiky FF UKF Nitra. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: SOBIBOR
Termín: 29.11.2018.
Popis akcie: Sobibor. O tomto nemeckom vyhladzovacom tábore bol natočený vynikajúci ruský film, ktorý mal premiéru aj v múzeu holokaustu v Seredi. Bol uvedený v spolupráci s ruskou ambasádou. Premietania sa zúčastnili zástupci ruskej ambasády, poľského kultúrneho centra a prišiel si ho pozrieť aj vynikajúci dirigent pôsobiaci vo Viedni p. Jack Händler.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kompletné vydanie piesní zbierok Dr. Janka Blahu.
Termín: 30.11.2018.
Popis akcie: V Skalickom dome kultúry predstavili novú žiadanú knihu kompletnej zbierky ľudových piesní Dr Janka Blahu.
Na tomto slávnostnom akte sa zúčastnili prof. Eva Blahová a veľa osobností kultúrneho života. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodné diplomatické fórum.
Termín: 6.12.2018.
Popis akcie: Diskusia o verejnej diplomacii v súčasných medzinárodných vzťahoch, to bolo hlavnou témou stretnutia predstaviteľov umeleckého a spoločenského života na Slovensku, ktoré zorganizovalo veľvyslanectvo Ruskej federácie. 16 TOP osobností Slovenska zaujalo stanovisko k medzinárodnej spolupráci. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Príbeh baletky Alice Pastorovej - Flachovej.
Termín: 1.12.2018.
Popis akcie: Boj dobra a zla - neustála téma od rozprávok až po krutú skutočnosť, aj tak by sa dal parafrázovať život veľkej umelkyne, ktorej spomienku pripravilo Múzeum holokaustu v Seredi. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Seredské svedectvá.
Termín: 20.XII.2018.
Popis akcie: Jedno z posledných stretnutí roku 2018 pod názvom "Seredské svedectvá" pripravilo múzeum holokaustu v Seredi.
Prítomnosť veľvyslanca Izraela Zvi Apniho, prítomnosť ministra spravodlivosti p. Gála, riaditeľa poľského kultúrneho onštitútu dávali tomuto stretnutiu mimoriadnu vážnosť. Klikni.
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61