Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Zobraziť galériu
Názov akcie: Neobjavené poklady.
Termín: 29.IV.2016.
Popis akcie: Príprava medzinárodného projektu vyžaduje precíznu historickú presnosť a doplnenie údajov. Bádanie o Arturovi Harmatovi a jeho nitrianskom živote priviedlo prez. Eques Všetečku do piaristickej knižnice ku Dr Františkovi Čelovskému, ktorý všetok osobný čas venuje katalogizovaniu vzácnej knižnice rehole piaristov. Rozhovor s týmto vzácnym, renesančným človekom ukázal ďalšie možnosti v bádaní aj v cestovnom ruchu. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Prijatie predstaviteľov EFVK u veľvyslanca.
Termín: 10.5.2016.
Popis akcie: Európske Fórum Vínnej Kultúry so svojou výraznou medzinárodnou pôsobnosťou sa stalo samozrejmou súčasťou reprezentačnej zložky Slovenska. Novo vymenovaný veľvyslanec Taiwanu p. Larry R.L. Tseng pozval predstaviteľov EFVK do svojho bratislavského sídla kde ich oficiálne vyzval k pokračovaniu rozširovania kultúrnych vzťahov medzi Taiwanom a Slovenskom. Prezident EFVK Eques Mgr. Art. Ján Všetečka informoval J.E. p. Tsenga o pripravovaných aktivitách na rozvoji regionálneho cestovného ruchu v pôsobnosti NSK. J.E. p. Tseng sa so sprievodom zúčastní týchto akcií. Prezident EFVK Eques Všetečka s členom vedenia p. Ing. Kováčom prevzal z rúk J.E. Tsenga materiály ku pripravovanej medzinárodnej konferencii v Nitre. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Prof. Eva Blahová v Nitre.
Termín: 11.5.2016.
Popis akcie: Prof. Eva Blahová sa stretla na pracovnej návšteve s prez. EFVK Eques Všetečkom v sídle organizácie na Zámku u Grófa – Národnej kultúrnej pamiatke. Prof. Blahová patrí do malej skupiny svetových pedagógov spevu a vedie súčasných najlepších operných spevákov sveta. Piotra Beczalu, Martinu Zadro a ďalších. Vedie spevácke kurzy v Miláne a pôsobí v opere Sydney a New Yorkskej MET. Pre kultúrne aktivity EFVK je veľkým obohatením spolupráca s touto vynikajúcou pedagogičkou a jej žiakmi. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Príprava konferencie návšteva Boršic
Termín: 20.5.2016.
Popis akcie: V rámci prípravy konferencie o CR v Nitre a prehĺbení spolupráce navštívil prez. EFVK Eques Všetečka obec Boršice známu vynikajúcim vínom a mimoriadne aktívnym spolkom vinárov troch obcí pod názvom BBP. Buchlovice, Boršice a Polešovice. Pán Petr Gottwald z rodinného vinárstva „Dvůr pod starýma horama“ predstavil svoju prácu v ktorej poukázal na mimoriadne výsledky tohto regiónu opierajúce sa o tradičné poňatie vinárstva, ako súčasti kultúrneho dedičstva. Nielen záchrana vinárskych tradičných nástrojov, predmetov, ale aj poňatie vína, ako média opierajúceho sa o individuálny prístup jednotlivých vinárov. Prítomný vinársky expert a odborník František Martínek (biskupské sklepy Kroměříž) aj on je proti tzv. „priemyselnému vínu“, ktoré vzniká bez individuálneho zásahu v mega tankoch riadených počítačom a je cielene ovplyvňované chemickými procesmi - „Stráta lidskosti ve jménu mamonu“. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Odhalenie sochy M.R. Štefánika
Termín: 24.5.2016.
Popis akcie: Vysoká úroveň výstavy Aero – Expo vytvorila jedinečnú možnosť vidieť nielen exponáty mnohých typov lietadiel, vírnikov, či helikoptér, ale priestor dostalo aj umenie v podobe odhalenia sochy generála M.R. Štefánika na letisku v Janíkovciach. Majstrovské dielo nitrianskeho sochára Jána Sviteka - prekvapilo nielen monumentalitou a verným spracovaním podľa autentických filmových dokumentov, ale aj spektrom prvkov, v symboloch zahrňujúci význam tohto veľkého človeka v dejinách Slovenska. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Sochár Ján Svitek v sídle EFVK.
Termín: 26.5.2016.
Popis akcie: Na pozvanie prez. Eques Všetečku navštívil sídlo EFVK Zámok u Grófa významný nitriansky sochár Ján Svitek - autor sochy M.R. Štefánika odhalenej na letisku.
Aj svojou prítomnosťou sa bude podieľať na pripravovanej medzinárodnej konferencii. Prezrel si obrazy maliarov Moravy a zoznámil sa aj s históriou objektu a pripravovanej prezentácie ďaľšieho významného umelca. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Vinárska akcia Kroměříž.
Termín: 28.5.2016.
Popis akcie: Aké rozdiely medzi kultúrnymi akciami spojenými s vínom! Tá najfamóznejšia prebehla už tradične v Kroměříži v Snemovnom sále Arcibiskupského paláca.
Bola aj vynikajúca cimbalovka, výborné jedlo a famózne pripravené Mozartovo Requiem so sprievodným slovom herca ND Praha J. Přeučila. Sólo party sólisti ND Praha. Dirigent Karel Loula. Aký to rozdiel so Slovenskom - všetko, čo je spojené s vínom na SK je tzv " ľudové" snaha vyvolať nie umelecký - ale zážitok tzv. "ľudový". Niečo medzi kortešačkou a bierfestom s anglickým hudobným sprievodom. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Ludwik vinárstvo budúcnosti.
Termín: 29.V.2016.
Popis akcie: Na pozvanie majiteľa vinárstva Ludwik pricestoval prez. EFVK Eques Všetečka do známej vinárskej obce Bořetice - Kraví hora aby sa zoznámil so všetkými technickými novinkami vinárstva s tým, že na riešení niektorých úloh by sa spojili krajiny V4 Maďarsko, Slovensko a Česko. Vyriešenie problémov prinesie profit zúčastneným stranám, aby sa vyrovnali rozdiely medzi producentmi Kalifornie a krajinami V4. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: SOBIBOR – spomienky nemožno premlčať.
Termín: 30.5.2016.
Popis akcie: Otvorenie a predstavenie výstavy archeologických nálezov na území bývalého vyhladzovacieho tábora v Sobibore to bol účel stretnutia významných hostí domácich aj zahraničných v Múzeu holokaustu v Seredi. Klikni
 
Zobraziť galériu
Názov akcie: Medzinárodná konferencia venovaná CR I časť.
Termín: 3.6.2016.
Popis akcie: Konferencie sa zúčastnili zástupcovia rezortu ministerstva dopravy, kraja, mesta Nitra - predstavitelia občianskych organizácii , zástupcovia kultúry, umelci, producenti agro rezortu, vinárskych organizácií Maďarska a Čiech - aby si vypočuli štatistické výsledky výskumov prednesené profesormi Univerzity Konštantína Filozofa. Na záver prvého dňa konferencie osobne predstavil kultúrne aktivity v oblasti cestovného ruchu Taiwanu veľvyslanec Taiwanu j.e. Larry R. L. Tseng. Klikni
Účastníkov pozdravila v mene veľvyslanectva ruskej federácie v Slovenskej republike jeho 1. tajomníčka Natalia Mareeva, za predstaviteľov vinárov obcí Borčice, Buchlovice, Polešovice prehovoril p. Petr Gottwald. Ku téme hudobných festivalov a vrcholných operných produkcií sa vyjadrila p. prof. Eva Blahová ktorá pedagogicky vedie špičkových sólistov svetových operných scén.
 
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61