Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Koncert vo Velehrade
Termín: 4.7.2018.
Popis akcie: V rámci Cyrilo – Metodských osláv sa vo Velehrade konal koncert ľudí dobrej vôle v predvečer omše na počesť Cyrila a Metoda. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Dvor pod Starýma Horama a poznávanie atrakcií oblasti.
Termín: 5.7.2018.
Popis akcie: Hostiteľ a perfektný vinár v Dvore pod Starýma Horama v Boršicích p. Gottwald, opäť predstavil svoje špičkové vinárstvo. Malá delegácia Slovenska sa odtiaľ vydala na prehliadku obce Modrá, kde sme sa stretli s vynikajúcim starostom obce p. Kovaříkom. Delegáciu sprevádzala šéfka kultúry kraja Zlín p. Habartová a šéfka mikroregionu Buchlovice p. Polášková.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slovenský mládežnický orchester.
Termín: 12.7.2018.
Popis akcie: Po týždennom sústredení v priestoroch hudobnej fakulty UKF sa predstavil v secesnej sále NSK Slovenský mládežnický orchester. Prekvapil svojim nadšením a hlavne zohratosťou jednotlivých nástrojových skupín tak, aby interpretoval náročné diela Mozarta i symfóniu D Dur Beethovena pod taktovkou Benjamina Bayla. Môžme iba skonštatovať, že konečne aj na slovensku máme mládežnícky orchester ktorého medzinárodné obsadenie je nesporne prínosom ainšpiráciu pre mladých hudobníkov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Ležáky.
Termín: 8.8.2018.
Popis akcie: Poľnou cestou z českej dedinky Tisovec sme sa ocitli v Ležákoch. Je hrozné čítať mená popravených a ešte strašnejšia je predstava, že medzi nimi boli deti. Jednoročné, dvojročné.... Každý z Vás, si musí spraviť názor sám.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kotešovský plenér.
Termín: 11.8.2018.
Popis akcie: Gustáv Beláček umelec a donátor podujatia na podporu krásy maľby a dušeobohacujúcich stretnutí na zámku v Kotešovej.
Zaznel výstrel z dela aby tento renesančný človek v spojení tradície umenia, vína a priateľstva otvoril dokorán bránu pohostinnosti pre medzinárodnú umeleckú societu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Červeník 2018.
Termín: 13.8.2018.
Popis akcie: Deň úcty k poľnohospodárom, medzinárodný družstevný deň v Červeníku sa tentokrát zameral aj na 100 rokov Československa. Do Červeníka pricestovala delegácie Zlína pod vedením PhDr Habartovej zo Zlínskeho kraja, pricestovala aj šéfka MAS Buchlovice p. Mgr Marta Polášková. Stretnutie predstaviteľov kultúry Trnavského kraja a Zlínskeho kraja ocenil aj predseda samosprávneho kraja p. Jozef Viskupič.Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Kamenné sanktuárium hora Butkov
Termín: 31.8.2018.
Popis akcie: Opätovná návšteva prezidenta Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečku skalného sanktuária na hore Butkov sa niesla v duchu prípravy odhalenia pamätnej dosky významným nitrianskym výtvarníkom Júliusovi a nár. um. Tiborovi Bartfayovi, práve z týchto posvätných miest preniesli tonový kameň do Nitry, aby vzdali hold umelcom. Pokračovanie projektov iniciovaných EFVK - nadväzujúcich na odkaz arcibiskupa Antona Cyrila Stojana, organizátora pútí do Nitry - počíta aj s koordináciou umeleckých aktivít kamenného sanktuária. Prezidenta EFVK Eques Všetečku privítal generálny riaditeľ A. Barcík navštívili skalné sanktuárium, kde si prezreli stavbu javiska a prípravu na Národnú púť spojenú s uvedením scénického oratória P. Kršku v réžii P. Smolíka. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Studnička - staré pútnické miesto.
Termín: 2.9.2018
Popis akcie: Dať ľuďom šancu zažiť niečo nevšedného si zobral za cieľ dôstojný pán farár Ľubor Gál z farnosti Nová Ves nad Žitavou. Na koniec letnej sezóny zaradil koncert Skýcovanky v inšpiratívnom prostredí pútneho miesta Studnička. Po Dvorskom so sólistami SND, po koncerte moravského pesničkára to bola výrazná bodka za letom, na prahu školského roku. Ďalším koncertom bude koncert medzinárodného festivalu organizovaného EFVK – „ Pro musica nostra nitriensis“ koncom septembra. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Výstava fotografií Chozého Andrésa Lacku
Termín: 12.9.2018.
Popis akcie: Múzeum holokaustu pripravilo výstavu fotografií Chozého Anrésa Lacku. Pripraviť takéto náročné dielo a včleniť do neho poznatky historickej pamäte i pokus o jej kontinuitu by bolo pre cudzinca mimoriadne náročné, ako sa ukázalo slovenský pôvod autora, rodinné väzby zohrali v tomto diele mimoriadnu úlohu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Tradičná národná púť v Skalnom sanktuáriu hory Butkov.
Termín: 15.9.2018.
Popis akcie: Z profesionálneho, pastoračného i umeleckého hľadiska bola Tradičná národná púť zvládnutá vynikajúco. Logistika podujatia, autobusy vyvážajúce v náročných podmienkach VIP hostí až po záverečný raut v priestoroch rekreačného centra. Viac ako 6 tisíc návštevníkov spoluzažívalo výnimočné chvíle. Okrem omše s hlavným celebrantom Mons. ThLic. Marekom Hriadeľom generálnym vikárom žilinskej diecézy sme vo vstupoch mohli počuť Chrámový spevácky zbor sv. Jozefa z Čadce – vyvážený, vynikajúce znejúci v celej škále prejavu vrúcnym a vyrovnaným spevom. V scénickom oratóriu sme zas vypočuli sólistov košickej opery pod vedením dirigenta Pavla Tužínskeho, v réžii Pavla Smolíka opäť chvála, je len na škodu veci že snaha o obohatenie cirkevnej hudby nenachádza odozvu v oficiálnej prezentácii kultúry Slovenska. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61