Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Jarok - obnovený festival.
Termín: 11.7.2022.
Popis akcie: Po dvojročnej prestávke sme mali možnosť opäť sa zúčastniť Folklórneho festivalu v obci Jarok. "Aj malá obec - môže mať veľké ciele" - tak znel citát z prejavu starostu obce p. S. Sťahela. Dovolím si parafrázovať ""Aj veľké mesto (Nitra) by nemalo späť na politickom vankúši, ale brať si príklad z malej obce!" Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kolárovo - plávajúci mlyn
Termín: 26.7.2022.
Popis akcie: Národná kultúrna pamiatka plávajúci mlyn v Kolárove, patrí medzi mimoriadne skvosty histórie južného Slovenska. Navštívili sme s delegáciou umelcov Moravy a predstaviteľov Zlínskeho kraja. Bohužiaľ, neporiadok, extrementy, odpadky zmenili túto návštevu na nežiadanú skutočnosť. Vieme, čomu sa máme vyhnúť! Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Butkov - vystúpenie Kandráčovcov.
Termín: 29.7.2022.
Popis akcie: Aj napriek predpovediam nenapršalo počas koncertu. Absolútny úspech koncertu Kandráčovcov aj Pápežských misií. Návštevnosť bola cez 6 tis. divákov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Radek Blahuš vynikajúci hudobník v Nitre.
Termín: 2 - 5. 8. 2022.
Popis akcie: Nitru navštívil vynikajúci český hudobník Radek Blahuš. Prez EFVK Eques Všetečka ho oboznámil s podrobnou činnosťou a plánmi pre budúci rok. Navštívili spolu Modru, medziným -ajdielňu husliara Juraja Fogadu v Dražovciach, pamiatky Nitry a bol oboznámený aj so životom hlohovského vinárstva cestou Pavla Tuturu šéfa vinospolku Hlohovec. klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dni zeme v Červeníku.
Termín: 7.8.2022.
Popis akcie: Mimoriadna spoločenská udalosť opäť - po kovidovej prestávke - prebehla v obci Červeník. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Potápanie vín v Boršiciach
Termín: 2.9.2022.
Popis akcie: Potápanie vín v jazere Modrá pri Velehrade. Vinárske atrakcie sa nevyhli ani vode. Pan Petr Gottwald Dvúr pod Starýma horama pripravil túto nevšednú akciu spojenú s degustáciou, kultúrnym programom a odbornou prednáškou archeológa doc. Galušku. Vynikajúci huslista p. Radek Blahuš i malí muzikant ZŠ Kráľa Svätopluka vhodne a profesionálne zapadli do tohoto stretnutia.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Benefičný koncert v bazilike sv. Hostýn
Termín: 10.9.2022.
Popis akcie: Hviezdne obsadenie benefičného koncertu vo sv. Hostýne sa stalo hudobným sviatkom pre všetkých milovníkov umenia. Orchester Radka Blahuša, p. Jurečka a Porta Benefita - nakoniec jeden z najlepších huslistov našej súčasnosti Pavel Šporcl.... Nitru zastúpili Malí muzikanti ZŠ Kráľa Svätopluka s veľkým úspechom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kunovické hody a šlapanie hrozna
Termín: 24.9.2022.
Popis akcie: Na Moravě - tam se žije... slogan známej moravskej piesne. Sú soboty mimoriadne veselé a nás zaujali pozvania do Kunovic aj na návštevu vynikajúceho vinárstva Dvůr pod Starýma horama kde opäť prebiehalo "Šlapání hroznů dívčí nohou" aj za účasti folklórnej skupiny Jaročan z obce Jarok. V oboch prípadoch pozvania odzneli kvôli celoročnej intenzívnej kultúrnej spolupráci. Hudba, spev a tanec, dobré vína a priateľská atmosféra. Nebolo to o peniazoch, ale o ľudskosti - na ktorú sa pomaly na Slovensku zabúda. Škoda pre nás všetkých... Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Taiwanský sviatok.
Termín: 7.10.2022.
Popis akcie: V bratislavskom Carltone sa uskutočnilo významné stretnutie diplomatov a členov vlády SR z príležitosti sviatku Taiwanu.
Okrem tchajwanských spevákov, symfonického orchestra z Ukrajiny zastupovali Slovensko folklórna skupina žiakov pôsobiacich pri centre voľného času Domino z Nitry. Mimoriadny úspech malých folkloristov v ďakovnom prejave ohodnotil JE veľvyslanec Taiwanu Nag-Yang Lee. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Festival "Pro Musica nostra Nitriensi".
Termín: 8.10.2022.
Popis akcie: Kostol zasvätený sv. Becketovi bol svedkom pokračovania hudobného festivalu ktorý vznikol na náš popud. Spectrum qurtett predniesol skladby významných slovenských autorov. Suchoň, Zeljenka, Albrecht a nakoniec aj mladší Matej Sloboda. Vynikajúca atmosféra, ideálna a poučná dramaturgia priniesli do Novej Vsi opäť hlboký zážitok z dobrej a krásnej slovenskej hudby. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61