Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: SND a Faustovo prekliatie.
Termín: 21.X.2016.
Popis akcie: Víno a umenie, aj v tomto prípade našli spoločnú reč. Premiéra opery Hectora Berlioza v Slovenskom Národnom Divadle bola jedným s tých míľnikov spoločného snaženia o spoločenský súzvuk. Vynikajúca réžia, hudobné naštudovanie, jednotlivé nadštandardné výkony sólistov - navyše všetko interpretované v pôvodnom zápise - vo francúzštine vzbudzovalo uznanie nielen u zahraničného premiérového publika, ale aj u náročných kritikov opery SND. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodné stretnutie v Boršiciach na Morave.
Termín: 26. a 27. X.2016.
Popis akcie: Prítomní sa uzniesli na vzájomnej aktívnej spolupráci v zastúpených oblastiach, v mene rozvoja turistiky spojenej s kultúrou vína prezentácie vinárstva, vínnej kultúry, národných tradícií spojených s touto oblasťou. Maďarsko: prítomný István Pammer konzul Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa, Slovensko: Mgr. Art Eques Ján Všetečka Európske Fórum Vínnej Kultúry Čechy – Morava: združenie vinárov BBP – p.Petr Gottwald za mikroregion Buchlov - MAS Buchlov, z. s. p. Mgr. Marta Polášková, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o. p. s. bola zastúpená Ing. Zdenkom Urbanovským.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hra Pavla Weissa v činohre SND.
Termín: 7.XI.2016.
Popis akcie: Premiéra hry Pavla Weissa „Zo života ľudstva“ v Slovenskom Národnom Divadle okorenená réžiou Dina Mustafiča a hudbou Assena Avramova priniesla nóvum do uhlov pohľadu na našu súčasnosť. Spoločné názory, tríbenie spolupráce na umeleckých projektoch a synergický efekt spolupráce prospieva všetkým zúčastneným. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Apartmán v hoteli Bristol.
Termín: 12.11.2016.
Popis akcie: Premiéra komédie „Apartmán v hoteli Bristol“ mala všetko to, čo potrebuje divadelná prevádzka. Vypredaná sála, hviezdne herecké obsadenie, kopec známych a priateľov ...klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Osobnosť Gustáva Beláčka sólistu SND
Termín: 26 . 27.XI.2016.
Popis akcie: Stretnutie s polyhistorom, vynikajúcim spevákom, znalcom umenia Gustávom Beláčkom v jeho sídle Kaštieli Kotešová treba zaradiť do kategórie dušu obohacujúce.. Taiwan, Izrael, nemecké turné, Verona, Florencia a mnohé ďalšie kladú otázku, ako sa dá vydržať taký umelecký nápor. Liekom na všetky stresy je úcta ku tradícii i záchrana kultúrneho dedičstva. Ako sám povedal : „sú dni, kedy s radosťou vymením kostýmy operných postáv i javiská svetových opier za moje roztrhané montérky, aby som v renesančnom kaštieli objavil – renesančného človeka“. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Reunion Party
Termín: 8.12.2016.
Popis akcie: Bratislavský hotel Devín bol hostiteľom stretnutia Reunion Party poriadanej veľvyslanectvom Taiwanu na Slovensku. Prez. EFVK Eques Všetečka sa zúčastnil tohoto stretnutie na pozvanie J.E. p. Tsenga. J.E. vyzdvihol prínos organizácie Európskeho Fóra Vínnej Kultúry k rozvíjaniu bilaterálnych kultúrnych stykov. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vianočná akcia s veľkým ohlasom.
Termín: 15.XII.2016.
Popis akcie: Vianočné stretnutie priateľov Európskeho Fóra Vínnej Kultúry v Nitre poctil svojou návštevou aj veľvyslanec Taiwanu L. Tseng s manželkou. Osobnosti kultúrneho života Prahy, Brna, Bratislavy, vinári a predstavitelia rádu vinárov aj poľnohospodárskej výroby. Sólista opery SND Gustáv Beláček doslova uchvátil svojim kultivovaným umeleckým výkonom. Aukcia obrazov v prospech školy pre autistické deti priniesla aj mimoriadny finančný obnos, za ktorý poďakovala riaditeľka školy. Klikni.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Elektro – mobilita a úcta k planéte Zem.
Termín: 16 - 17.XII.2016.
Popis akcie: Do vysoko aktuálneho – zeleného - projektu sa zapája od roku 2017 aj Európske Fórum Vínnej Kultúry pod názvom: „ Elektro – mobilita a úcta k planéte Zem“. Nie je náhodou, že aj slovenská vláda vyčlenila finančné prostriedky na podporu tohto celosvetového zámeru zníženia produkcie oxidu uhličitého, vytvárajúceho tzv. „skleníkový efekt“ . V spolupráci s pražskou pobočkou firmy BMW prebral prez. Eques Všetečka vozidlo postavené na báze uhlíkových vlákien, plne recyklovateľné s nulovými emisiami. Sídlo organizácie EFVK sa tak stáva súčasťou tohto aktuálneho trendu, pre hostí a priaznivcov je k dispozícii, dobíjacia stanica elektro – mobility. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Premiéra dokumentov múzea holokaustu.
Termín: 19.XII.2016.
Popis akcie: Pripomínať, pripomínať – hrôzy, ktoré sa stali. Poučenie, ktoré by malo spraviť ľudí lepšími....
Múzeum holokaustu v Seredi pripravilo premiéru filmových dokumentov výpovedí sestier Feldmannových, Jozefa Cipina a Edity Grosmanovej, ktoré pripravil so štábom p. Martin Korčok riaditeľ múzea a spolupracovník na projekte minulého obdobia, ktorý generovalo Európske Fórum Vínnej Kultúry pod názvom – „Stratený obraz“ o vinárovi medzivojnového obdobia Ferdinandovo Fussmannovi. Klkni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Víno Dious Horné Orešany.
Termín: 9.1.2017.
Popis akcie: Projekt medzinárodnej degustácie archívnych vín v Boršiciach (14.I. a 21.I. vyhodn) pripravovaný aj v spolupráci s Európskym Fórom Vínnej Kultúry nemohol obísť slovenským top vinárov - medzi inými Víno Dious pod vedením priateľa p. Braňa Fischera. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61