Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slávnostná akadémie v sídle EFVK.
Termín: 6.6.2013
Popis akcie: Európske Fórum Vínnej Kultúry, Taipei representative office v spolupráci s International Visegrad Fund sa zúčastnili slávnostnej medzinárodnej akadémie. Prčednáška Ing.Arch. V.Libanta, prof. Imricha Točku, Kevina Chena a otvorenie výstavy Zdenka Vacka tvorili dôstojný rámec tohoto medzonárodného stretnutia. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Toto dokázali vinári Hlohovca!!!!
Termín: 21.6.2013.
Popis akcie: Byť hostiteľom svetoznámeho súboru GuoGuang Opara Company hýčkaného svetovými metropolami. štátnikmi i prostými divákmi - je vec mimoriadne komplikovaná.Keď to dokáže New York, dokáže to aj Pavol Tutura v Hlohovci. Možno sa smejete, ale skutočne vinári spojení do jedného celku s vinármi V4 - dokázali, že sú vynikajúci hostitelia. Toto dokázali: bez politiky, bez dotácií Klikni!
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia V4,IVF a Bruselu
Termín: 23.6.2013.
Popis akcie: Konferenčná sála Macík Winnery v Malej Tŕni bola hostiteľom medzinárodnej konferencie organizácií vinárov krajín V4, IVF a Tokajskej Vínnej Cesty. Bilaterálne rozhovory a spoločné komuniké - potvrdili jednotný postoj organizácií v budúcnosti, spoločnú podporu výskumnémuj projektu maďarskej strany. O problémoch čínskeho trhu mala vynikajúcu prednášku Ing. Hrabálková zastupujúca českú stranu. Úžasnú atmosféru stretnutia podtrhli staré pivnice (z 11.stor.) pod celým objektom. Klkni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: GuoGuang Opera Company.
Termín: 23.6.2013.
Popis akcie: Večerné predstavenie klasickej čínskej opery v podaní svetového súboru GuoGuang Opera Company bolo na najvyššej úrovni. Zúčastnili sa ho všetci delegáti V4, poslanci SNR, diplomati, riaditelia - osobnosti spoločenského života Slovenska. Končilo slávnostnou recepciou na ktorej odovzdal súboru - Eques Všetečka zvon odliaty na počesť výročia Zoborských listín, príchodu Cyrila a Metoda z dielne svetoznámej zvonárky p. Dytrychovej Vránovej. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Slávik Slovenska.
Termín: 28.6.2013.
Popis akcie: Mesto Vráble - mesto prof. Godina - hostilo finále celoslovenskej súťaže detských spevákov "Slávik Slovenska". Vo Vrábloch súčasne prebiehak jarmok, čo uberalo zo sústretredenia verejnosti na túto z mála zachovaných súťaží. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Návšteva z Maďarska
Termín: 25.8.2013.
Popis akcie: Na pracovnú návštevu EFVK pricestoval najvyšší predstaviteľ Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa pán Pammer Isztván. S prezidentom EFVK Eques Všetečkom dohodli súčinnosť na IX Medical - Wine Symposium vo Viláni. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Stretnutie v Mikulove.
Termín: 27.8.2013.
Popis akcie: Prezident EFVK Eques Všetečka sa zúčastnil stretnutia Evropského Řádu Rytířu Vína v Mikulove.
Zúčastnení kladne zhodnotili doterajšiu spoluprácu v rámci V4 a dohodli sa na ďaľších akciách podporujúcich kultúrny a vinársky život. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Hlohovec
Termín: 5.9.2013.
Popis akcie: Prezident EFVK eques Všetečka sa v Hlohovci stretol so zástupkyňou tlače p. Jankovičovou a významnými vinármi p. Tuturom, Kopincom a p. Nichtom.
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Spolupráca v programoch.
Termín: 10.9.2013
Popis akcie: Prezident EFVK Eques Všetečka sa zúčastnil v Olomouci predstavenia procesu pod názvom Program celoživotného vzdelávania.
Stretol sa zo zástupcami a koordinátormi EÚ pre Čechy. V rozhovore zhodnotil prínos týchto bilaterálnych stretnutí pre slovenských vinárov a oficiálne ohlásil program spolupráce v rámci V4. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Výber prezentačných darov.
Termín: 17.9.2013.
Popis akcie: Predstavitelia EFVK sa rozhodli, že do prezentačných darov zaradia produkt vinárstva Chateau Topoľčianky - Devín, ktorý sa stal najžiadanejším vínom na východnom trhu Číny a Tajwanu. Klikni
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61